NTNU Videre tilbyr etter- og videreutdanningskurs i Lean produksjon

I løpet av høsten 2010 har 23 lærevillige kursdeltagere fra hele landet møttes til to hektiske 3-dagers samlinger i Trondheim for å lære Lean på NTNU. Resultatet er fornøyde studenter med ny og nyttig kunnskap innen Lean produksjon. Kursdeltagerne har levert prosjektoppgaver som relaterer Lean teori til deres egen industrielle hverdag. Kurset gir dem, foruten ny kunnskap, også 7,5 studiepoeng som kan benyttes i et løp mot en erfaringsbasert mastergrad på NTNU.

Torbjørn Netland SINTEF Teknologi og samfunn /NTNU IØT

De første uteksaminerte kursdeltagerne arbeider til daglig i bedrifter slik som Tine, Rolls-Royce, Kongsberg Gruppen, St Olavs Hospital, Bring Logistics, og Jernbaneverket for å nevne noen. Tilbakemeldingene fra de første kursdeltakerne har vært svært positiv. Studentene fremhever at kurset er annerledes oppbygd enn mange andre Leankurs som arrangeres landet over.

- Siden dette er et kurs som arrangeres av NTNU har vi et høyt fokus på å benytte original forskningsbasert litteratur og fortsatt beholde et kritisk blikk mot det vi lærer, sier professor Jan Ola Strandhagen. - Dette er gjerne forskjellig fra andre Leankurs som avholdes, hvor fokuset er mye mer på å selge konseptet Lean som det eneste saliggjørende.

Studentene trekker også frem at det faktum at man må jobbe seg igjennom en tisiders skriftlig prosjektoppgave hvor teori og praksis forenes, gjør at utbyttet fra kurset er betydelig høyere enn fra en del andre kurs man deltar på fra tid til annen. Kurset kan på denne måten øyeblikkelig bidra til forbedring hos bedriften som sender sine ansatte på kurs til NTNU.

Først i Norge med studiepoeng på Lean

Kurset er utviklet av Professor Jan Ola Strandhagen (kursansvarlig og faglærer) og stipendiat Daryl Powell (kurskoordinator og faglærer) ved Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU. Kurs i Lean produksjon er ikke nytt og har eksistert i ulike former siden midten av 1990-tallet. Dette kurset er likevel det første Leankurset i sitt slag i Norge som gir normerte studiepoeng. For studentene betyr dette at kompetansen kan bevises, og dessuten inngå som et av flere kurs i en erfaringsbasert mastergrad i Organisasjon og Ledelse ved NTNU.

Lean som begrep er 20 år gammelt, men tilsynelatende mer populært enn noen gang. Hovedideen i Lean er å skape mer verdi for kunden gjennom kontinuerlig forbedring for å bli kvitt alle typer sløsing i bedriften. Kurset gir studentene innsikt i det teoretiske fundamentet for Lean produksjon og forgjengeren Toyota Production System / Just-In-Time. Den historiske utviklingen av prinsipper, metoder og teknikker er også belyst. Forelesningene som holdes av fagpersoner fra NTNU plasserer Lean i forhold til andre ledelses-, styrings- og forbedringsprinsipper innen produksjon og logistikk. Anvendelser av Lean utover produksjon presenteres, og spesielt vil anvendelse innen engineering og høyteknologisk industri belyses. Konkrete metoder og forbedringsteknikker blir gjennomgått og illustrert ved bedriftscase. Kurset avsluttes med en kikk inn i fremtiden for Lean produksjon.

Kurset vil fortsette i årene fremover, og trolig gå hver høst.

---------

For mer informasjon om kurset, se, eller ta kontakt med i NTNU Videre, tlf 73 59 52 60, eller i NTNU IPK.kursbeskrivelse for «PK6023 Lean production»Marit KvidalDaryl Powell

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!