Norges største logistikkmiljø

Det har nærmest vært en godt bevart hemmelighet at det totale logistikkmiljøet i Trondheim er landets største. I vår reportasje fra det brede miljøet kommer det tydelig frem at Norges ledende logistikkmiljø innen forskning og utdanning altså finnes i byggene hos SINTEF og NTNU i Trondheim. Miljøets sterkeste konkurransefortrinn ligger i den teknisk-økonomiske profilen og det nære samarbeidet med næringslivet, samt samspillet mellom utdanning på NTNU og anvendt forskning hos SINTEF. Etter vårt besøk kan vi konkludere med at NTNU/SINTEF akter å ta en ledende rolle for å realisere god logistikk både hos bedrifter og i samfunnet forøvrig.

Christian Ryg

På NTNU finner vi fagmiljøer for logistikk både på Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) og på Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT). Torbjørn Netland, stipendiat på IØT og forsker på SINTEF, opplyser til Logistikk & Ledelse at IPK og IØT til sammen kan skilte med mer enn 25 vitenskapelig tilsatte innen det utvidede logistikkfaget, hvorav ca 5 professorer, 15 doktorgradsstipendiater og resten postdoktor/førsteamanuensis.

Generelt kan man si at IPK historisk har nærmet seg logistikkfaget fra en teknisk-ingeniør vinkel, mens IØT har nærmet seg faget fra en strategisk-økonomisk vinkel. Til sammen utfyller de to miljøene hverandre og begge kan i dag tilby komplette fordypningsretninger i logistikk. Studentene ved de to linjene tar fag ved begge institutt. I tredje og fjerde årstrinn av den femårige sivilingeniørutdanningen ved NTNU er det langt over 150 studenter som tar fag innen logistikk.

I dag er det syv siste-års-studenter på IPK og åtte på IØT som tar fordypning i logistikk som sin masterutdannelse (se egen sak på side 26).

Det er likevel ikke kun NTNU som gjør at Trondheimsmiljøet kvalifiserer til landet største; det er NTNUs samspill med SINTEF som er avgjørende. SINTEF er, med sine ca 2.200 forskere, hvorav ca 1.500 holder til i Trondheim, landets desidert største uavhengige forskningslokomotiv.

- SINTEF har flere miljøer som arbeider innen logistikkfaget, forteller Netland. - På SINTEF Teknologi og samfunn finner vi tre relevante avdelinger: Avdeling Teknologiledelse har en egen faggruppe som bærer navnet Logistikk. Denne gruppens ca 19 tilknyttede forskere fokuserer på produksjonslogistikk og supply chain management (mer om denne nedenfor). Avdeling Transportforskning med sine 34 ansatte arbeider innen fagene transport og samferdsel. Og dessuten finnes avdelingen Anvendt Økonomi hvor ca 15 personer forsker på tema i grensesnittet mellom logistikk, optimering og økonomi. At omtrent halvparten av de sistnevnte har sin utdanning fra Høyskolen i Molde viser igjen at Norges logistikkmiljøer samarbeider godt. På SINTEF finnes for øvrig også en egen avdeling under navnet Maritime Transportsystemer med 33 ansatte, hvorav ca halvparten forsker innen feltet innen maritim logistikk.

Til sammen kan altså logistikkmiljøet i Trondheim skilte med rundt 100 ansatte forskere fordelt på 5-6 ulike faggrupper i NTNU/SINTEF-systemet. I tillegg kan et samarbeid med logistikklinjen på Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST) nevnes. At logistikkmiljøet i Trondheim er landet største skal dermed være klart.

Den mest tydelige representanten for logistikkmiljøet i Trondheim er faggruppen SINTEF Logistikk. Skjønt å skille klart mellom NTNU og SINTEF er vanskelig; ca halvparten av de 19 tilknyttede i SINTEF Logistikk er også ansatt på NTNU. Bjørn R. Albrigtsen, forskningsleder for gruppen, forteller at suksessformelen ligger i svært tett samarbeid med norsk næringsliv.

- Vår forskning er industrinær. I nært samarbeid med produksjons- og logistikkbedrifter over hele landet driver vi forskning og utvikling på fremtidens logistikkløsninger.

Han legger til at godt prosjektarbeid innen logistikk krever folk fra flere fagfelt i et tverrfaglig samarbeid fordi problemstillingene ofte er sammensatte og komplekse. Logistikk kan ikke eksistere som en avgrenset funksjon i bedriften.

Som tidligere logistikksjef for Felleskjøpet i Midt-Norge vet Albrigtsen godt hva han prater om.

- I tillegg til samarbeid med andre komplementære avdelinger i NTNU/ SINTEF, samarbeider miljøet vårt også nasjonalt og internasjonalt, sier Albrigtsen som poengterer at deres viktigste samarbeidspartner uten tvil er Norges Forskningsråd.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 10/2010.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!