Nytt pakke- og distribusjonssystem gir betydelig rasjonaliseringsgevinst

- Mange selskaper leter etter en mer effektiv måte å løse sine interne oppgaver på. Vi har nå funnet vår, og det representerer en vesentlig effektivisering. Dette kan nå våre kunder dra nytte av, og vi kan møte markedet langt bedre rustet for konkurranse enn tidligere. Vi er kjempefornøyd, fastslår lagersjef Terje Nygård hos Hattelco AS i Arendal.

Jørn Wad

Gjennom en kombinasjonsløsning av robotsystemet Auto Store fra Element Logic AS og transportløsninger fra ITO Intern Transport AS har man oppnådd en betydelig rasjonaliseringsgevinst. Han understreker at det nettopp er kombinasjonen av disse to installasjonene som gjør utslag.

Selskapet Hattelco AS er datagrossist, leverer datamaskiner, elektronikk og deler, og har blant annet en egen produksjon. Den gang stasjonære PCer var på høyden ble det levert hele 25.000 egenbygde PCer i året fra Arendalsbedriften. Men antallet er langt mindre i dag. Det ble forsøkt med en produksjon av bærbare PCer, men den ble lagt på hyllen fordi de ville falle for dyre. Bedriften har imidlertid en omsetning på rundt halvannen milliard kroner, og med sine 70 ansatte er de en betydelig bedrift i Hatteland-gruppen, som eier dem.

Effektivt

Terje Nygård opplyser at selskapet lenge har jobbet for å bli mer effektive, og det sier seg selv at når man kan ha opp mot 500 pakker som skal forlate bygningen hver dag er det viktig at man kan jobbe så effektivt som mulig.

- Tidligere var det behov for en betydelig stab for å håndtere utsendelsene våre, men nå har vi kunnet jobbe innenfor mer rasjonelle rammer. Det er klart at dette både øker leveringssikkerheten og ikke minst spisser vår rasjonelle arbeidsform. Vi er klare til å møte fremtidens utfordringer, smiler han.

Nygård peker videre på at installeringen av den kombinerte løsningen med Element Logic - ITO Intern Transport, snur lagerholdet litt på hodet. Man hadde fra før tanken om batch-leveringer, men det man nå har kunnet få til, representerer noe helt nytt for selskapet.

- Den tradisjonelle måten å pakke på er at man har en rekke reoler med forskjellige varer, og medarbeiderne vandrer så rundt for å fylle de forskjellige forsendelsene. Dette betyr en utrolig masse vandring, og i tillegg til at det er veldig utmattende for den enkelte, er det også lite rasjonelt. Blant annet risikerer man jo at folk går i veien for hverandre, og i det hele tatt går det med en masse tid til uproduktiv aktivitet. Faktisk har man målt at man bruker om lag 75% av sin tid på å forflytte seg. Slik sløsing med tid og kapasitet er nå historie hos Hattelco, forteller Nygård.

Tenker annerledes med AutoStore

Gjennom å installere AutoStore, som er et system et annet selskap i Hatteland-gruppen har utviklet og markedsfører, kunne bedriften tenke annerledes. Dette er et system som gjennom å bruke en rekke robotstyrte vogner, bringer de forskjellige varene til pakkemedarbeiderne. Systemet virker slik at det setter en rekke kasser oppå hverandre. Hvor mange kan variere i hvert enkelt tilfelle, men hos Hattelco er det en variasjon fra 5-6 til 16 kasser oppå hverandre. De trenger nær sagt ikke mellomrom og er derfor veldig plassbesparende. Kassene lagres av roboter, som styres av et sentralt datasystem. Når så varene skal hentes ut igjen, vet en for eksempel at i 4. rad fra sydveggen, 7. rad fra byggets front, ligger vare av type x. Den ligger i høyde 4. Når datamaskinen bestiller en slik vare, beveger den roboten som befinner seg nærmest varene seg i riktig posisjon, og begynner å løfte vekk kasser som ligger over varene. De blir plassert ved siden av. Når så riktig kasse er hentet opp, blir det prioritert å kjøre kassen til operatørene, som kan plukke det antall varer de trenger. I mellomtiden ordner andre roboter med å setter kassene på plass igjen.

Transportsystemet binder det hele sammen

- AutoStore var et system som vi naturlig nok kjente, siden det leveres av et annet selskap i gruppen vår, forteller Nygård. - Men vi trengte en samarbeidspartner for at løsningen skulle bli perfekt for oss, og valget falt på ITOs transportsystem. Nå kan operatørene plukke de mindre varene som lagres av AutoStore, og disse kan så ha en tilførsel manuelt av større varer dersom det er behov for det. Vi får således et veldig fleksibelt og effektivt system som har betydd at vi er langt mer effektive enn tidligere. Det betyr faktisk ganske mye, for vi har lenge satset på å ha en effektiv logistikk, så vi var allerede ganske langt fremme om en ser på dette med en tradisjonell pakketeknikk for øyet. Likevel har vi gjennom samarbeidet med ITO og Element Logic fått en løsning som gjør at vi er langt bedre rustet til å møte konkurransen.

- Hvor viktig kommer effektive pakkeløsninger til å være for dere i fremtiden?

- Det har alltid vært viktig for oss, men jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli enda viktigere i tiden som kommer. Og det er nettopp derfor vi trengte en kombinasjonsløsning som ITO kunne stille med. Når vi samtidig har kunnet dra nytte av det endrede prinsippet for pakking som AutoStore står for, fant vi den optimale løsningen. Det var viktig for oss å finne to systemer som kunne jobbe godt sammen, og det har vi virkelig funnet, slutter Nygård.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!