Mange utstillere, men lavt besøkstall

Industridagene som ble arrangert av Norges Varemesse i Lillestrøm ble besøkt av knappe 8.000 tilreisende. Det kan neppe sies å være tilfredsstillende for utstillere eller arrangør. Men mer enn 300 utstillere hadde funnet å ville delta. Rundt en tredjedel av dem var utenlandske, først og fremst fra våre naboland, men også fra andre deler av Europa.

Christian Ryg

De fleste utstillere med produkter som kunne relateres til transport og håndtering fant man i hall C. Det første som slo oss som besøkende, var at truckbransjen med ett unntak var fraværende. Arne Husborn, formann truckgruppen i Maskingrossisternes Forening (MGF), sier til Logistikk & Ledelse at det er to hovedgrunner til dette. For det første er det svært kostbart for truckleverandører å delta på messe. Av naturlige grunner krever gaffeltrucker mye plass, i alle fall dersom leverandøren har et bredt utvalg trucker man ønsker å vise publikum. Derfor valgte de fleste å satse på MGFs egen messe (Den Tekniske Messen 2012) på samme sted. Da regner man også med å få mange av de nyhetene som vil komme i løpet av et års tid.

I tillegg er ikke året 2010 noe strålende år for bransjen, selv om man har kommet seg oppover fra fjorårets bunntall. En forsiktig optimisme og håp om en stigning på rundt 10% forsvarer allikevel ikke satsing på kostbar messedeltakelse, mener Husborn.

Dessuten krever det mye tid og arbeid å få tilstrekkelig publikum fra industrien til å besøke messen. Han indikerer at CeMAT i Hannover i mai neste år blir en messe der vi får se mange nyheter fra truckbransjen.

Ensom svale

Still var den eneste representanten for gaffeltruckbransjen, og viste blant annet en elektrisk motvektstruck og en skyvemasttruck i tillegg til ledetruck og stabler - alle med ny design og mange gode detaljer. Motvektstrucken RX20-20 har batteriuttaket på siden, slik at man skifter batteri uten å måtte løfte opp hytta. Trucken har også elektronisk håndbrekk og nytt dashbord eller kontrollpanel som sitter plassert ved siden av rattet.

På skyvemasttrucken FM-X14 har Still konstruert en ny løftesylinder som gir bedre sikt gjennom masten. Dessuten er det «heis» for stolen, slik at førere av ulik høyde kan finne en riktig sittestilling. Plukktrucken med førerplattform har fått justerbar ståplattform og armene som føreren kan lene seg mot er også gjort justerbare. Igjen er det tenkt på at førerne er av ulik høyde.

Odd Arne Døskeland i STILL Lagerteknikk Norge understreker at med de nyeste modellene har Still fått et produktprogram som ikke har en eneste svak modell i forhold til konkurrentene.

Spennende automatisering

Hos ITO Intern Transport / Pall-Pack la man fram stadig større grad av automatisering når det gjelder emballering og palletering. Krav fra Mattilsynet fører til overføring av varer til rene paller før disse varene kan føres inn i produksjonsbedrifter. For palletering og sortering etter produksjon gir palleteringsautomater betydelige gevinster og innsparing.

Integrerte, helautomatiske transport, emballasje og palleteringslinjer er etter hvert blitt ITO-gruppens varemerke. Selv om man ikke kan bygge hele slike linjer på en stand, fikk besøkende et godt bilde av hva gruppen kan tilby. Med automatisk filmvinkling får man hurtigere emballering av godset, samtidig som det låses bedre på pallen. Det gir igjen raskere lasting av bilen og sikrere håndtering av godset ved lasting og lossing.

Datasystemer i logistikk og lager

Det var ikke så mange som konsentrerte seg om å vise datasystemer for lagerstyring og logistikk eller sporing av gods. Men med en gang man kom inn i C-hallen støtte man på ACT, som hadde en av messens største stands. Her fant vi alt innen merking først og fremst, men også deres egenutviklede programvare for totalsporing til bruk i logistikkstyring, SuperDAGFINN. ACT gruppen er 10 år i år, og man sier at gruppens visjon er oppfylt fra januar i år, med aktiviteter og kontorer i alle de tre skandinaviske land.

Nytt av året er DOD, drop on demand. Det er en printer som skriver stort, og kan merke på de vanskeligste underlag. Den greier til og med fuktig underlag og er heller ikke ømfintlig overfor vibrerende underlag. Den er spesielt velegnet i industri som arbeider med tre, stål og plast. Med store bokstaver og tall gir den utmerket og lett lesing og dermed identifisering og sporbarhet.

Ikke bare datasystemer

Dash Software viste sine systemer for logistikk, lagerstyring og sporing.

Systemet tar seg også av andre funksjoner som behovsberegninger, purringsrutiner og hjelper til å få bedre flyt i bestillingsprosesser.

Adm. direktør i Dash Software, Pål Einar Berntsen, sier til Logistikk & Ledelse at brukerterskelen er lav. Systemet er et av Norges best tilpassede systemer for små og mellomstore bedrifter. Man har brukt mye ressurser og tid på å utvikle MPS systemet nettopp med tanke på slike. Men i tillegg sier han at man nå også arbeider mer og mer innen konsulentvirksomhet. Ikke bare overfor egne kunder og brukere av Dash egne systemer, men også overfor andre bedrifter brukes mye tid på slik virksomhet.

- Vi ser at det er behov for konsulenttjenester innen logistikken. Vår leder av logistikkavdelingen, Trygve Sandem, har brukt ganske mye tid og penger på å utvikle slike tjenester i de siste årene.

Bygger på Microsoftplattform

AdCo var også på messen med sitt system, ProPlanner. Daglig leder i AdCo Partner AS, Richard Larsen, forteller at systemet er utviklet på Microsofts plattform Dynamics NAV og at det gir automatisering av rutinepregede manuelle prosesser. Dermed reduserer man tidsbruken på administrative rutiner drastisk. Dette systemet gir brukeren skreddersydd funksjonalitet, uten at man må ty til spesialtilpasning av en standardløsning, med de kostnadene en slik tilpasning gir.

ProPlanner gir bedre oversikt og kontroll med innkjøp, lager og produksjon. Med rask tilgang til sentrale opplysninger, får brukeren både bedret lagerstyring og frigjort tid. Styringen av logistikk gjennom bedriften blir bedret. Dessuten kan man måle avvik og leveringspresisjon.

Alle konsulenter i AdCo har dessuten gjennomgått Microsofts omfattende sertifiseringsprogram for Dynamics NAV. Dette systemet blir bare solgt gjennom sertifiserte partnere. Dermed er kjøper og bruker av AdCo ProPlanner også sikret kvalifisert support og oppfølging også av dette systemet.

Reoler fra flere

Lagerreoler fant vi hos flere leverandører, men tre skiller seg klart ut. Det var SSG, NP Lien og Reolteknikk. Reolteknikk, som tok over flere av medarbeiderne fra Arkiv & Lager er fem år nå. De viste en del av utvalget fra sin nye leverandør, Bito. Dessuten representerer Reolteknikk Interroll når det gjelder gjennomløpsreoler. Produsenten er en av de største i verden på det produktet, og her kan man levere det meste. I følge logistikkingeniør Robert Langfjord er det spesielt på dette produktet Reolteknikk er store i Norge, men man har forventninger til den nye leverandøren også. Firmaet har hatt vekst også i år, selv om markedet er tøft, sier Langfjord, og man venter en omsetning på rundt 15 mill kroner i inneværende år.

I tillegg til reoler av alle slag leverer Reolteknikk også annet utstyr til lager, arbeidsplassinnredning og jekketraller, utstyr til gaffeltrucker og innredning for garderober og butikker.

SSG viste sine pallreoler og arbeidsplasser, men i følge Hans Arne Eliassen vil det komme nyheter i løpet av høsten på begge områder, de var bare ikke klare for messen. På reolsiden kommer en ny reolserie for småvarer. Den er boltfri, og dermed hurtig å sette opp. På arbeidsbordsiden vil SSG få sin egen serie, designet av Bård Eker, en kjent norsk industridesigner.

NP Lien hadde også en rekke lagerløsninger utstilt. I tillegg til Mecalux pallreoler, grenreoler og småvarereoler, viste de dekkreoler som kan settes inn i containere for fleksibel oppbevaring av hjul. Dessuten hadde de med en ferdig oppbygget arbeidsbrakke til montering på messanin i lager eller produksjonshall, med en uhyre effektiv støydemping. Da Logistikk & Ledelses medarbeider gikk inn i brakka var det selv med litt åpen dør helt stille der inne. Umulig å høre støyen fra messehallen.

Jekketrallenyhet

Hos Grove Knutsen fikk man se en verdensnyhet. Jekketrallen de viste fram med et nytt hjulsystem, kalles Turn@bout. Den revolusjonerende nyheten er ganske enkelt hjulsystemet som reduserer svingradien med hele 60%. Hva det betyr på trange områder som inne i lasterommet på en bil, i en container eller i trange lagerganger er lett å forestille seg.

Man trenger bare hjulsystemet, en drill og et målebånd for å konvertere sin eksisterende jekketralle. I følge Grove Knutsen skal hele operasjonen ta et par minutter for en hendig person. Firmaet legger vekt på at enklere manøvrering ikke bare sparer tid, men også reduserer belastningsskader.

Bånd og baner

Transmeca viste en rekke av sine rullebane, med eller uten trommelmotor, transportbånd av ulike slag og ulike typer remmer. Daglig leder Trond Pettersen trekker fram bl.a. Postens anlegg både på Lørenskog og Alnabru som storbrukere, i tillegg til flere av de store samlasterne. Også store matvaregrossister finnes blant kundene. På mange områder er transportbaner og rullebaner med å holde hjulene i gang og et viktig område i bedriftenes interne logistikk. De utsettes for til dels store belastninger og i mange tilfeller må de tåle både lave temperaturer og rengjøring med kokende damp eller vann.

Panalpina inn i Norge

En speditør fantes på messen. Det var sveitsiske Panalpina, som viste fram hvilke områder de kan hjelpe kunder på. Det dreier seg om alle former for samlasttransport, sjøtransport, flyfrakt og 4PL virksomhet. Konsernet er også tungt inne i offshore transport og prosjektløsninger.

I Norge har ikke Panalpina vært så kjent, men det ønsker man nå å rette på. I følge Elisabeth Szücs Nordeng, ansvarlig for salg i Oslo, skal man imidlertid ikke bygge opp et eget nettverk med terminaler og ruter. Derimot vil Panalpina kjøpe disse tjenestene av andre. Transport og terminaltjenester over store deler av landet kan man like godt kjøpe inn, sier hun.

Panalpinas europeiske nettverk er dels basert på deres egne terminaler og nettverk, dels på langsiktige strategiske partnere som kan komplettere dette nettverket og sørge for både transport over lengre strekninger, terminalbehandling og distribusjon.

Logistikk for gass

Rett ved siden av Logistikk & Ledelses egen stand sto Liquiline, som spesialiserer seg på transport og lagring av flytende gass. De baserer seg på sin egenkonstruerte LiquiTainer som er en rekke gassbeholdere inne i containerramme. De leveres som 20 eller 40 fots containere som kan benyttes under transport eller som lagertanker. Liquiline har også designet en semitrailer som produseres i Sør-Afrika.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!