Lagerservice er kjernevirksomheten

I følge adm. direktør Erik Mørch skiller Bring Logistics Solutions seg fra de fleste andre selskaper innen 3PL virksomhet; hos dem er lagerservice kjernevirksomheten som alt skal dreie seg om. I det nye senteret på Berger i Skedsmo skal automatisering dessuten foregå langt bredere enn tidligere og bygget er oppført og innredet for å ligge helt i forkant innen bransjen.

Adm. direktør Erik Mørch i Bring Logistics Solutions (t.v.) og selskapets nordiske salgsdirektør Tor M. Watne. Foto: Christian Ryg

I løpet av de årene Bring Logistics Solutions har vært eid av Posten har selskapet doblet omsetningen, sier Mørch. Han legger til at det sammen med det faktum at man ikke fikk fornyet kontraktene for fem av de ni lagrene man hadde i Oslo, førte til behov for et nytt og stort lagerhotell.

- Vi måtte se oss om etter andre løsninger enn bygg i Oslo. Prisen på lagerbygg i byen tilsier at vi ønsket noe utenfor. Valget sto mellom Skedsmo, Karihaugen og Vestby. Bulk Eiendom som eier området der det nye lagerhotellet står på, var det beste av disse alternativene. Økonomi og beliggenhet avgjorde valget. Vi har nå et bygg som ligger i rimelig avstand til Alnabru og Gardermoen, med E6 rett utenfor døren. Vi har fått en langsiktig kontrakt og bygget ble oppført etter våre ønsker og design. Her har vi alle muligheter for vekst i overskuelig framtid.

Derfor kreves det mye av automatiserte anlegg for å få dem til å fungere optimalt. Man må ha plass til både palletert gods og gods som kommer i kartonger og esker/enheter. Det krever to transportbaner inn, og uensartet plukk. Dessuten trengs det ulike lagermuligheter. I tillegg tar Bring Logistics Solutions inn gods som krever ekstra sikkerhet ved lagring.

Mørch sier at det ikke er store marginer innen 3PL. Det er få som tjener penger på denne virksomheten. Skal Bring Logistics Solutions stå på egne ben må man legge vekt på kvalitet, pris og løsning. Kundene må se at de får ekstra verdi tilført ved å sette bort eller kjøpe de tjenestene Bring Logistics Solutions tilbyr, istedenfor å utføre dem selv.

- Anlegget er automatisert til rundt 60% av området, til nå utbygd med ca. 30.000 pallplasser, forteller Stig Belgum som er avdelingsleder for lagerhotellet på Berger. Brings varehotell på Berger er automatisert i større grad enn noe annet tilsvarende anlegg i Norge, og langt på vei i første rekke også i Europa. Hver for seg er ikke utstyret mer avansert enn mange andre steder. Det er sammensetningen av innredningen som står for noe nytt. På denne måten ligner Bring på Postens nye terminal på Robsrud.

Terminaldelen av lageranlegget er 100 x 60 meter. Når varene kommer inn kan de enten gå direkte til crossdocking, og samstilles med lagervarer for utkjøring, eller de behandles som lagervarer og kjøres inn i systemet.

Når varer kommer inn sendes de med transportbånd til en heis som fører varene til pallelageret. Denne transportøren kan håndtere 180 paller i timen. Fra pallelageret er det automatisk påfylling med førerløse trucker til plukkstasjonene som er plassert langs transportbånd i fire etasjer. Hver plukker går langs transportbåndet og plukker fra paller som deretter kan sendes inn i pallelageret igjen.

- Vi har valgt denne løsningen i stedet for å sende alt gods til en fast plukkstasjon. Det gir oss større fleksibilitet. Vi kan sette inn flere plukkere dersom det er stor trafikk. Når det er full drift og fullt belegg kommer vi til å ha 80 mann i arbeid her i lageret, sier Belgum. Han legger til at det kan komme godt med i deler av året når trafikken vokser kraftig ut av lageret.

Autotrucker

For all trafikk på gulvet i pallelageret brukes autotrucker som både går med slyngestyring og med laserstyring. Det er Rocla som har levert disse maskinene, og Stig Belgum sier det er den eneste produsenten som tilbyr standardiserte autotrucker i dag. For uttak av paller i de øverste reolene kjører truckene med laserstyring for økt presisjon. Det er tross alt 10,5 meter til øverste reol, og man skal ikke ha mye svai før varer kan komme rett ned!

Dersom det dreier seg om løse kartonger, plasseres disse automatisk på brett og føres på en annen transportør til egen heis. Grunnen til brettene er for å sikre og forenkle videre håndtering. Kartonger lagres i lagerautomater fra Schaefer. Disse kan håndtere rundt 1.000 kartonger i timen. Enda mindre enheter som småesker eller salgsemballasje plukkes enten i miniload eller i hylleheisene som føres til pakkeanlegget.

I tillegg til lagerautomatene og pallereolene benyttes også blokkstabling for gods som egner seg for dette.

Ordres settes sammen i alle ulike varianter, med plukk fra begge typer lagre og med helpaller. Når varene går ut av lageret kan de stilles sammen i komplette ordres i 56 sammenstillingsbaner, halvparten kort og lange etter ordrens størrelse. Deretter kjøres de med transportbane ned til ekspedisjonsområdet med heis. På ekspedisjonsbanen blir alle paller emballert med strekkfilm gjennom en maskin før de går til heisen. Utkjøringsområdet er manuelt betjent, slik at alle utgående paller fraktes fra sammenstillingsbanene til ekspedisjonsbanen med jekketraller.

Innflytting allerede

De første kundene har allerede flyttet inn i lagerhotellet. Blant dem er en av de nye kundene, Trebuchet, som lagrer vin for et par av sine kunder i hotellet, og som i samarbeid med Bring skal håndtere disse varene fram til sluttforhandler, enten det dreier seg om Vinmonopolet eller restauranter og barer.

I eget, spesielt sikret lager, står varer som krever det. Trebuchet har for eksempel vin i til dels åpnede kartonger her. Her kommer ingen sjåfører inn, og personell som jobber her er klarert for det. Ordres som plukkes her går ikke gjennom det vanlige systemet, men direkte ut i bil gjennom egne porter.

Offisielt åpner ikke lageret før i mai måned, men driften øker på etter hvert.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!