Gode erfaringer hos både ASKO og Nortura

- Lavere vekt, enklere renhold og mindre støv og flis er de positive miljøegenskapene våre medarbeidere trekker frem når de karakteriserer plastpallen til Norsk Lastebærer Pool (NLP), sier direktør distribusjon Svein Sollie og logistikksjef konsern, returlogistikk Bjarte E. Grostøl i ASKO Norge AS. Også Nortura, landets ledende aktør innen kjøtt og egg, har gode erfaringer med plastpallen.

ASKO, engrosvirksomheten til NorgesGruppen, er den største mottakeren av gods på plastpaller fra blant annet Nortura, Maarud og Rieber. En del av leverandørene har benyttet slike i over ett år, og den positive tilbakemeldingen fra medarbeidere gjør at Sollie og Grostøl har stor tro på utvidet bruk av produktet.

Den er både åtte kilo lettere og støver mindre enn standard trepaller. Dette vil redusere faren for belastningsskader på lagermedarbeiderne og på sikt lavere sykefravær.

En annen faktor er miljøfaktoren som er viktig i ASKOs forretningsdrift.

- Det var også en av hovedårsakene til at vi tok i bruk plastpallen. Østfoldforskning har tidligere gjennomført en studie av de totale klimagassutlippene for henholdsvis plastpall og trepall. Den viser at plastpallen påvirker miljøet ca. 30 prosent mindre enn EUR trepallen, fra vugge til grav. At plastpallen er 100 prosent resirkulerbar er også positivt for vurderingen.

Flere leverandører med på laget

Selv om truckførere på kjøle- og fryselagrene mener den har noe dårligere friksjon enn trepallen, ser Sollie og Grostøl ingen begrensninger med produktet.

I dag leveres ca 18 prosent av alle produkter på plastpall.

- Fortsatt vil trepallen være den dominerende lastbæreren, men vi ønsker at flere av våre leverandører tar i bruk plastpall, sier Sollie. - Vi vil nok aldri oppnå 100 prosent utnyttelse av plastpall fordi en rekke utenlandske leverandører vil fortsette med trepallen eller CHEP. Videre vil det bli for kostnadskrevende å pakke om godset til plastpaller når det ankommer Norge.

Solli forteller at erfaringene med bruk av plastpall i ASKOs interne vareflyt og i NorgesGruppens butikker er meget bra.

- Det er NLP som beregner fordeling av leiesaldo for leverandør og butikk. Vi har ikke foretatt nøyaktige beregninger på rasjonaliseringseffekten plastpallen gir, men på sikt forventer vi lavere kostnader på renhold og mindre sykefravær. Med økt volum og flere kunder som benytter plastpallen vil kostnader falle.

Med plastpallen er det blitt færre skader på varer, noe som resulterer i mindre svinn.

Fremtidens lastebærer for Nortura

Også Nortura har meget positive erfaringer med bruk av NLP plastpallen.

- De ansatte mener den er enklere å håndtere, sier fagansvarlig Kundeleveranse Jøran Ilseng hos Nortura Markedsleveranse.

Selskapet utvider stadig bruken av plastpaller, blant annet i forbindelse med leveranser av frys- og ferskvarer til grossister. Ilseng forteller at det har det vært enkelte praktiske utfordringer med bruk av NLP plastpall på noen avdelinger som har generert noe ombygging av lagerutstyr og reoler. Han legger til at Nortura vil ha behov for flere hundre tusen plastpaller i året, og dette vil bli dekket gjennom NLPs returordning.

- Dette er fremtidens lastebærer for Nortura, slår Ilseng fast. - Vi er klare for uttesting av NLP Plastpall med RFID-brikker i kombinasjon med portlesere. Det vil forbedre registreringen av våre varer, sier han.

Innebygde RFID - brikker

Hver NLP Plastpall har fire RFID-brikker. Hensikten er å sikre at data fanges uavhengig av hvordan den passerer portleserne.

- Daglig sendes store mengder med paller fra lageret. Å registrere dem manuelt er en tidkrevende jobb, sier adm. direktør Ragnar Strand i NLP. - På sikt er målet å tilby alle NLPs kunder RFID-leseportal. Bruken av RFID vil øke effektiviteten i norsk dagligvarebransje og når den tiltar vil blant annet sporing av matvarer gi betydelige gevinster. Kundeerfaringer viser også at NLP plastpallen er bedre egnet enn trepall i automatiserte anlegg, sier han.

Egne miljøstasjoner

Norsk Lastbærer Pool AS ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap, med 50 prosent eierskap til hver av de to bransjeforeningene DLF og DMF. Selskapet administrerer 5,5 millioner palltripper pr. år i tillegg til et stort antall kasser for dagligvarebransjen.

- Volumet er økende, sier Strand.

- Målsetningen for 2011 om at 30 prosent av våre palltripper skal over på plastpaller er innen rekkevidde. Men på sikt er målet at 70 til 75 prosent av alle palltripper til dagligvarebransjen skal være på plastpall, understreker han.

NLP har egne miljøstasjoner der plastpallene mellomlagres, vaskes, repareres eller leveres til gjenvinning. Målet er å redusere miljøbelastningen og kostnadene i hele verdikjeden.

- Plastpallen har ti ganger lengre levetid enn trepallen og har standard europallmål og har tilnærmet lik friksjon som en EUR trepall, sier Strand avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!