Skreddersydde autotrucker på 15 meters lengde

Sandvik Materials Technology har utvidet og automatisert sin produksjon av fjellborstål i svenske Sandviken der størstedelen av verdens borstenger produseres. En viktig del av investeringen er Solvings 15 meter lange autotrucker som håndterer borstengene mellom retting, fabrikasjonslager, kapping og utskipning.

Fabrikken er blitt forlenget med 230 meter og er nå 400 meter lang og 40 meter bred. Ca 170 meter av den ene langsgående halvparten er lager.

- Det er en markant forbedring at alle materialer nå finnes under samme tak nære kappemaskinene. Tidligere var lageret spredt i ulike fabrikasjonslokaler, sier fabrikkens tekniske sjef Anders Eriksson, som i prosjektet var ansvarlig for automattruckene og maskininstallasjonene i nybygget.

Krevende prosjekt

Han forteller at de gikk over til automatisert materialhåndtering på grunn av at den utbygde fabrikken ble så lang. Å flytte stengene på tradisjonelt vis med traverser hadde ikke gitt de effektiviseringsgevinstene som var målsettingen.

- Siden ett av hovedmålene med utbyggingen var å forkorte ledetidene mot våre kunder begynte vi å se på automattrucker som kunne skreddersys til våre behov. På grunn av at det ikke fantes noen standardiserte produkter kontaktet vi det finske selskapet Solving som er ekspert på denne typen spesialløsninger, forteller Eriksson.

Når det ble klart hvilke egenskaper trucken i store trekk skulle ha, gikk Sandvik ut med en generell anbudsrunde blant de internasjonale truckprodusentene.

- Det er snakk om meget spesifikke produkter som ikke fantes ferdige noen steder og som heller ikke mange produsenter har kompetanse å lage. Til slutt var det klart at Solving hadde gitt det helhetsmessige beste tilbudet og vi fortsatte å jobbe med dem.

Som en del av fabrikkutvidelsen ble det også innført et helt nytt materialhåndteringssystem med de fire autotruckene som en integrert del. Det holder for operatøren å lese en strekkode før truckene sørger for transporten innenfor fabrikken.

Den første oppgaven for truckene er å flytte 7 til 14 meter lange ferdig rettede borstenger fra rettingen til fabrikasjonslageret.

- Når kundene bestiller lages det en ordre som forteller hvilke produkter og lengder som skal prosesseres. Operatøren på lageret får da en anvisning om hva som skal lastes opp på av- og pålastingsbordene i lokalet. Når så en last av stenger er lagt opp henter trucken denne og kjører til anvist kappemaskin for å kappes til bestilt lengde. Deretter løftes de kappede stengene med travers til et robotanlegg der de inspiseres og buntes. Til sist flytter truckene de ferdige kolliene til utlastingshallen for videre transport til kunde.

Det vanskeligste i prosjektet var ifølge Eriksson spranget fra manuell håndtering med eksempelvis travers til helautomatiske, laserstyrte autotrucker og andre høyteknologiske løsninger.

- Prosjektet var også krevende i den forstand at produksjonen skulle gå under hele byggefasen, legger han til.

Rørprodukter til kjernekraftindustrien

Den nye teknikken med lange autotrucker krevde et godt samarbeid mellom Sandvik og Solving. Prosjektsjef Leif Löfholm i Solving konstaterer at det var et modig skritt for Sandvik å gå inn for helt nye metoder i fabrikklogistikken.

- Men gjennom å matche deres behov med vårt realistiske syn på hva truckene kan gjøre og ikke kan gjøre har vi sammen fått alt til å fungere slik det skal.

Nå er selskapet engasjert i en ny leveranse av autotrucker til en annen fabrikk i Sandvikkonsernet og som skal håndtere rørprodukter til kjernekraftindustrien. I dette prosjektet er Solving underleverandør til et større transportsystem som skal leveres av et annet finsk selskap.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!