Høyverdi gjenvinning av aluminium og PET

Selv etter ti år er fortsatt ikke bedriften Norsk Resirk AS spesielt godt kjent i de brede lag av folket. - Derimot har vi greid å skape et merkenavn av slagordet: «Pant alt - alltid», sier logistikksjef Bent Ringvold. Han understreker at man ikke driver med avfallshåndtering, men genererer høyverdi gjenvinning av aluminium og PET. Det dreier seg om fullverdige råvarer som kan benyttes om og om igjen.

Christian Ryg

Aluminium er så å si evigvarende materiale som dessuten er et knapphetsprodukt i stadig stigende grad. Også PET (polyetylentereftalat) er et materiale som krever olje dersom man skal produsere nytt til drikkeflasker. Det gjelder å ta vare på disse ressursene til ny emballasje. At innsamling og gjenvinning hindrer mye forsøpling, blir nesten en tilleggsgevinst. Når man ser tilbake på ti års drift, er det underlig at systemet med panting og resirkulering av engangsemballasje møtte motstand den gang det ble innført. På slutten av 1990-tallet mente mange at veien å gå var bruk av flasker som kunne brukes flere ganger.

Eksport av råvare

Bedriften er en stor eksportør av disse råvarene. Rundt 10.000 tonn sendes årlig ut av landet. Det går til Sverige, Tyskland, Frankrike og England. Produsentene Rexam og Cleanaway framstiller henholdsvis aluminiumsbokser og PET-flasker, som så havner hos ulike drikkevareprodusenter, for så å komme tilbake i butikkene.

Norsk Resirk har anlegg i Oslo, Bergen, Trondheim og Bjerkvik utenfor Narvik. Alnabru i Oslo er uten sammenligning det største anlegget, og håndterer 67 prosent av volumet. Hit kommer også resirkulerte bokser og PET-flasker fra Stavanger. Volumet varierer over året. Men mellom 80 til 140 vogntog hver uke ankommer anlegget på Alnabru.

Ringvold understreker at Norsk Resirk er en non-profit organisasjon, og derfor må operere med lavest mulige kostnader i hele verdikjeden, og generere høyest mulig inntekt ved salg av aluminium og PET til gjenvinnere. Det gir store utfordringer. Samtidig kan avgiften for engangsemballasje senkes i takt med andelen som blir pantet, og dermed kommer dette forbrukerne til gode. Etter ti år med denne ordningen, har man kommet opp på over 90 prosent gjenvinning. Allikevel arbeider Resirk aktivt for å komme enda høyere.

Returtransport i logistikksystemet

Han legger spesielt vekt på viktigheten av miljøtenking også i logistikksystemet. All returemballasjen samles inn i butikkene landet over. Når grossistene leverer varer, samles emballasjen som er pantet i sekker, delvis klemt sammen, og fraktes i retur til deres distribusjonssentraler. Her legges emballasjen i krokkasser som så transporteres til Resirks anlegg for videre behandling før den eksporteres. Det er bare den siste delen av transporten som må kjøpes inn av andre transportfirmaer enn de som frakter varer for grossistene. Dermed har man spart miljøet for «unødvendige» transporter.

Når flasker og bokser kommer inn, blir de først sortert og talt. Deretter blir all aluminiumsemballasje klemt helt flat og komprimert. Dermed opptar den en tredjedel av opprinnelig volum. Så blir emballasjen pakket tett i firkantede baller som er enkle å stable og pakke i containere. PET-emballasjen blir perforert og «bailet», og er dermed klar for gjenvinningsproduksjon. Litt avhengig av hvor sendingene skal, velges transportmiddel. Til Frankrike går så å si all transport i 45 fots containere med skip til Rotterdam. Derfra benyttes lektere på Rhinen. Til England er det selvsagt også skipstransport, mens det til Sverige og Tyskland benyttes biltransport, alternativt jernbane.

Virksomheten har vokst kraftig og anlegget på Alnabru vil nå sin kapasitetsgrense om noen år ved en fortsettelse av økningen. Det samme gjelder Trondheim, der man har planer om et nytt og større anlegg i løpet av neste år.

Om tre år er planen å ha klart et nytt, større anlegg i Oslo, men lokaliseringen er ikke klar ennå.

Nytt logistikksystem kommer

I fjor startet prosessen med å innføre et nytt økonomi- og logistikksystem. Det vil kunne håndtere alle logistikkdata fra alle transportørene i forhold til henting av tomgods i butikker, mellomtransport og frakt til gjenvinning enten i Norge eller utlandet. Det vil forenkle og effektivisere logistikken, til glede for både produsenter, importører og Resirk.

- Det er viktig for oss, så vel som for våre kunder at logistikkdata kommer inn jevnere og mer systematisert. Vi får muligheter til å lage nye og grundigere analyser. På den måten kan vi skape en bedre vareflyt og få mer effekt ut av alle ledd i verdikjeden, sier Ringvold. - Da får vi en annen og bedret kontroll med transportkostnadene og andre kostnadsdrivere. Det betyr at kostnads- og miljøbesparelser kan bli langt større enn i dag.

Til nå har løpende rapportering fra transportører foregått på Excel-ark, som igjen sendes Resirk gjennom e-post. Manuell punching av data i hele kjeden er både tungvint og svært tidkrevende. I tillegg gir prosessen mange muligheter for feil. Alle data skal gjennom flere ulike ledd før de endelig registreres i datasystemet. Med det nye systemet på plass vil blant annet en del dagligvarekjeder ha muligheten til å være integrert med Resirks system.

Det gjelder hele tiden å komme fram til bedre systemer for å senke kostnadene og effektivisere driften. Særlig transporten som selv med bruk av returtransport fra butikker til grossistenes distribusjonssentraler er effektivisert, må man stadig arbeide med. Målet for Resirks virksomhet er allikevel ikke overskudd. Tanken er hele tiden miljøvennlig og kostnadseffektiv drift, samt å få en høyest mulig retur av engangsemballasje til drikkevarer.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!