Tar over mer og mer

Norsk Lastbærerpool (NLP) tok over returordningen for trepaller for 3,5 år siden. Etter lange diskusjoner kom returordningen for plastpaller på plass tidligere i år. NLP har i dag rundt 300 kunder og samler inn paller på 700 steder rundt i landet. Hver dag går det 50 vogntog med paller til den sentrale poolen.

Christian Ryg

Det som ikke inngår i NLPs virksomhet er øl og mineralvann og frukt og grønt. Dagligvaregrossistene ville gjerne ønske disse bransjene inn i ordningen for å forenkle hverdagen.

- Framtiden er utvilsomt plastpallen, opplyste daglig leder Ragnar Strand i NLP på et frokostseminar i regi av Den Norske Dataforening.

Omsider har man kommet fram til samme ordning i Norge som i Sverige. Det betyr at NLP eier sine paller og svenskenes organisasjon eier sine. Rundt 40 industribedrifter i Norge vil ta i bruk plastpaller og markedet er allerede rundt 140 000 paller. Det betyr at i løpet av kort tid har plastpallen erobret nesten en femtedel av det totale markedet. Men NLP er ikke fornøyds med det. I løpet av dette året tar man sikte på å dekke bortimot en tredjedel av markedets behov med plastpaller.

En stor fordel ved plastpaller er et langt enklere renhold. Med stadig stigende krav til dette, vil plasten overta mer og mer av markedet, særlig innen næringsmiddelindustrien. I tillegg er det en enkel sak å merke alle paller med RFID brikke, som etter hvert blir et krav for rask og sikker identifisering.

Riktignok er plastpallen en langt dyrere lastbærer enn den tradisjonelle trepallen. Til gjengjeld varer den også mye lengre. Mens man regner trepallens levetid til halvannet år, forventes en plastpallen å vare rundt 10 år. Den kan repareres og forlenge levetiden ytterligere, og den kan gjenvinnes.

To i markedet

Palleutveksling eller pant drives av to organisasjoner i Norge. Det er NLP som er størst. Dessuten er det CHEP Norway. CHEP er opprinnelig et australsk selskap som i tillegg til paller også har ulike kasser og containere i sitt system. I Norge har de ikke mer enn litt under 10% av markedet. De driver et system som er svært likt NLPs.

CHEP i Europa er en mektig organisasjon. 45.000 kunder og 125 millioner paller i mer enn 20 land sier sitt. I følge salgsansvarlig for Norge, Frode Kirkestuen, vil pallene ha en gjennomsnittlig levetid på sju år. Foreløpig har man ikke innført RFID merking av paller i Norge, men det kommer nok i løpet av kort tid.

----------

Enklere renhold og merking

Også på seminaret Logistica 2011 i regi av Lager & Industrisystemer og SSI Schäfer var utskiftingen fra tre og over til plast og metall i lastbærerne ett av temaene. Trevirke er dyrt, vanskelig å vedlikeholde og kan ikke så lett møte EUs krav til hygiene.

På dette seminaret var det salgsdirektør Peter A. Brønlund i Lager & Industrisystemer (LIS) som la fram budskapet. Han understreket at både hygiene og miljøspørsmål taler for alternativer til den velkjente EUR pallen i trevirke. For det første er den svært vanskelig å vaske skikkelig. Den kan dermed ikke så lett tilpasses krav fra næringsmiddelindustrien og fra myndigheter som beskjeftiger seg med mathygiene. Dersom den vaskes grundig nok blir pallen dessuten svært tung, og dermed ødelegger man transportøkonomien.

Plast og metallpaller har mange fordeler når det gjelder renhold. De kan gjøres rene med varmebehandling, varmt vann eller ved gassing av pallene.

De kan også meget enkelt utstyres med RFID-brikke for identifikasjon av pall og last. Dette er også krav som stilles fra stadig flere produsenter og som letter hverdagen for transportører og lagerholdere.

Hardtre i pall

I tillegg til alle andre ulemper, kommer materialbruk i trepall. Hele 30 prosent av all hardved som hugges ender i følge Brønlund opp i palleproduksjonen.

Når det produseres 100.000 trepaller kreves det rundt 9.000 trær av noenlunde skikkelig størrelse. Når vi vet at det finnes rundt 10 millioner paller i omløp i Norge, sier det seg selv at vi forbruker for mye skog til denne lastbæreren. Utskiftingen av trepaller er også foruroligende høy. Rundt 80 prosent lever ikke mer enn ett år. Det er først og fremst benkonstruksjonen som blir skadet. Med flere og flere automatlagre stilles det høyere krav til pallens kvalitet før den kan håndteres i lageret.

Lang levetid

Plastpallen er langt dyrere i innkjøp enn trepallen. Til gjengjeld lever den også i mange år. Schäfer har for eksempel en plastpall som kalles E-Deck som garanteres for 10 år. I tillegg til lang levetid, framhever produsenten vekten som en stor fordel.

Denne palltypen vil bli levert i en rekke størrelser, basert på EUR pallens normer.

Dessuten la Brønlund fram alternativet stålpall. Den er fem ganger dyrere, men har tilnærmet evig liv. Han mente at plast og stål vil erstatte tre i et raskt tempo. Allerede i løpet av 2014 vil de utgjøre en større del av markedet enn de tradisjonelle trepallene.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!