SentralDistribusjon godt optimalisert for fremtiden

Årlig utsendelse av mer enn 15 millioner bøker for 165 forlag i tillegg til 2,6 millioner sendinger til bokklubbmedlemmer og andre direktekonsumenter krever effektive lagrings-, plukk- og sorteringsløsninger. SentralDistribusjon AS var det første selskapet i Skandinavia valgte å satse på OSR Shuttle fra den østerrikske systemintegratøren KNAPP og så langt er erfaringene med skyttelteknologien meget gode.

To slike Pick-It-Easy plukkstasjoner har erstattet det tidligere manuelle plukket til 20 medarbeidere og foruten å bidra til store økonomiske besparelser har man også oppnådd en langt høyere kvalitet ved at feilplukk i praksis er blitt eliminert. Kapasiteten på anlegget er 600 plukk pr time pr stasjon, totalt 1.200. På bildet ser vi Anders Sharma i aksjon. Foto: Henning Ivarson

OSR - Order, Storage & Retrieval - er et svært kompakt, raskt og effektivt system for lagring, plukking og sortering. Som regel benyttes plastkasser som lastbærer, men varene kan også lagres på brett eller i kartonger. På hvert nivå og i hver eneste gang i reolsystemet finnes en skyttelvogn som trekker lastbæreren ut av reolen og transporterer den horisontalt bortover til enden av reolgangen der en heis tar den ned til transportørsystemet som frakter varene videre til plukkstasjonen. Plukk-kapasiteten hevdes å være betydelig høyere enn konvensjonelle reolsystemer - opp til 800 ordrelinjer i timer pr person.

Høyere kapasitet og mer fleksibelt enn miniload

Systemet ble utviklet for over 10 år siden av det østerrikske systemintegratøren KNAPP, som til nå har levert mer enn 1.300 større OSR-systemer til brukere i 50 land. På et seminar KNAPP-Moving AS avholdt i Oslo i forrige måned ble representanter fra flere store, logistikkintensive bedrifter orientert om fordelen med teknologien som blir stadig mer utbredt.

Daglig leder Urban Jansson i KNAPP-Moving fremhever at OSR både er svært skalerbart og fleksibelt, men først og fremst har det en høyere kapasitet enn miniload der kranen må bevege seg både horisontalt og vertikalt. I OSR-systemet er disse operasjonene delt i to; skyttelvogner som kan operere samtidig på flere nivåer og separate heiser som forøvrig kan leveres med flere forskjellige kapasiteter. Lastbærerne kan på sin side tilpasses flere kassestørrelser, med en maksimal belastning på 32 kilo. Jansson fremhever også at OSR har lave driftskostnader og at vedlikehold kan foretas både enkelt og raskt.

Kraftig vekst

SentralDistribusjon AS (SD) er eid av Cappelen Damm, men er logistikkpartner for mange av forlagene her i landet - med unntak av Gyldendal og H. Aschehoug & Co som i felleskap eier Forlagssentralen.

Hovedvirksomheten til SD har siden 1997 holdt til på Alna i Oslo hvor man blant annet finner et høylager med 22.000 pallplasser, men selskapet har også virksomhet på Skarnes med et lager som er omtrent halvparten så stort.

Selskapet har de siste ti årene gjennomgått en rivende vekst.

- Den begynte for alvor i 2001 da vi fikk en rekke nye forlag inn som kunder og som resulterte at omsetningen i løpet av bare ett år økte fra 54 til 73 millioner. Det resulterte i at vi var nødt til å utvide anlegget, og etter den tid har vi egentlig utvidet jevnt og trutt. Først med et høylager, deretter med en messanin og senest med et nytt ekspedisjonsområde som stod ferdig i sommer, forteller økonomisjef Jan Erik Stokke.

Nå ligger omsetningen på i underkant av 170 millioner, og med en årlig utsendelse av nær 14 millioner bøker til ca 660 bokhandlere, skoler og andre forhandlere - i tillegg til 2,6 millioner sendinger til bokklubbmedlemmer og andre direktekonsumenter - opplyser Stokke at SD nå er blitt nesten like store som Forlagssentralen.

Totalt lagerføres 40.000 ulike titler og de får inn drøyt 3.000 nye i året hvorav flesteparten blir solgt i et lite antall.

Måtte automatisere

Frem til 2007 hadde SD kjørt et helt manuelt løp på lageret, men i 2007 la SD en automatiseringsplan som først resulterte i et sorteringsanlegg som ble levert av det hollandske selskapet Distrisort. Med denne kunne man starte batchplukking, hvorpå bøkene blir ført inn sorteren som dropper dem i 120 forskjellige luker - én til hver bokhandler. Anlegget har en kapasitet på 10.000 bøker i timen og ifølge Stokke oppstår det nesten aldri feil.

Med sorteringsanlegget kunne SD starte batchplukking, hvorpå bøkene blir ført inn sorteren som dropper dem i 120 forskjellige luker - én til hver bokhandler. Anlegget har en kapasitet på 10.000 bøker i timen og det oppstår nesten aldri feil. Foto: Henning Ivarson

Som det aller første selskapet i Skandinavia valgte SD i stedet å satse på KNAPPs OSR Shuttle som stod ferdig installert i fjor.

Gode erfaringer med OSR Shuttle

En del av høylageret måtte vike plassen for det nye reolsystemet til OSR-anlegget som er 50 meter dypt og har tre skyttelganger med en totalbredde på 8 meter bredt. Vertikalt er det delt inn i 25 nivåer med en totalhøyde på 11 meter, som til sammen rommer 15.000 kasser.

Påfyllingen skjer svært effektivt og foregår primært om natten. Kassene kan deles i to eller fire rom, og etter at både kasse og innhold er blitt registrert velger OSR en helt tilfeldig lagerlokasjon som er linket mot kasse-ID´en slik at den kan hentes ut ved behov. Det skjer svært få feil ved innmatingen. Påfyllingsstasjonen er blant annet utstyrt med en kontrollvekt som avviser kasser som er for tunge for anlegget som forøvrig har en kapasitet på 1.200 kasser inn og ut pr. time.

I dag er OSR-anlegget fylt med typiske B-varer. Bestselgere går utenom og plukkes rett fra pall, mens C-varene plasseres på messaninen og blir deretter plukket helt manuelt. Stokke innrømmer at det er krevende å finne denne rette miksen.

- Vi skulle gjerne hatt flere A-varer inn i OSR, men dette er foreløpig en ERP-utfordring i Axapta. Likeledes har vi konstatert at vi må få flere «dødvarer» ut av OSR og inn på messanin for manuelt plukk, påpeker han.

Når man betrakter et OSR-anlegg i drift er det lett å la seg fascinere av skyttelvognene som beveger i flere ganger og på forskjellige nivåer, samtidig med at heisene går opp og ned. Mest imponert blir man imidlertid av de effektive plukkstasjonene. Pick-It-Easy kaller KNAPP dem, og det synes å være liten tvil om at de lever opp til navnet. Ifølge produsenten er det ved utviklingen blitt lagt vekt på både det ergonomiske og det dynamiske. De finnes i flere varianter som er tilpasset forskjellige varetyper, men det foregår likevel en stor grad av skreddersøm til den enkelte bruker.

SDs to plukkstasjoner har erstattet det tidligere manuelle plukket til 20 medarbeidere og foruten å bidra til store økonomiske besparelser har man også oppnådd en langt høyere kvalitet ved at feilplukk i praksis er blitt eliminert. Man kan plukke fra to kasser ad gangen som automatisk tiltes på skrå mot operatøren i brysthøyde. Vedkommende blir informert om hva som skal plukkes på et stor dataskjerm, men i praksis benytter man bare det innebygde pick-by-light som viser hvilket rom i kassen det skal plukkes fra og i hvilken mengde. Et tilsvarende put-to-light system viser i hvilken kasse de skal plasseres i. Når man er ferdig kvitteres det med et grønt lys. Deretter går kassene man plukket fra inn i OSR-systemet igjen, mens de ferdigplukkede kassene går til videre sortering og pakking. Det er også mulig å mellomlagre opptil 500 ferdigplukkede kasser i OSR og på den måten optimalisere den videre produksjonen.

Kapasiteten på anlegget er 600 plukk pr time pr stasjon, totalt 1.200. Periodevis er man oppe på dette nivået, men i snitt gjennomføres det 700 i timen totalt. En skulle kanskje tro at arbeidet på plukkstasjonen blir svært ensformig, men Stokke opplyser at dette faktisk er den mest populære arbeidsplassen blant medarbeiderne som forøvrig foretar en jevn jobbrotasjon mellom tre til fire forskjellige stasjoner rundt omkring i produksjonen i løpet av en arbeidsdag. Anlegget har vært i drift i et år og har til nå vært svært stabilt med minimal nedetid.

Posisjonert for fremtiden

Det er et ufravikelig faktum at bokmarkedet har stagnert. Bransjen har innsett at e-bøker vil ta store andeler fremover, men ingen vet i hvilken grad.

- Uansett har vi nå et anlegg som med enkelhet også kan benyttes til andre produkter enn bøker og som kan kompensere et mulig bortfall av slike. Det oppleves som svært betryggende for våre medarbeidere, avslutter Jan Erik Stokke.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

2011_ma1101B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!