3PL i Dovregubbens hall

I fire store fjellhaller rett ved E6 skal Mosseporten Frysehotell ta i mot og lagre varer for både store og mindre kunder. Allerede er Findus, Nortura og Hennig Olsen Is på plass med varer av ulike slag. I tillegg venter daglig leder Geir Rune Pedersen på kontrakter med flere mindre produsenter av frysevarer.

Christian Ryg

Hotellet består av fem fjellhaller som man har sprengt ut ved siden av Mosseporten. Tre av hallene har mobile reoler for paller, en hall er plukklager for høyfrekvente produkter, og en er transporthall i tillegg til at man har blokkstablingsplass i et torg. All vareplassering er lokasjonsstyrt. Dersom det senere kreves ytterligere kapasitet, har man planer for å legge en hall enda nærmere Mosseporten, og eventuelt gå i forhandlinger med Statens Vegvesen. På lengre sikt kan det tenkes at Mosseporten Frysehotell kan bidra til en utvidelse av Mosseporten med et nytt løp. En slik hall kan bygges på ett år fra bestemmelsen er tatt, og kan utnyttes for en periode som frysehall. Deretter kan den benyttes for å øke kapasiteten for trafikk til og fra Moss, og kanskje særlig for trafikk til og fra havnen.

Ønsker store distributører

I første rekke ønsker man å lande store kontrakter med distribusjonskunder. Det som da må til er en betydelig økning i conveyorkapasiteten for å ta unna når varene kommer til hotellet. I første omgang er det montert en bane inn og en ut. Det er ITO Intern Transport AS som har levert disse banene, som underleverandør til Constructor Norge AS som leverte alle lagerreolene, som er mobile reoler. Kapasiteten i lageret er 20.000 paller. Totalt er det sprengt ut en grunnflate på 7.500 kvm for å få en så stor grunnflate og med den høyden som kreves, er det tatt ut 100.000 kbm masse.

- I dag er dette lageret fylt til omtrent 60%, så vi har fortsatt mulighet til å betjene et antall nye kunder, sier Pedersen. Han understreker at inn og uttransporten har god kapasitet. Det tar ikke mer enn 25 minutter å tømme eller fylle en semitrailer. Varene mates via en bane i varemottaket automatisk inn på conveyorbane til innlegg. Banene har kapasitet på 100 doble paller, slik at en trailer skal kunne tømmes helt, uten at man må frakte varene direkte inn i fryselageret. Herfra tas varene med reachtrucker inn i selve lageret dersom det dreier seg om varer som skal lagres høyt. Man har også en motvektstruck og to plukktrucker, i tillegg til fem - seks sniler. Alle truckene er av merket Linde. Pedersen mener at erfaringene tilsier at disse er de mest velegnede for fryselagre.

Dersom frysehotellet får kunder med større omsetningshastighet, slik som store distributører, vil det være behov for stor transportkapasitet inn og ut av anlegget. Det finnes muligheter siden man har fire porter for inngående transport og to for utgående. Det samme gjelder om man får flere og mindre kunder som kanskje har behov for mellom 50 og 100 paller på lager. Pedersen understreker at en blanding av kunder vil være det beste for driften.

Dyrere, men bedre

Det er ikke rimeligere å bygge fryselager i fjellhaller, når man må skyte ut så store mengder stein. Men i det lange løp mener Pedersen at et slikt anlegg lønner seg. Igangsettingen tar tid, fordi man skal fryse ned fjellet og få telen skikkelig inn en meter eller så. Til gjengjeld gir det et tett anlegg, der man ikke får isdannelse inne i hallene. I og med at mottaket går så raskt og automatisert som tilfellet er, kan sjåførene levere uavhengig av åpningstid for anlegget, som kjører med to skift.

I tillegg blir anlegget miljøvennlig, med store mengder overskuddsvarme som kan utnyttes. Frysehotellet skal levere fjernvarme til Moss sykehus, basert på overskuddsvarme fra fryseprosessen, i tillegg til varme produsert fra vaskeriet som ligger i samme bygg. Eierne av frysehotellet har også et oppvarmingsanlegg basert på metangass fra en søppelfylling, slik at man sørger for en skikkelig grønn profil på virksomheten.

I det hele tatt understreker daglig leder at eierne ikke er mennesker som tenker kortsiktig. Her er man ute etter å skape noe av varig verdi, som skal gi arbeidsplasser i området. Vi ønsker oss langsiktighet, både i kontrakter og i selve virksomheten.

- De er nok ikke så inne i eller opptatte av logistikk, men den kan vi tilføre på annen måte. Vi kan også tilføre våre kunder noe omkring logistikken. Hva vi skal skape her er et tilbud til sentrale deler av Østlandet, med god tilknytning til infrastrukturen og noe som fungerer rasjonelt og sikkert.

Hard konkurranse

Pedersen er opptatt av at de må komme med noe som er bedre enn konkurrentene.

- Det er en beinhard konkurranse innen fryselagring over store deler av landet. Og i Østlandsområdet finnes det alternativer på Gardermoen, i Rakkestad, Drammen og Larvik, bare for å nevne noen. Alle disse stedene har gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende infrastruktur. Dessuten ligger det en rekke fryselagre rundt hele kysten, som mest beskjeftiger seg med innfrysing av og lagring av fisk fra fiskeindustrien og fiskeflåten. Vi må altså satse på en drift som er rimelig nok til at prisene kan være konkurransedyktige i markedet.

- Hvor skal omsetningen ligge i et normalår?

- Da bør den ligge på rundt 25 millioner kroner. Vi er faktisk ikke så langt unna budsjett for året, selv om vi absolutt har merket finanskrisen siden vi startet i 2009. Nå er årets iskremlager på plass, så vi kan se framover mot sommeren, og håpe på en god sesong. I den anledningen så kan vi også styre transporten og distribusjonen for kunden. Det hører med til de tilbudene vi har til kundene våre, enten de store eller små. Vi har gode kontakter med de store og mellomstore transportørene, så vel som med en del mindre. Den saken er altså ikke noe problem for oss.

Tilbud til sjåførene

Frysehotellet har ikke bare plass til varene. Sjåfører som har behov for et sted å sove, spise litt og få seg en dusj, finner rom i hotellets administrasjonsbygg. Her kan 10 mann overnatte, og det finnes et vaskeri og renseri i tilknytning til hotellet.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!