Økt effektivitet og mindre energiforbruk

De fleste nyhetene fra Jungheinrich som hadde publikumspremiere på CeMAT var blitt forhåndsomtalt lenge før verdens største logistikkutstilling ble avholdt i Hannover i mai. Unntaket var produsentens nyutviklede skyvemasttruck ETM/ETV 214/216. De viktigste forbedringene er økte løfte- og senkehastigheter, betydelig forbedret akselerasjon, samtidig med at energiforbruket er senket med inntil 10 prosent.

Ifølge Jungheinrich ligger et plassbesparende design til grunn for hele truckkonstruksjonen. Dette gjør at trucken kan brukes i arbeidsganger fra 2.711 millimeter bredde. Den maksimale løftehøyden til den nye skyvemasttrucken er økt til 10,7 meter, mens løftekapasiteten er inntil 1.600 kilo. Som et ledd i nyutviklingen ble også restkapasiteten økt. Det betyr at trucken kan løfte last på over 1.000 kilo i over ti meters høyde, noe som er en økning på cirka ti prosent i forhold til forgjengermodellen. Dette ved lastsenter 600 millimeter inklusive sideskift.

Også siktforholdene på den nye skyvemasttrucken har blitt betydelig forbedret gjennom et helt nytt design som berører både masten, gaffelbordet, mastvognen og førervernet. På denne måten kan føreren ikke bare se gaffeltuppene og reolhyllene bedre, men også hente ut og sette inn lasten i store høyder på en trygg og sikker måte.

Den nye ETM/ETV 214/216 er utstyrt med en betydelig større og mer ergonomisk førerplass, inkludert et komfortsete med gode innstillingsmuligheter for sitteposisjon, rygglene og kroppsvekt. De viktigste betjeningselementene nås uten at føreren må skifte grep, og pedalene er plassert som i en personbil.

Effektive assistentsystemer

Skyvemasttruckenes effektivitet kan ytterligere forsterkes ved hjelp av assistentsystemer. Eksempelvis sørger Position Control for enkel og rask innsetting av varer i en forhåndsinnstilt innsettingshøyde. Lastsensorene på trucken kjenner om en pall ligger på gaflene og skal settes inn, eller om tomme gafler heves for å hente ut en pall.

Ved hjelp av Warehouse Control skjer en datautveksling mellom terminalen på skyvemasttrucken og lagerstyringssystemet. Dataene behandles i høydeforvalgmodulen og tjener som signal for høydeforvalget. På denne måten unngås feil ved innsetting og uthenting av paller. Assistentsystemet Operation Control måler kontinuerlig lastvekten ved hjelp av sensorer og synkroniserer denne med truckens gjeldende løftehøyde. Hvis restkapasiteten overskrides, får føreren både optiske og akustiske varselsignaler.

ETM/ETV 214/216 kan også utstyres med ulike utstyrspakker ut i fra ulike brukstilfeller; "Efficiency" står for den lengste driftstiden og bare én batterilading. "Drive Plus" gjelder der lange kjørestrekninger blir tilbakelagt, mens "Lift Plus" egner seg når mye skal løftes i store løftehøyder.

----------

Nyutviklet styringssystem for truckflåter

Jungheinrichs nye internettbaserte informasjonssystem for truckstyring - ISM Online - er i stand til å styre, analysere og optimere truckflåter, uavhengig av størrelse og utvalg. Dermed hevder produsenten å ha utviklet et mer effektivt verktøy som gir brukeren mulighet til å øke tilgjengeligheten og oversikten på eget lager, flere lager også utenfor landegrensene.

Blant de mange nyhetene på CeMAT, fant Beate Hoel Løken, markedskoordinator i Jungheinrich Norge, seg godt til rette i denne 5-tonns hydrostaten av typen DFG 540s. Med denne har Jungheinrich et komplett hydrostatprogram og kan dermed tilby en komplett range motvektstrucker med begge fremdriftssystemene. Foto: Henning Ivarson

ISM Online består av fire forskjellige, individuelt justerbare moduler, som er basert på brukerens individuelle behov. Modulen Basis gir brukeren en totaloversikt over alle truckenes hoveddata, kontrakter og utstyrskjennetegn. Ved hjelp av et tastetrykk viser denne modulen også antall og alder på truckene for hvert brukssted, samt totalkostnadene for flåten. En detaljert kostnadsoversikt fås via modulen Driftskostnader. I tillegg får brukeren informasjon om fakturaer, driftstimer og servicerapporter.

Modulene Sikkerhet og Produktivitet kompletterer ISM Online-porteføljen. Via tilgangskontroll, føreroppfølging og skaderegistrering i sikkerhetsmodulen, vil det i fremtiden være mulig å ikke bare dokumentere generelle egenskader, men også å kunne adressere disse direkte. Dette vil ikke bare gjøre føreren mer ansvarsbevisst, men også bety økt sikkerhet på lageret og reduserte kostnader forårsaket av uforsiktig bruk av truckene. Gjennom rapportene fra modulen Produktivitet er brukeren i stand til å bekrefte og optimere den faktiske bruken til sin truckflåte. Både modulene Sikkerhet og Produktivitet brukes i kombinasjon med truckkomponenter. Disse registrerer tilgangs-, drifts- og skadedata og sender disse med hjelp av en såkalt "gateway" til styringsportalen. Her forenes de med kommersielle data og danner et omfattende informasjonsgrunnlag for brukeren.

ISM Online er nettbasert og enkelt å bruke. Enkle, oversiktlige skjemaer og tabeller letter arbeidet med flåtestyringssystemet.

Det er konstruert for styring av både ene Jungheinrich-flåter og for kombinasjonsflåter bestående av ulike trucker. Flåtestyringssystemet hjelper brukeren til å forvalte truckene effektivt og dermed spare penger.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!