Gode logistikkopplevelser

Bertel O. Steen (BOS) begynner sin visjon med «Gode opplevelser», hvilket står som en oppskrift på at fornøyde og lojale kunder og et positivt omdømme er en forutsetning for langsiktig lønnsomhet. En god opplevelse var det også å delta på LOGMAs medlemsmøte hos BOS for å bli inspirert av mål og midler for liv og virksomhet innen seksjonen for «Deler og Logistikk».

Det er kanskje ikke intuitivt for en hver å forbinde arbeid med deler og logistikk med gode opplevelser. Men når vi først forstår bilbransjens kompliserte verdikjede er det faktisk innlysende at profesjonell logistikk er med å stimulere positive følelser og skape god dialog medarbeiderne i mellom, og at det gir energi til å møte kunders forventninger og holde tøffe løfter i travle hverdager.

Tok bilmarkedet på alvor

Firmaet Bertel O. Steen ble grunnlagt i 1901. Det begynte med bil i 1907 da ble det solgt tre stykk Cadillac på agentbasis og i 1929 startet importen av Mercedes-Benz nyttekjøretøyer, etterfulgt av import av Peugeot året etter. Agenturet for MB personbiler ble overtatt i 1972. Deretter fulgte import av KIA, Chrysler, Jeep og Dodge med personbiler, varebiler og delvis lastebiler.

BOS Deler og Logistikk

BOS Deler og Logistikk inviterte til LOGMA-møte ved sitt administrative sete og sentrallager på Fjeldbo. Seksjonen er forretningsmessig et eget område innen BOS. Ambisjonen er like krystallklar som enkel: «Best på deler». Med det forstås at deler til biler må betraktes og behandles som et utvidet serviceprodukt med følgende elementer:

Det er viktig å få driv på den positive og kritiske spiralen i bransjen. En profesjonell håndtering av deler i ettermarkedet stimulerer salg av bil som gir vekst i ettermarkedet som igjen styrker salget av bil som igjen bidrar til økt ettermarkedet, og så videre og så videre.

Prosessene ved Fjeldbo er logistisk sett tradisjonelle. Innholdsmessig er å nevne:

Suksessfaktorer å nevne

Ved sentrallageret lagerføres i hovedsak deler som historisk er etterspurt tre ganger siste år. Dermed lagerføres ca. 85 % av omsetningen av deler. Servicegraden på lagerførte deler har passert 96,5 % og nærmer seg målsatt servicegrad på 97 %. En benchmarking innen reservedeler som kjennetegnes med stort sortiment og gjennomsnittlig lav etterspørselsfrekvens per SKU, tilsier at bak dette resultatet ligger en meget profesjonell lagerstyring.

Av ikke lagerførte deler fra Tyskland skaffes 50 % i løpet av ett døgn med bil, resten i løpet av 2 - 3 døgn. Av ikke lagerførte deler fra Frankrike skaffes 70 % i løpet av et døgn med fly, resten i løpet av 2 - 4 døgn.

Gode rutiner for lokalisering, plukking og pakking av deler har brakt feilleveransene til forhandlere og verksteder ned under 0,14 %. Det relativt store omfang av retur skyldes ikke feilleveranser, men at et antatt behov for delen ved verkstedet faktisk faller bort etter at delen er mottatt. Slik sett er gode returløsninger med på å redusere lokal kapitalbinding, gitt at det vil være stor usikkerhet i antatt lokalt behov.

Tilfredse forhandler

En ting er å måle de sanne fakta innen delelogistikken, noe annet er hvordan situasjonen blir verdsatt av forhandlerne. Derfor måles forhandlertilfredshet av en nøytral og uavhengig instant og gjengitt i Bilnytt 2009. Den viser at BOS sine forhandlere har gode opplevelser og er mer fornøyd med service og produkter i 2009 enn i 2008. Videre er forhandlerne mer fornøyd med Fjeldbo som leverandør enn de er med andre leverandører. Og bra er det, for det er en utfordring å forvalte agenturene og misfornøyde forhandlerne er et trusselbilde for den logistikkrollen som Deler og Logistikkutøver.

Fortsatt faglige utfordringer

Ettersom den interne styringen av delelogistikken synes å være på plass, ønsker BOS, naturlig nok, å sette mer fokus på relasjon og kobling både oppstrøms mot leverandørene og nedstrøms mot forhandlerne. Reduksjon av ledetider fra leverandør vil redusere sikkerhetsbeholdningene av lagerførte dele og raskere respons på skaffedeler. Mot forhandler søkes det en tettere integrasjon for løpende tilpassing av ordretyper og cut-off tider. Med full integrasjon mellom styringssystemene hos forhandlerne, ved Fjeldbo og hos leverandørene kan den fysiske forsyningskjeden optimaliseres videre. Det vil si å etablere beste bruk av direkte ordrer, transittordrer, lagerordrer og tilhørende ledetider, samt bestemme beste sted for lagerføring og pakking av de enkelte deler i riktig mengde til gitte forhandlere.

Noen styringsprinsipper

Deler og Logistikk på Fjeldbo har sammen med resten av BOS arbeidet intenst med bytte av forretningssystem. Et eldre egenutviklet system byttes ut med et moderne og totalintegrert forretningssystem fra IFS. Spesielt nyttig for Deler og Logistikk er systemets funksjonalitet for å støtte differensiert, optimal og automatisert innkjøp- og lagerstyring av et stort og bredt sortiment av deler med ulikt behovsmønster, ulike servicekrav, ulik grad av kritikalitet og ulike rammebetingelser. BOS kan nå understøtte sin erfarte innsikt og forståelse for egen verdikjede med et funksjonsrelevant system, en sikker oppskrift på god logistikkopplevelse. Det vil føre for langt å gå i detaljer vedrørende styringsprinsippene og kriteriene som benyttes for optimalisering av forsyningskjeder av reserve- og servicedeler. Men de mange lesere som måtte ha interesse for mer detaljerte og konkrete løsninger kan ta kontakt med redaktøren eller logistikkdirektør Rune Kristiansen.

Avslutningsvis

LOGMAretter en stor takk til direktør André Marhaug og logistikkdirektør Rune Kristiansen ved. Fine presentasjoner ble etterfulgt av omvisning på et ryddig lager med en gjennomtenkt planløsning. Et gjenomgående trekk var den klare differensieringen ut fra delenes volum, vekt og håndterbarhet.BOS

Dermed ønsker vi lykke til med de faglige utfordringene og håper det vil gi mange gode opplevelser.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!