Lever av effektiv logistikk

Elektroskandia er en av Norges største grossister innen elektrobransjen. Firmaet har sentrallager på Alnabru, og distribuerer til hele landet. En hovedutfordring for firmaet er at kundene skal slippe å holde lager, og fem ulike leveringskonsepter. Dessuten har man en rekke ulike lagerløsninger, ettersom hvilke produkter det er snakk om. Hvordan lageret skal styres blir derfor meget viktig for firmaet.

Ved å dele opp ulike områder i lageret og plukke på forskjellige måter, kan man også benytte forskjellig utstyr, som stemmestyrt plukk i deler av lageret. Det gjelder først og fremst i området der man har lagerautomater og i småvarelageret i kjelleren. Foto: Christian Ryg

Consafe Logistics WMS-system Astro har gitt Elektroskandia en enklere og bedre hverdag, i følge driftsleder Alf M. Akselsen. Det gjelder å styre plukkprosessene slik at logistikken internt glir best mulig, og slik at man utnytter både trucker og mannskap optimalt.

Man opererer med fem ulike leveringsrutiner. For det første dreier det seg om kundespesifiserte løsninger. Her skal ordren settes sammen til en komplett leveranse før distribusjon. Dessuten er det overnatten leveranser og ekspresslevering. Dessuten har man sammensetting og montering av større eller mindre leveranser. Sist men ikke minst er det snakk om 24 timers service på lageret for kunder som trenger det.

Logistikken styrer

Akselsen understreker at i løpet av de siste årene har lager og logistikk tatt over mye av styringen. Det er like viktig med effektiv logistikk som innsalg kan man hevde.

- Vi lever av effektiv logistikk og distribusjon av våre produkter i konkurranse med andre i markedet. Til bedriften har vi definert tre ordrefrister.

I Osloområdet er det klokken 17 og 18 for levering til ulike tidspunkter. For resten av landet er fristen for ordres klokken 16 med levering før 7 neste morgen. For oss er det viktig å ligge nær de store transportørene i området. Vi benytter en rekke transportører og må ha god tilknytning til Alnabru-området.

Gunstig med Astro

Driftslederen opplyser at Astro gjør det enklere å dele de ulike områdene i lageret, slik at logikken blir forskjellig etter behov. Dermed kan firmaets lageransatte drive plukking på forskjellige måter, og samtidig kan man holde oversikten over ordres, så vel som varebeholdning i sanntid. Tidligere hadde man egentlig bare oversikt over varebeholdningen i det øyeblikket man hadde hatt opptelling, dvs. en gang i året.

Ved å dele opp ulike områder i lageret og plukke på forskjellige måter, kan man også benytte forskjellig utstyr, som stemmestyrt plukk i deler av lageret. Det gjelder først og fremst i området der man har lagerautomater og i småvarelageret i kjelleren. Stemmestyrt plukking har en rekke fordeler, men også enkelte innskrenkninger. Med stemmestyrt plukking har man hendene fri og trenger ikke se på noe display. Plukking blir også svært sikker, og feilmargin lav. Arbeidsstillingen blir bedret og man får færre belastningsskader. Plukkeren blir også mer fokusert på jobben, fordi det er minimalt med informasjon å forholde seg til under arbeidet. Men det er få kommandovalg og man er låst. Akselsen legger ikke skjul på at enkelte operatører misliker bruken av stemmestyrt plukking. Norsk dialog er tilgjengelig, men utstyret er følsomt for endringer i stemmen, for eksempel dersom operatøren er forkjølet. Dersom operatøren bruker stemmestyrt plukkutstyr sjelden, er det også lett å glemme kommandoer. Med Trafficom som benyttes der man har trucker til plukkingen, har man mange ekstra funksjoner og muligheter for overstyring. Man kan legge til artikler underveis. Det er også enkelt å legge inn varer som omvendt plukk og åpne nye kolli under plukk. Begge systemer har sine fordeler og ulemper, men utfyller hverandre fint i et stort og komplisert lager.

Viktig forprosjekt

Elektroskandia startet forprosjektet med Astro i 2005 med implementering påsken 2006. Akselsen sier at forprosjekter tar tid og er omfattende. Til gjengjeld lærer man mye om egen bedrift. Ikke minst lærer man mye om hvordan lagerdriften bør være. Det er også viktig at folk som arbeider i lageret kommer inn på et tidlig tidspunkt slik at man får en optimal løsning.

Astro styrer multicyklisk. Skyvemasttruckene blir dirigert slik at de kjører hele tiden i lageret, og utnyttes dermed bedre enn tidligere. Det er også mulig å endre ordrens innhold til det øyeblikket den sendes til trucken. Da låses den.

Det har vært mye ombygging av lagerstrukturen i forbindelse med overgangen til bruk av Astro. Men nå ser man en bedret produktivitet og en endring i arbeidstid fra tidligere. Det har vært mulig å starte en time senere om morgenen og avslutte to timer tidligere om kvelden. Slikt betyr også mindre overtid, noe som gir økonomiske gevinster for bedriften. Dessuten har driftsleder en langt bedre operativ kontroll. Som Akselsen selv sier; det er en helt ny verden! Han legger til at man nå ser alt som skjer i lageret, og i det øyeblikket det skjer. Slikt gir en bedret lagerkontroll og saldokontroll, og en online oppdatering av lageret.

Sorterer ordres etter plukking

Astro holder tilbake plukkrunder til man har fått en full pall. Det betyr bedring av ordrekonsolideringen og plukkeren sparer opptil et par timer pr dag.

Med ny logisk oppbygging av plukkruten og lokasjonsrekkefølgen kjører truckene på tvers av gangene og man får færre besøk på hver lokasjon i løpet av dagen. Man har lagt inn sortering av hver ordre fordi plukkeren tar med mer enn en ordre på hver runde. Akselsen sier han var skeptisk på forhånd, men at han ble overbevist. Det er mer rasjonelt å sortere i hver enkelt ordre etter plukkrunden.

Effektivisering av inngående vareflyt er også et resultat av omleggingen. Bedre operativ kontroll og bedre utgående vareflyt gir en mer effektiv gjennomstrøm. Ikke minst halverte man feilplukk over natten. Den er i dag så å si ikke-eksisterende, og kunden kan selv registrere eventuelle feil.

Varsling til kunden ved avvik eller manko er også langt bedre og raskere enn tidligere. Det betyr bedret servicegrad og mer fornøyde kunder, også en konkurransefordel, fremhever Alf M. Akselsen avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!