Mobile pallreoler fra Constructor Norge midt ute i Qatars ørken

Constructor Norge har lang erfaring med å levere fryselagerinnredninger som fungerer godt ned til minus 30 grader og lavere. Ett år etter at selskapet overleverte en kompaktløsning som innredningen for et reservedelslager til det store aluminiumsverket Qatalum noen mil ute i ørkenen fra Qatars hovedstad Doha kan selskapet tilfreds registrere at deres mobile, elektrisk drevne pallreoler også fungerer under ekstrem luftfuktighet og i temperaturer opp mot 50 grader pluss.

Det mobile, elektrisk drevne pallreolanlegget kan radiostyres rett fra truckene og er blitt spesialtilpasset på flere områder for å kunne operere under de ekstreme klimatiske forholdene som råder i Qatars ørken. Vognene er blant annet utstyrt med flere motorer enn vekten skulle tilsi. Foto: Mats Danielsen

Etter at Qatar i desember i fjor ble tildelt forball-VM i 2022 har interessen for det lille emiratet på den arabiske halvøy økt voldsomt.

Norsk Hydro har imidlertid hatt interesser i landet siden slutten av 60-tallet da selskapet var med på å bygge opp produksjonsanlegg for både ammoniakk og mineralgjødsel.

For noen år siden inngikk Norsk Hydro og det statseide selskapet Qatar Petroleum en avtale om å etablere et aluminiumsverk i ørkenen utenfor landets hovedstad Doha.

Hydro og Qatar Petroleum eier 50 prosent hver av Qatalum, som er et av de største aluminiumverkene som noen gang er lansert.

Anlegget har en årlig kapasitet på 585.000 tonn primæraluminium, som i sin helhet leveres som bearbeidede støperiprodukter. Fabrikken produserte det første metallet i desember 2009 og både emiren av Qatar, Hamad bin Khalifa al-Thani og kronprins Haakon deltok på den offisielle åpningen 12. april i fjor.

Norges største industrisatsing utenlands

Utbyggingen i Qatar er Norges største industriprosjekt i utlandet. Hydros egen prosjektorganisasjon har ledet gjennomføringen av et prosjekt med en samlet investering på om lag 33 milliarder kroner. Qatalum er resultatet av mer enn 90 millioner arbeidstimer og mer enn 200 selskaper har vært involvert i prosjektet. Ett av disse er Constructor Norge AS som fikk en henvendelse fra Norsk Hydro om leveranse av innredning til et reservedelslager.

Norsk Hydro og Qatar Petroleum eier 50 prosent hver av Qatalum, som er et av de største aluminiumsverkene som noen gang er lansert. Anlegget har en årlig kapasitet på 585.000 tonn primæraluminium. Foto: Norsk Hydro/Halvor Molland

Når man planlegger et nytt lager som bokstavelig talt skal ligge midt ute i ørkenen, skulle man ikke tro at det var trangt om plassen. Men det skulle likevel vise seg å være tilfelle.

- Arealet som var avsatt for lagring av fabrikkens reservedelskomponenter viste seg å være mye mindre enn forventet, forteller adm. direktør Terje Danielsen i Constructor Norge AS.

- Selv om 80 prosent av reservedelene neppe vil bli brukt, var det aldri på tale å gå ned på antallet fordi kostnadene ved ikke å ha en del tilgjengelig når den trengs er formidabel. Vi måtte derfor lage en kompaktløsning. Det i seg selv er ikke noe hokus pokus. Den store utfordringen var at det skulle lagres og installeres i et område med temperaturer opp mot 50 grader og i tillegg en betydelig luftfuktighet, sier Danielsen, og forteller at man satset på mobile reolløsninger både for småvarer og pallhåndtering.

Ekstra kjøling og flere motorer enn vanlig

På grunn av de ekstreme klimatiske forholdene tok Constructor Norge rett og slett ikke sjansen på å installere noe mer avansert enn konvensjonelle sveivdrevne småvarereoler.

- Men vi kunne naturligvis ikke ha et sveivdrevet pallreolanlegg så her var vi nødt til å spesialtilpasse det mobile, elektrisk drevne anlegget som dessuten skulle kunne radiostyres rett fra truckene.

Den høye temperaturen og luftfuktigheten som anlegget skulle arbeide under krevde blant annet flere motorer pr vogn enn vekten skulle tilsi. Dette for å kompensere for det effekttapet motorene får på grunn av den høye temperaturen. Det var også nødvendig med en helt annen innkapsling av elektronikken enn hva som ellers er vanlig og styringsskapene ville ikke ha fungert særlig lenge uten spesiell kjøling.

- Dessuten er alle komponentene i galvanisert utførelse, inkludert vognkomponentene som bærer de store og tunge pallreolene, forteller Danielsen.

- Kunne det ikke i stedet ha vært gjort noe bygningsteknisk?

- Husk at det er snakk om et stålbygg midt ute i ørkenen. Jeg tror neppe det hadde vært regningssvarende å kjøle ned hele anlegget, og komponentene som er lagret tar hverken skade av høy temperatur eller høy luftfuktighet. Selvfølgelig henger det noen vifter i taket, men det er likevel fryktelig varmt å oppholde seg der inne, sier Danielsen ettertrykkelig.

- Med lite plukk og lav omløpshastighet skulle en kanskje tro at det lå godt til rette for lagerautomater?

- Det kan du si, men all elektronikken som finnes i slike ville nok ha bydd på store utfordringer. Jeg sier ikke at det ikke ville ha gått med lagerautomater, men det ville ha krevd mye.

Danielsen legger til at anlegget nå vært i drift et års tid og så langt har det fungert 100 prosent tilfredsstillende.

Montert av lokal samarbeidspartner

Constructor har i mange år hatt en forhandler/agent i Doha og takket være dette selskapet kunne man benytte lokal arbeidskraft til installasjonen og således gå klar av den store byråkratiske papirmøllen som et utenlandsk selskap ellers hadde vært tvunget gjennom.

Installasjonen gikk forøvrig helt problemfritt. Sandstormer gjør ofte veien mellom hovedstaden og aluminiumsverket 30 kilometer ute i ørkenen ufremkommelig, og for å sikre seg at delene ikke skulle bli ødelagt av ørkensanden som er tilnærmet like fin som bakepulver ble alt fraktet i lukkede containere.

- Kunne dere trekke veksler på forhandleren når det gjaldt tilpasninger til ørkenklimaet eller ble alt planlagt i Norge?

- Vi har hatt Midtøsten som ansvarsområde også tidligere, så dette var ikke helt ukjent materie for oss. Vi tegnet layoutløsningen her oppe og diskuterte dette med Hydro både her i landet og der nede. Men vi samarbeidet også nært med fabrikken vår i den tyske byen Laubach som lager understell de mobile reolsystemene i Constructor Group. De har produsert slike i over 25 år og har derfor bred erfaring.

Servicekontrakten på anlegget er gjort med Constructor Norge som skal gjennomføre en fast årlig service og som har lagt opp en egen reservedelspakke på det samme lageret. Via internett og med hjelp av en remote control kan mye av anlegget fjernstyres fra hovedkontoret på Høvik i Bærum. I tillegg har agenten fått teknisk opplæring og kan tre støttende til. Også lagersjefen kan om nødvendig foreta brannslukking og eksempelvis tvangskjøre anlegget og få flyttet på reoler så lenge det finnes strøm. Og skulle strømmen være borte kan man skyve på reolene ved hjelp av trucker.

Bedre markedsutsikter i Norge

Constructor Norge er landets største leverandør av lager-, oppbevarings- og arkivsystemer. Etter et historisk toppår i 2008, opplevde bransjen en nedgang på rundt 35 prosent i 2009. Også 2010 har vært et tøft år, men med positive tegn i Q4 og Danielsen tror at inneværende år vil bli mer positiv for bransjen.

Foruten enkelte store nye lagerbygg er det en klar trend i tiden å optimalisere eksisterende bygg.

- De fleste lagre i dag rommer langt mer luft enn varer. En dobbelt pallreol er 2,5 meter bred, og har du en kjøregang på tre meter mellom slike har du med andre ord 60 prosent luft og 40 prosent varer. Det er kostbart, og stadig flere blir klar over det. Man kan optimalisere både for å få plass til mer varer i en vekstfase og for å lagre smartere slik at arealer kan frigjøres til andre formål, for eksempel til utleie eller kontorer, sier Danielsen som også kan fortelle at reolleverandørens rolle har endret seg mye de siste årene.

- Før satte man ofte opp bygget først for deretter å ta kontakt med en reolleverandør. I dag kommer vi inn langt tidligere og gjør en del av jobben som konsulenter gjorde før. Vi går ikke lenger rundt og bare diskuterer ståltykkelse. Nå er det er løsningen som gjelder, sier Danielsen som forteller at Constructor styrker sitt tilbud mot markedet gjennom nå også å tilby softwareoptimaliseringsprogrammet Constructor - Warehouse - Intelligence System eller WIS. Dette er et optimaliseringssystem som bruker bedriftens reelle verdier i ulike analysesammenhenger. Det kan være som verktøy for å finne optimale layoutløsninger eller i bedriftens kontinuerlige streben etter å forbedre vareflyt på lageret, herunder finne riktig vareplassering av ABC-varer, redusere handteringer, redusere kapitalbinding osv.

- Jeg antar at dere dessuten merker at de fleste kundene nå besitter en langt høyere logistikkompetanse enn bare for få år siden?

- Ja den er blitt hel annerledes, og kanskje også litt ubehagelig høy for den gamle reolselgeren. Det stilles mye høyere krav til oss i dag og du må kunne leksen din. Heldigvis hadde jeg nær sagt, for det er ikke mye utfordrende å være hylle-, stolpe- og bærejernleverandør. Det er mye mer spennende og interessant å arbeide med komplette logistikkløsninger, avslutter Terje Danielsen.

--------------

Lang historie

Constructor Norge er landets klart største leverandør av lager-, oppbevarings- og arkivsystemer. Selskapet har røtter tilbake til Høvik Verk som ble etablert som glassverk i 1856 og som i 1948 startet produksjon av stålreoler. I mange tiår etterpå var det skandinaviske reolmarkedet dominert av tre aktører; Høvik Stål i Norge, Kasten i Finland og Electrolux Constructor i Sverige. På slutten av 80-tallet begynte omveltningene; først blir Høvik Stål kjøpt opp av Kasten og Kasten Høvik etableres i 1989. Fem år senere kjøpes dette selskapet opp av RGI som i 1996 også kjøper Electrolux Constructor. Dermed var de tre gamle konkurrentene samlet i et selskap. Men Kjell Inge Røkke ville mer og i 1999 fusjoneres selskapet med britiske Dexion. Etter store omstruktureringer i 2004 skifter selskapet navn til Aker Material Handling.

I 2007 gjennomfører Røkke en «ryddeprosess» og selskapet blir solgt til det private investeringsselskapet Altor. I dag går hele selskapet under navnet Constructor, men merkenavnet Dexion benyttes fortsatt i noen markeder, blant annet i Tyskland der dette navnet sto sterkt.

Hovedkontoret i det norske selskapet ligger fortsatt på Høvik utenfor Oslo, i tillegg har selskapet egne avdelingskontor i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim. Utover dette finnes et betydelig forhandlernett. Constructor Norge hadde en omsetning på ca 200 millioner kroner i 2009.

Constructor Group har i dag fabrikker i Finland, Romania, Tyskland og Russland. Den tradisjonsrike produksjonen av stålreoler utenfor Hønefoss ble lagt ned i fjor. Denne fabrikken fikk sine råvarer stort sett fra Syd-Tyskland og Østerrike og konsernledelsen fant det etter hvert lite lønnsomt å transportere råvarer gjennom store deler av Europa før de ferdige reolene - som representerte svært lite verdiskapning - ble sendt motsatt vei.

- Det var veldig trist for oss at denne fabrikken ble lagt ned og at nær 100 mennesker mistet arbeidet. Flere av dem fikk imidlertid jobb på Høvik, forteller Danielsen. - Før betød det mye at vi kunne si at varene våre var produsert i Norge, men det gikk nok mye på følelser. I dag leverer vi like raskt med logistikkløsningen som er basert på et norsk lager i Bærum og et skandinavisk sentrallager i Göteborg.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

2011_ma0101B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!