Kaizen og Jidoka på alles lepper

Etter at Toyota Material Handling kjøpte opp den svenske truckprodusenten BT og suksessivt innførte Toyota Production System (TPS) på fabrikken i Mjölby, er ord som Kaizen, Asaichi, Jidoka og Muda blitt en naturlig del av det daglige vokabularet blant fabrikkarbeiderne. Produksjonsfilosofien har bidratt til en betydelig forbedring av både kvalitet og rasjonalitet.

Gjennom tjenesten I_Site tilbys Toyotas og BTs kunder et system som benytter mye av den samme filosofien for at også de skal oppleve de samme forbedringene i driften av egne truckparker.

BT Products AB er heleid av Toyota Material Handling Europe (TMHE) og er ansvarlig for utvikling og produksjon av så vel jekketraller som lagertrucker. Disse produseres på separate fabrikker som ligger ved siden av hverandre, og med et samlet areal på rundt 75.000 kvm og ca 1.700 ansatte. Foto: Henning Ivarson

Kjernen i TPS er å finne årsaken til feil og gjøre dem synlige (Jidoka), en absolutt konsentrasjon om høy kvalitet gjennom en prosess av kontinuerlig forbedring (Kaizen) og eliminere sløsing (Muda). Toyota har ingen eierrettighet i filosofien som derfor fritt kan benyttet av hvem som helst. I dag er det først og fremst Leanbegrepet som benyttes. Likheten mellom Lean Production og TPS er imidlertid så mange at de ofte omtales om hverandre.

TPS i praksis

I den lille byen Mjölby noen mil syd for Linköping er både TPS, Jidoka, Kaizen og Muda på alles lepper. I hvert fall for dem som arbeider på BT Products AB - en av Europas største truckfabrikker.

AB Bygg och Transportekonomi (BT) ble etablert i 1946 og konstruerte sin første jekketralle «BT10M Mekanisk Lyftvagn» året etter. I 1952 startet selskapet opp ordinær produksjon av slike i Mjölby og produktutvalget ble raskt utvidet til også å omfatte motoriserte lagertrucker. Dagens fabrikk ble bygget i 1968, men er senere blitt utvidet og modernisert en rekke ganger.

Da BT ble overtatt av Toyota i 2000 hadde selskapet lenge vært en av Europas ledende produsenter av lagertrucker. BT Products AB er heleid av Toyota Material Handling Europe (TMHE) og er ansvarlig for utvikling og produksjon av så vel jekketraller som lagertrucker. Disse produseres på separate fabrikker som ligger ved siden av hverandre, og med et samlet areal på rundt 75.000 kvm og ca 1.700 ansatte. Produksjonsvolumene ligger i dag på ca. 1.100 lagertrucker pr uke og 75.000 jekketraller i året.

TPS ble for fullt innført i 2005 og har i hovedsak gitt to vesentlige effekter. Før det første har selve produksjonen blitt langt mer effektiv enn tidligere. Det skyldes dels nye prosesser og fabrikklayout, men også en betydelig økning av automatiseringsgraden. Sistnevnte gjelder spesielt for jekketralleproduksjonen som i stor grad gjennomføres av roboter. Men først og fremst har TPS bidratt til en vesentlig kvalitetsheving.

Kvalitetstenkingen står i fremste rekke hos samtlige ansatte - ikke bare ledelsen.

En av kjerneverdiene er å finne årsaken til feil og ikke minst gjøre dem synlige. Det gjøres ved hjelp av store elektroniske tavler som kalles andon (japansk for papirlanterne) og disse viser til enhver tid produksjonsnøkkeltall som planlagt volum, hva som er oppnådd, antall feil, stopp etc. Slike tavler har vi sett mange ganger tidligere og er ikke nevneverdig spesielt for fabrikkene i Mjölby. Det er imidlertid de store Asaichi-områdene (japansk for morgen) i fabrikklokalene. Områdene er avskjermet fra produksjonen med lettvegger i et par meters høyde og flere titalls meters lengde som bokstavelig talt er fullstendig tapetsert av grafer, data, forslags- og gjøremålslister til den enkelte produksjonslinje. Her gjennomføres det hver dag morgenmøter på bare noen minutter varighet for å kartlegge feil og komme med forslag til forbedringer som enten kan gjennomføres umiddelbart eller som krever mer utdyping.

Toyota I_Site: Kaizen og Jidoka til flåtestyring av truckparker

Både her i landet og i Europa forøvrig opplever Toyota at kundene deres nå «jager» kostnader sterkere enn noen gang. Mange ønsker at det lave kostnadsnivået de måtte tilpasse seg under finanskrisen videreføres når markedet nå vokser og normaliserer seg. Stadig flere av disse etterspør hjelp for å oppnå en bedre styring av truckparken og etter et pars år prøvedrift med enkelte pilotkunder lanseres nå Toyota I_Site for fullt. Den nye tjenesten benytter Toyotas grunnfilosofi om visualisering av feil og kontinuerlig forbedring, og med et overordnet mål å øke effektiviteten og sikkerheten samtidig med at kostnadene reduseres.

Med sine 4.500 serviceteknikere og 1.000 selgere gjennomfører TMHE over 15.000 kundekontakter hver eneste dag. Selskapet har derfor en unik database over hvorledes truckene blant annet benyttes, deres service- og ettermarkedsbehov og generelle kostnadsbilde.

Disse historiske grunndataene danner sammen med relevante innhentede data fra kundens drift et godt grunnlag for analyser og råd fra Toyotas egne flåtestyringsspesialister.

Toyota I_Site er webbasert og derfor alltid oppdatert. Kundene kan når som helst foreta sine egne analyser eller søke råd og forslag til forbedringer fra Toyotas egne flåtestyringseksperter som finnes i alle europeiske land. Foto: TMHE

Siden trucker er svært solide maskiner betyr det som regel at også andre gjenstander som eksempelvis gods, reoler, porter etc. også skadet ved en påkjørsel eller andre uhell. Toyotas egne tall indikerer at forholdet mellom skader på truck og andre gjenstander faktisk kan være i forholdet 1:10. Å forhindre påkjørsler betyr derfor svært mye for kundenes totale kostnadsbilde.

Etter en stunds kartlegging blir dataene analysert og spesialistene kan komme med sine forslag til endringer og tilpasninger. Siden systemet er webbasert og således alltid oppdatert kan kundene om ønskelig når som helst også gjøre dette selv.

Det kan eksempelvis dreie seg om bedre opplæring av truckførere med mange påkjørsler, å kartlegge flaskehalser og foreta nødvendig omlegging for å øke effektiviteten eller forslag til å endre størrelsen på eller sammensetningen av truckparken.

Gode erfaringer fra pilotkunder

Tre år etter at de første pilotkundene i 17 europeiske land tok i bruk I_Site kan alle melde om målbare forbedringer. Toyota viser i så måte til blant annet det danske selskapet Catering Engros. Deres motivasjon var å forbedre kostnadskontrollen og rapporteringen, og hele truckparken på rundt 200 maskiner er nå utstyrt med trådløse Toyota I_Site-enheter. IT-koordinator Martin Drud Nielsen opplyser at alle deres 250 truckførere har stilt seg positivt til at kjørestilen er blitt kartlagt. Resultatet er en merkbar forbedring i måten truckene kjøres på.

Harry Bruns, Corporate Manager på en av TNTs lastebilterminaler i Nederland sier at systemet hjelper bedrifter å oppnå sine mål.

- Toyota I_Site betaler utvilsomt for seg selv. Dermed er det ikke sagt at alt dreier seg om penger. Samtidig med at vi skal håndtere våre kunders gods på både en forsiktig og effektiv måte skal vi tilby våre ansatte en sikker arbeidsplass. Toyota I_Site hjelper oss å oppnå alle disse målene, sier Bruns.

Selskapet har montert systemet på over 80 Toyota Traigo elektriske motvektstrucker som ble anskaffet i 2009. Samtlige truckførere er utstyrt med et eget kort som må benyttes før trucken tas i bruk. I tillegg har alle trucker utstyr for konstant monitorering og datainnsamling.

Takket være den webbaserte løsningen mottar selskapet hver morgen en rekke rapporter rundt hvem som sitter bak rattet, hvor lenge de har jobbet, om det har vært påkjørsler og eventuelt hvor kraftige disse har vært. TNT mottar også månedlige rapporter. Toyotas eksperter diskuterer regelmessig rapportene med TNT og tilbyr rådgivning om hvordan hver enkelt truck kan utnyttes mer effektivt og oppnå en maksimal produktivitet samtidig med at totalkostnadene er under full kontroll.

--------------

Vi har gjennom årenes løp publisert en rekke artikler om TPS og dets delprosesser som blant annet Just-in-time, Kaizen og 5S. På kan du også søke opp artikler om Taiichi Ohno og ikke minst om William Edwards Deming som var spiren til hele utviklingen av kvalitetskontroll i Japan.www.logistikk-ledelse.no

Lanserer flere nye truckmodeller

I forkant av den store logistikkutstillingen CeMAT i Hannover i mai lanserte Toyota Material Handling Europe nye BT Optio ordreplukktrucker og BT Vector smalgangstrucker.

Salgsdirektør Per Erik Pedersen og marketingsjef Anita Hårstad i Toyota Material Handling Norway ser frem til å kunne lansere både den nye tjenesten Toyota I_Site og flere nye BT-trucker på det norske markedet. Foto:?Henning Ivarson

BTs nye Vector C-Serie er en ren smalgangs kombitruck med mann oppe for både ordreplukk og helpallhåndtering.

C-serien kommer i flere forskjellige modeller med løftekapasitet opp til 1.350 kilo i 11,35 meters høyde eller opp til 1.000 kilo i 13,6 meter. Også C-Serien har en maks kjørehastighet på 12 km/t og BT Optipace som tilpasser farten etter høyden og vekten på gaflene. Kabinens utforming bidrar til høy sikkerhet og kan enkelt tilpasses stående eller sittende fører.

BT Vector R-serie er en ny smalgangstruck med fører nede og med løftekapasiteter på henholdsvis 1.250 og 1.500 kilo opp til ca 11 meter. De har en maks kjørehastighet på 14 km/t og løftehastigheten er økt med hele 35 prosent sammenlignet med foregående modell. R-serien er utstyrt med TLC (Transitional Lift Control) som sikrer svært myke bevegelser selv ved høy løftehastighet. Som en overbevisende demonstrasjon av dette ble to tomme brusflasker satt på hodet (tuten) på gaflene mens masten ble hevet i maks hastighet uten at de falt av.

BTs fjerde nyhet - som første vises under CeMAT - er den nye ordreplukktrucken Optio L-Serie. Den vil komme i en rekke forskjellige utførelser, med løftekapasitet på 1, 1,2 og 2,5 tonn. I skrivende stund er det noe usikkert om det kun er modellene med og uten initialløft og en plukkhøyde opp til 1,88 meter som lanseres på CeMAT eller om det også vil gjelde versjonene med mast som i så fall har en løftehøyde opp til 4 meter.

Ordinær produksjon av alle nye modeller starter opp til høsten, og hvis man er heldig vil de første nye maskinene være i Norge på tampen av året.

--------------

Toyota Material Handling Europe (TMHE) tilbyr en komplett serie av Toyota motvektstrucker og BT lagertrucker i tillegg til service og løsninger i mer en 30 europeiske land. Selskapet er også ansvarlig for produksjon og distribusjon av de italienske motvektstruckene Cesab. I siste regnskapsperiode (1.4.2009 - 31.3.2010) solgte TMHE 39.000 trucker og omsatte for nær 1,3 milliarder euro. Selskapet har 7.500 ansatte, hvorav 4.5000 serviceteknikere som til sammen foretar 3,6 millioner kundebesøk i året. Produksjonen av motvektstrucker foregår i Ancenis i Frankrike og i Bologna i Italia. BTs jekketraller og lagertrucker produseres i svenske Mjölby hvor også TMHEs hovedkontor nå ligger.

TMHE er én av fem regiondivisjoner Toyota Material Handling Group (TMHG) som igjen er en del av Toyota Industries Corporation (TICO) som sammen med Toyota Motor Corporation er de to største selskapene i The Toyota Group.

Her i landet ble Toyota Truck Norge AS og BT Norge AS slått sammen til i 2007. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, 10 avdelinger rundt om i landet og ca 265 ansatte hvorav 155 er servicemekanikere. Med en omsetning på ca 660 millioner kroner siste fiskalår pluss omsetningen til datterselskapet Toyota Truckutleie på ca 240 millioner kroner er Toyota landets klart største truckaktør.Toyota Material Handling Norway AS

Produksjon som normalt i Japan

Tragedien som rammet Japan i forbindelse med jordskjelvet og den påfølgende tsunamien i forrige måned har ikke påvirket truckproduksjonen til Toyota i nevneverdig grad.

Adm. direktør Tor Marius Dahl i Toyota Material Handling Norway AS opplyser til Logistikk & Ledelse at den foregår langt unna de kriserammede områdene. Toyota stanset truckproduksjonen i Takahama sydvest for Tokyo da jordskjelvet skjedde, men kunne konstatere at ingen ansatte var blitt skadet eller hadde omkommet. Det ble heller ikke registrert nevneverdige skader på anleggene. Toyota var raskt ute med å tilby økonomisk og praktisk bistand til redningsaksjoner i de kriserammede områdene. Heller ikke selskapets underleverandører opplevde større skader, og den 22. mars var truckproduksjonen i gang igjen.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

2011_ma0401B.jpg

2011_ma0401C.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!