Høy gjennomløpshastighet for boligtekstil

I løpet av de siste seks årene har Princess kjeden i Norge økt så kraftig at man har måttet bygge ut sentrallageret to ganger. I 2005 fikk man 2.500 nye pallplasser i lageret på Ski. I løpet av høsten 2010 bygget man et helt nytt lager med konvensjonelle reoler kombinert med et mobilreolanlegg. Nå er sentrallageret bygget ut til maksimal utnyttelse av tomten.

Christian Ryg

Daglig leder Kai Gulbransen og logistikksjef Rolf Johansen i Princess sentrallager på Ski understreker at man foreløpig holder godt unna på lageret. Her har man distribusjon til alle landets 127 forretninger. I og med at det ikke sendes varer til noen andre forretninger har man også god kontroll på varestrømmen.

Lageret ligger i en tidligere industribygning, som faktisk var en av de eldste i Follo-området. Men med to ombygginger og utvidelser, har man fått et meget velfungerende lager for dagens situasjon, understreker logistikksjef Johansen.

- Men dersom vi blir nødt til å utvide ytterligere, får vi vanskeligheter med dagens beliggenhet. Tomten lar seg ikke utnytte mer enn vi nå har gjort. Vi kan heller ikke bygge i høyden, så da må vi se oss om etter et annet sted. Jeg tror imidlertid vi vil kunne bli i alle fall noen år, sier Gulbransen.

Bruker Moss havn

- Vi bruker å ta inn mye av godset over Moss havn, sier Johansen. Han understreker at med lageret like utenfor Ski sentrum, er det vesentlig enklere å kjøre til Moss enn til Oslo havn. Forskjellen kan utgjøre så mye som fem turer mot tre om dagen, om du sammenligner Moss og Oslo, sier han. Princess har sin egen bil med containerramme og sidelaster til denne trafikken. Princess er en stor kunde i Moss havn, med rundt 1300 TEU årlig.

I tillegg til containertrafikk først og fremst fra Østen, kommer en god del varer fra Øst-Europa med biltransport.

Det nye lageret har totalt rundt 5.500 pallplasser fordelt på konvensjonelle reoler og mobilreolene. I forbindelse med nybygget ominnredet man lageret som ble bygget i 2005. i dag fungerer det som et plukklager med gjennomløpsreoler for de nedre to høydene.

Lager & Industrisystemer (LIS) ble valgt som leverandør av innredningen i lageret. Man valgte mobilreoler i en del av lageret for å få tilstrekkelig antall pallplasser på disponibelt areal. Alle reolene er selvsagt fra SSI Schäfer, også gjennomløpsreolene. Både daglig leder og logistikksjef ved Princess sentrallager er svært godt fornøyde med den jobben som ble gjennomført. Det gikk fort og uten problemer fra man startet og til lageret var ominnredet og fullført, sier de.

Stor omløpshastighet

Sentrallageret på Ski fungerer som en terminal for hele landet. Mye av godset kommer inn i containere fra Østen og en god del også fra Øst-Europa. I lageret blir det mye crossdocking og direkte utsendelser til forretningene. Gjennomløpshastigheten i lageret er høy, slik at de færreste varer ligger mer enn 30 dager i lager. I tillegg til faste varer som man til enhver tid har rundt 3.000 varenummere av alle slag, kommer sesongvarer. Det dreier seg om julevarer og dessuten er det mange som kjøper nye gardiner før sommeren, i tillegg til enkelte andre varer som gjerne følger sesonger. Princess kjeden er en av Norges ledende når det gjelder interiørtekstiler av alle slag.

For å greie å ta unna varestrømmen, jobber det 18 faste medarbeidere, i tillegg til en del innleid arbeidskraft i toppene. I de travleste periodene går det dessuten i flere skift. På det meste har man rundt 25 mennesker i arbeid i lageret. Omsetningen ved sentrallageret er rundt 400 millioner kroner i året, forteller Gulbransen.

Egen distribusjon på Østlandet

Fra sentrallageret distribuerer man i eget system med innleid transport på Østlandet. Resten av landet er det Bring som står for transport og distribusjon. Bygget har til sammen 16 porter på samme side, slik at varene flyttes i byggets lengderetning fra inngående til utgående område.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!