Økt produksjon med bedre logistikk

- Med prosjektet Ideell Fabrikk overfører vi logistikkprinsippene fra masse- og samlebåndsproduksjon til engineeringsintensive virksomheter som Volvo Aero Norge AS på Kongsberg, sier professor Jan Ola Strandhagen ved SINTEF. - Det er denne type industri Norge skal leve av i fremtiden, påpeker han.

Teknisk sjef Gunnar Adolfsen i Volvo Aero Norge (t.h.) i samtale med maskinoperatør Oddbjørn Engeland under innkjøring av en ny maskin.

Resultater fra prosjektet vil bli presentert under Teknologidagene som for åttende år på rad arrangeres på Kongsberg. Hovedseminaret «Preparing for the Future» strekker seg over to dager; 10. - 11. november, og er delt i tre parallelle sesjoner.

- Arrangementet er blitt en arena for utveksling av erfaring og kompetanse for et bredt sammensatt publikum fra mange bransjer, sier Karin Gauteplass, direktør i Kongsberg Næringsforening og Handelskammer. Hun regner med en publikumsoppslutning opp mot 300 deltakere.

Sesjonen «Ideell Fabrikk - med fokus på logistikk» har undertittelen konkurransekraft og attraktivitet for fremtiden. Temaet vil også tas opp under sesjonen «Annerledeslandet Norge» som ser på norsk nærings- og industriutvikling fra et makro- og mikroperspektiv. Årets «Technology Watch»-sesjon har forøvrig temaet «Elektrifisering».

En verden i forandring

- Arrangementet vil ta for seg noen av endringene verden opplever som finans- og energikriser, hvordan dette vil påvirke oss, og ikke minst hvordan vi kan utnytte disse endringsprosessene til noe positivt. Norsk industri må posisjonere seg for en ny og annerledes fremtid. En rekke eksperter og industriledere vil presentere nye tanker og ideer om morgendagens næringsliv, i tillegg til trendsettende og fremtidsrettet teknologi av verdi for norsk eksportindustri, sier Gauteplass.

Betydelig forbedringspotensial

- Under seminaret vil vi presentere resultater fra prosjektet Ideell Fabrikk. Prosjektet startet for to år siden og avsluttes ved utgangen av 2011. Det er betydelige gevinster å hente ut i forbindelse med økt hastighet på materialflyt, reduksjoner i gjennomløpstid og nedgang i total ressursforbruk, sier Strandhagen.

Teknisk sjef Gunnar Adolfsen i Volvo Aero Norge (VAN) deler Strandhagens oppfatninger.

- Vi er spesialister på høyteknologiproduksjon og har et betydelig forbedringspotensial på intern og ekstern logistikk. Vi må bli bedre til å utnytte dette på alle nivåer i virksomheten.

Norsk konkurransefortrinn

- Hvordan vil det være mulig å fortsette med høyteknologisk produksjon i Norge?

- Dette spørsmålet vil nå bli besvart gjennom et fireårig forskningsprosjekt der VAN deltar sammen med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), SINTEF Teknologi og samfunn og Norges Forskningsråd. Utgangspunktet er avansert, kunnskapsintensiv og høyteknologisk produksjon som er ideell for å skape et norsk konkurransefortrinn, sier Strandhagen, som har arbeidet med logistikkrelaterte spørsmål siden begynnelsen av 1980-tallet.

- For at norsk høyteknologisk industri skal bli vår neste bærebjelke må det skapes arbeidsplasser på alle nivåer i virksomhetene. Dette krever utfordrende, kreative og utviklende arbeidsplasser for de ansatte. Samtidig må automatiseringsgraden økes, påpeker Strandhagen. - Vi har klart å automatisere en del av produksjonen, men på administrative og ledelsesmessige funksjoner ligger vi langt etter de vi sammenlikner oss med, legger han til.

- Logistikk handler om å skape effektivitet og flyt i virksomheten. De som har kommet lengst på dette området, er storskala og masseproduserende virksomheter. Bedrifter som VAN og KDA har tung engineering, enkeltkomponenter med høy kostnad og lang maskineringstid. De har i liten grad prosesser for å øke effektiviteten slik vi kjenner den fra andre bransjer, sier Strandhagen.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 10/2010.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!