Lagerets plass i distribusjonsstrukturen

Enhver forsyningskjede har sin distribusjonsstruktur, og er et svar på hvordan lagring og transport skal kombineres og utfylle hverandre på beste måte. En ytterlighet i struktur av kjeden er ett sentrallager og direkte transport av varer fra sentrallageret til sluttkunde. Den motsatte ytterlighet er en struktur med sentrallager, regionslager og lokallager, noe som vil kunne gi flere mulige transportmønstre for fremføring av varer til sluttkunde.

Det synes å være en tendens med færre og lagerenheter og mer direkte transport. Men det kan likefullt være en rekke mellomløsninger å velge. Når dette prinsipielle valget er gjort er det neste å bestemme hvor lagrene bør ligge rent geografisk, hvor stor kapasitet skal de ha, hvordan skal planløsningen være og hvilket utstyr skal brukes. Dernest er det å beslutte hvilke varer av det totale sortimentet som skal være tilgjengelig ved de ulike lagrene, og hvilke varer som bare kan skaffes fra en bakenforliggende leverandør eller hos produsent av varene.

Dessverre, eller heldigvis, finnes ikke noen generell fasit på disse grunnleggende problemstillingene. Fasit forutsetter at man kjenner sin forsyningskjede. Det vil si å kjenne hvilke varer som dekker hvilket behov hos hvilke kunder, samt hva som skaper kundeverdi og hva som driver kostnadspådragene i forsyningskjeden.

Lær av andre

Noen har gjort denne øvelsen, og det å se hva andre har gjort gir ofte inspirasjon og konkrete ideer om hva en selv bør sette i gang av avklaringer og analyser. Et eksempel på at noen har gjort øvelsen er Onninen, noe som ble bekreftet på LOGMAs medlemsmøte ved bedriften. Onninen flyttet i 2010 inn i sitt nye administrasjonsbygg og sterkt automatiserte lager på Berger. Det gir en rasjonell lagerløsning i en effektiv forsyningskjede tilpasset behovet hos elbransjens aktører.

Kort om Onninen

Onninen er en del av det finske konsernet Onninen Group, privateide i 4. generasjon og har en omsetning på ca. 10 milliarder kroner. I Norge er selskapet en av de største elektrogrossistene med en omsetning på nær 2,5 milliarder kroner. Selskapet med 350 ansatte har 32 forskjellige utsalgssteder. Sterk vekst i Norge tvang frem en vurdering om endring og forbedring av forsyningskjeden.

Onninens krav og ønsker

To konvensjonelle lagre skulle samles i ett nytt, stort og effektivt lager. Det nye lageret måtte disponere store nok arealer for ekspansjon, og måtte lokaliseres slik at inngående og utgående transport ble rasjonell. Et meget variert produktsortiment innen både elektro og VVS, alt fra små elektrokomponenter til voluminøse kabeltromler og lange rør, krevde differensierte lagringsmetoder. Sentrallagret skal betjene de 32 utsalgsstedene og kunne levere «over natten» nord til Steinkjær. Det betyr god driftssikkerhet for høy og stabil oppetid. Lageret må dessuten ha en fleksibilitet som ivaretar betydelige sesongsvingninger for store varegrupper, vekst innen eksisterende sortiment, etablering av nye sortiment, samt inn- og utfasing av varer som skal lagerføres på sentrallageret. Den umiddelbare belastningen på lageret syntes å være en levering av ca. 8.000 ordrelinjer per dag, samt å lagerføre ca. 20.000 varer av en varekatalog på ca. 150.000 varer.

Ikke minst, lageret må være kostnadseffektivt, investeringen bør være tilbakebetalt over en periode på 5 - 7 år.

Automatiserte løsninger for vareflyt

En dominerende kostnad på et lager er plukking av den enkelte ordrelinje, vanligvis manuelt omfattende og kilde for feilleveringer. Altså et område som Onninen søkte å automatisere på en sikker måte. Løsningen ble AutoStore, et fascinerende robotanlegg som faktisk må oppleves! Det er plasseffektivt og er tross høy automatisering meget lite sårbart for driftsbrudd. I korthet er det et anlegg hvor 1.400 søyler består av 16 kasser som er stablet oppå hverandre. På toppen av disse søylene henter 24 roboter kasser med varer og bringer disse ned til operatører som plukker ordrelinjene i riktig mengde. Fra AutoStore hentes ca. 2/3 av de daglige 8.000 ordrelinjene. Kapasiteten kan enkelt økes ved å koble til flere roboter som plukker kasser samt øke antall søyler med kasser. Ressursbruken på plukking av de ca. 10.000 varene som ligger i AutoStore er tilnærmet halvert i forhold til gammelt opplegg.

Resten av varene plukkes fra et pallager eller fra et dypstablingsområde for de mest voluminøse varene.

Integrerte informasjonssystemer

Også informasjonsflyten er integrert. Varebestillingene skjer enten elektronisk ved at kunde via OnnShop registrerer direkte inn i forretningssystemet Oracle, eller ved at en ordrebehandler registrerer bestillingen. Fra Oracle går ordrene over til lagerstyringssystemet Astro hvor ordrenes enkelte linjer sorteres til plukksoner, legges i prioritert kø i henhold til ruter og rutetider for så å sammenstilles på uttorget, merkes og klargjøres for levering. Astro er i selvfølgelig integrert med AutoStore slik at ordrelinjer på varer lokalisert til AutoStore automatisk rutes til robotanlegget.

Utfordringer gir forbedringer

Ved Onninen vet de at teknologi og automasjon er en forutsetning, men ingen garanti for suksess på lageret. I tillegg kreves fagkompetanse for å stimulere kreativitet og kunne gjennomføre kontinuerlige forbedringer. Forbedringsarbeidet er formalisert gjennom regelbaserte møter hvor alle medarbeiderne involveres i analyse og planlegging av alt fra forenkling av hele arbeidsprosesser eller eliminering av aktiviteter i enkeltrutiner. Effekten av endringene blir registrert, dokumentert, løpende presentert og ikke minst, forstått og respektert. Kall det gjerne KPI´er på et praktisk plan.

Honnør til vertskapet

På vegne av 32 fagnysgjerrige besøkende retter LOGMA en stor takk til logistikkdirektør Roar Johnsen og hans lagersjefer Hallgeir Hofve, Jarle Ihler og Henning Røisland. Vi gratulerer med en moderne lager og ønsker lykke til med det systematiske arbeidet for forbedringer av prosesser, rutiner og aktiviteter som finnes, selv innen et moderne lager.

--------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse erØyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!