Felles kunnskapsplattform skaper grunnlag for vellykket logistikkprosjekt

Som et ledd i et pågående prosjekt for å videreutvikle delelogistikk, innkjøp og lager har Harald A. Møller AS gjennomført et intensivt logistikk kurs over fem dager for nøkkelmedarbeidere innenfor logistikk med fokus på lager og innkjøp. Kurset ble gjennomført av Logistix - Supply Chain Advice med kursleder Roger Stokkedal.

Logistikk kurset er et ledd i en langsiktig satsning for ytterligere forbedring av delevareflyten, der fokus ligger på å skape effektivitet i lager- og innkjøpsfunksjonene. Som den største bilimportøren her i landet, lagerfører Harald A. Møller AS et svært bredt spekter av reservedeler og tilbehør til både Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og Skoda. For å skape et optimalt servicetilbud og en effektiv vareflyt, er det av avgjørende betydning at det arbeides etter moderne teknikker og metoder når det gjelder lagerdrift, lagerstyring og innkjøp.

Høsten 2009 ble det gjennomført et forprosjekt der formålet blant annet var å kartlegge sortimentsstruktur, uttaksfrekvenser og servicenivåer. Det ble dessuten gjort en klassifisering av sortimentet - en såkalt ABC/XYZ-analyse - der det ble avdekket potensial for å endre dagens lagernivåer samtidig som bedriftens krav på leveringsservice mot kunde kunne beholdes eller forbedres. Forprosjektet ble gjennomført i samarbeid med kursleder Roger Stokkedal.

Kunden i fokus

Et viktig tema på kurset har vært kundefokus og hva det er som påvirker en bedrifts lønnsomhet på lang sikt. Et bærende budskap har vært betydningen av å identifisere aktiviteter og kapitalbinding som ikke bidrar positivt til kundens opplevelse og finne områder der effektiv logistikkstyring kan bidra til økt verdi for kunden.

- Det finnes ofte et potensial for å fjerne kostnadskrevende aktiviteter uten at det påvirker kundens service- eller kvalitetsopplevelse. Rent generelt er budskapet at man bør fjerne alle aktiviteter som ikke skaper verdi for kunden. Det gjelder å identifisere hva kundene opplever som verdifullt, forklarer Stokkedal.

I følge Lean-filosofien finnes det mange aktiviteter som kan betraktes som «sløsing» i en supply chain. Dette gjelder for eksempel venting, overarbeid, transporter, unødvendige bevegelser og lager. Dersom man kan minimere «sløsingen», vil resultatet bli lavere kostnader og bedre service mot kunde. Begge deler vil selvfølgelig innvirke positivt på bedriftens lønnsomhet. På kurset ble dette viet stor oppmerksomhet og kursdeltagerne ble utfordret till å finne områder der det finnes potensial for å skape effektiviseringer.

Supply Chain spillet

For å tydeliggjøre hvilke mekanismer som forekommer i en supply chain, fikk deltakerne være med på det kjente spillet Supply Chain Game (også kjent som The Beer Game). Her får deltakerne selv spille rollen som ulike aktører i kjeden og føle på kroppen hvilke mekanismer som oppstår ved plutselige etterspørselsendringer. Den effekt som simuleres kalles ofte Forrestereffekten (Etter Jay Forrester som ble kjent for å ha oppdaget effekten) eller Bullwhip-effekten. I evalueringen av kurset påpekte flere av deltakerne at dette var med på å skape en dypere forståelse for hvordan en supply chain fungerer.

En sammensatt gruppe kursdeltakere

Et viktig ledd i satsningen for å forbedre vareflyten er utvikling og implementering av et nytt ERP-system. Et av målene med kompetanseoppbyggingen i bedriften er også å skape en bedre forståelse for hvilken funksjonalitet som behøves i et moderne system generelt og for reservedelshåndtering spesielt. Derfor har sentrale personer fra både lager, innkjøp og IKT-avdelingen deltatt på kurset, noe som har skapt livlige diskusjoner og konkret problemløsning under pågående kurs. En korrekt sammensatt gruppe deltakere på kurs i forbindelse med et konkret forandringsprosjekt bruker å gi svært positive resultater.

- På dette bedriftsinterne kurset der innhold i samarbeid med Stokkedal har vært tilpasset mot behov, har vi hatt med alt fra lagermedarbeidere til personer fra toppledelsen, uttaler prosjektleder Kenneth Brosvik. - Dette har vært svært fruktbart og bidratt til å gi prosjektet en god forankring i oppstartsfasen, legger han til.

En av topplederne som deltok - avtroppende direktør for servicemarked, Stein Ivan Solbakken - var svært fornøyd med kurset og opplegget.

- Roger Stokkedal er en meget dyktig fagperson og svært inspirerende å lytte til. Dette i tillegg til at kurset har vært godt tilpasset til Harald A. Møller AS har gjort at vi har fått være med på fem veldig engasjerende dager, forklarer Solbakken. Vi nådde de målsetninger vi hadde for kurset, nemlig å løfte våre basiskunnskaper samt å etablere en teamfølelse om et felles mål.

Logistikkdirektør Stein Are Olsen oppsummerer kurset slik: - Vi har vært gjennom sentrale logistikkområder som ledetidsanalyser, usikkerhet og differensiering, og relatert det til vår virksomhet. Deltakerne har på en veldig fin måte fått forståelse for viktigheten av rask og god informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, både internt i egen organisasjon og til og fra våre samarbeidspartnere. Vi ser store potensialer i fremtidige prosesser og systemer, og vi gleder oss til et spennende og godt forankret prosjekt.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!