Inngår rammeavtale med Toyota Material Handling

Landsdekkende service, et omfattende truckprogram og flåtestyringssystemet Toyota I_Site var viktige faktorer for at Byggmakker Norge valgte å inngå en rammeavtale med Toyota Material Handling Norway om leie av trucker med serviceavtale til selskapets 13 egeneide varehus. Alle kjedemedlemmene kan tilslutte seg avtalen som omfatter både motvekts- og interntrucker.

Byggmakker er Norges største og landsdekkende byggevarekjede med omlag 115 utsalgssteder. Kjeden har en samlet omsetning på 7 milliarder kroner og betjener både forbruker- og proffmarkedet.

- Med så mange utsalgssteder rundt om i landet sier det seg selv at det i årenes løp har blitt anskaffet forskjellige trucker og noen ganger blitt innført individuelle løsninger for det som skal håndteres av gods, sier Tore Lundestad, driftsansvarlig hos Byggmakker på Lillestrøm.

I forbindelse med at Byggmakker Norge ønsket å standardisere truckparken på sine 13 egeneide varehus forteller Lundestad at det var flere områder innenfor truckholdet de både ville og måtte vurdere.

- HMS var en viktig faktor og kombinerte vi dette med truckenes kvalitet og driftssikkerhet, så dukket det opp det økonomiske aspektet som også i aller høyeste grad var interessant. Skulle Byggmakker ha en drift som var mest mulig rasjonell og forsvarlig, var vi avhengig av å ha en partner som hadde produkter som ga oss optimal forutsigbarhet.

Etter en anbudsrunde valgte selskapet å inngå en rammeavtale med Toyota Material Handling Norway om leie av trucker med serviceavtale, men som også omfatter ordinært kjøp av maskiner dersom det skulle være interessant. Alle kjedemedlemmene kan dessuten tilslutte seg avtalen som omfatter både Toyota motvektstrucker og BT interntrucker.

Reduserte kostnader, økt produktivitet og høyere sikkerhet

Landsdekkende service, et omfattende truckprogram og flåtestyringssystemet Toyota I_Site var viktige faktorer ved valg av leverandør.

- Toyota I_Site er et system som gir en unik kombinasjon av teknologi, ekspertise, informasjon og støtte som hjelper å administrere den daglige materialhåndteringen, sier Per Erik Pedersen, salgsdirektør hos Toyota Material Handling Norway. - Dette systemet omfatter så mye mer enn å gi flåteadministrative opplysninger som brukerne selv må vurdere for å oppnå fordelene av. Vår grunntanke er basert på et samarbeid hvor vi gir brukerne håndgripelige fordeler over tid og samtidig hjelper med å optimalisere brukernes materialhåndtering, fortsetter Pedersen.

- Gjennom systemet for brukerne den informasjonen og støtten de trenger for å redusere kostnadene, øke produktiviteten og forbedre sikkerheten, supplerer Mikael Ressem, Key Account Manager hos Toyota Material Handling Norway. - Den verdifulle informasjonen og løpende støtten, gir brukerne bedre innsyn og kontroll over truckparken. Dette gir en forenklet administrasjon og muliggjør å bruke verdifull tid til å fokusere på andre viktige områder innen forretningsdriften.

Informasjonen som kommer fra Toyota I_Site kommer fra to hovedkilder; Toyotas europeiske servicedatabase som gir detaljert teknisk, finansiell og administrativ informasjon om alle truckene som er knyttet til systemet. I tillegg kommer driftsinformasjon fra brukernes egen truckpark som overføres trådløst.

Tanken bak Toyota I_Site er en kontinuerlig forbedring, eller «Kaizen», som er en av kjerneverdiene i Toyotas forretningsfilosofi.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!