Øker konkurransekraften med Norges største sentrallager

ASKOs nye sentrallager på Vestby er det største av sitt slag i Norge. - Vi håndterer lavt omsettelige artikler på en effektiv måte og kan øke konkurransekraften til våre kunder gjennom å tilby dem et bredt varesortiment. Meg bekjent er det ingen andre i vår bransje som klarer dette, sier adm. direktør Per Tellef Arning i ASKO Sentrallager AS på Vestby.

Trond Schieldrop

Sentrallageret på Vestby fremstår som et av de mest avanserte anleggene i hele Europa. De ble offisielt åpnet i midten av juni i år med deltakelse av blant annet ordfører John A. Ødbehr i Vestby kommune og styreformann i ASKO Norge Torbjørn Johannson. Også Marit Bjørgen og Therese Johaug som ASKO har sponsoravtaler med deltok på åpningen.

Sentrallageret rommer blant annet et helautomatisk høylager på 14.500 paller, et miniloadlager med kapasitet på 104.000 kasser og 20 plukkstasjoner. Foto: Trond Schieldrop

Prosjektmessig har nyetableringen vært delt i to - ett byggeprosjekt som ble påbegynt i 2008 og avsluttet i januar i fjor og et teknisk prosjekt. Sistnevnte omfattet installasjon fra Swisslog som har vært systemintegrator og levert et komplett anlegg med spesifiserte ytelser ved hjelp av en rekke underleverandører.

- Vi har studert mange tilsvarende prosjekter, eksempelvis Forlagssentralen og vi besøkte flere europeiske anlegg. Felles for dem er at driftssetting av anleggene har skjedd for raskt. Når slike teknisk avanserte anlegg tas i bruk, er det naturlig at det oppstår feil som ikke oppdages før driftsetting. Derfor valgte vi å foreta en rolig og kontrollert oppstart som skjedde i oktober i fjor. Vi påtar oss gradvis større oppgaver i form av økt volum og skal være i full drift i desember.

20 plukkstasjoner

Etter at varene er meldt inn i systemet blir de i et tradisjonelt lager kjørt bort med en reachtruck.

- Hos oss er dette annerledes. Vi setter pallene på en innlagringsbane der de automatisk transporteres inn i lageret. Både høylageret for paller og kasselageret er helautomatiske, understreker Arning.

Høylageret er et helautomatisk støtlager med kapasitet på 14.500 paller. Varene pakkes om fra paller til kasser på ompakkingsstasjonene. Kassene transporteres på et banesystem inn til et helautomatisk kasselager med kapasitet på 104.000 kasser.

Plukket foregår ved at internkassene sendes frem til en av i alt 20 plukkstasjoner hvor selve plukket utføres. Det er lagt stor vekt på god ergonomi ved plukkstasjonene. Ordrekasser blir automatisk sortert etter regionlagerets ruter og avganger for å legge til rette for en effektiv transitthåndtering. Deretter blir de automatisk stablet på pall og plastret. Varene blir så overlevert til transportør for utkjøring til ASKOs regionlagre.

- Anlegget er skreddersydd for våre behov og dimensjonert for en produksjon på 15 millioner kolli pr år med et sortiment på 17.000 ulike artikler. Anlegget på Vestby er nå totalt på 80.000 kvm og dermed det største lageret i Norge, sier Arning.

Ved å øke kapasiteten på sentrallageret frigjøres samtidig kapasitet på de regionale lagre.

- Den frigjorte kapasiteten vil bli brukt til å ta inn nye varegrupper. Da oppnår vi høyere fyllingsgrad og bedre effektivitet. Totalt sett får vi en mer rasjonell drift og fremstår som mer miljøvennlig. Den nye sentrallagerfunksjonen vil ikke føre til reduksjon i bemanningen, men at vi får kapasitet til å gjøre mer enn tidligere, mener Arning.

Automatisk splitting av ordre

Regionlagrene er spydspissen i ASKO-konsernet. De lagerfører 95 prosent av det totale volum.

- Våre kunder bestiller varer hos sitt regionale ASKO-selskap. Ordren blir så automatisk splittet i våre systemer. Den største delen av kundeordren klargjøres lokalt. Parallelt produserer sentrallageret sin del av ordren og sender dette opp til regionlageret slik at de kan sammenstille det hele til en komplett ordre. Sett fra kundens side er det én bestilling, én leveranse og én faktura. Det hele fortoner seg ganske enkelt, mener Arning.

Samlaststerminal

- På Vestby anlegget har vi en samlaststerminal for effektivisering av den inngående varestrøm til regionselskapene. En del av artiklene som lagerføres regionalt er ikke store nok til at vi kan kjøpe fulle lastebiler fra alle leverandører. I slike tilfeller konsoliderer vi innkjøpet for hele ASKO og kjører det via samlastingsterminalen på Vestby og ut til regionlagrene. Vi kjører i dette tilfellet varer fra mer enn en leverandør på samme bil. På den måten sikrer vi at bilene er fulle til enhver tid. Fulle biler er god logistikk, sier Arning. Han legger til at de har 40 avganger om dagen ut til regionlagrene. På disse bilene har kundeordre fra sentrallageret førsteprioritet. Deretter fylles det på med varer som blir lagerført regionalt, påpeker Arning.

Fortsatt IMI ERP-system

ASKO har i flere år benyttet et forretningssystem levert av IMI (Industri-Matematik) som nå er oppkjøpt av CDC Software.

- I hele ASKO-konsernet brukes IMI Order og IMI Warehouse. Dette er det best egnede systemet for oss. Vi gjorde en grundig analyse da vi byttet IT-system i 2003. Da var det flere aktuelle kandidater på banen, men det var SAP og IMI som kom best ut i vår vurdering. I det nye sentrallageret driftes løsningen av Swisslog WMS som et undersystem av IMI Warehouse gjennom integrasjon.

Stadig flere varer over grossist

De senere år har ASKO økt leveringsandelen ved å levere varegrupper som tidligere ble levert direkte fra leverandør.

- Rundt 75 prosent av det du får kjøpt i NorgesGruppens butikker er levert av ASKO. Eksempler på varegrupper som gjenstår er meierivarer og øl/mineralvann. Våre analyser viser at det er mest rasjonelt å øke kapasiteten sentralt og gjennom dette frigjøre nødvendig kapasitet i de regionale selskapene, opplyser Arning.

ASKO lagerfører totalt ca. 22.000 artikler, hvorav 2.500 står for over 80 prosent av omsetningen.

- Dette er eksempel på typiske volumvarer som lagerføres ved hvert regionlager. I den andre enden av sortimentet har vi artikler med lav omsetning som vi har valgt å lagerføre sentralt. Dette gir oss erfaringsmessig høyere kundeservicegrad og en bedre effektivitet. I tillegg har vi valgt å lagerføre tobakk og legemidler sentralt pga verdi og sikkerhet og krav til kontroll, forteller Arning.

Hovedårsaken til at vi har innført en sentrallagerfunksjon er å samle de lavt omsettelige varer på ett sted.

- Dette har gitt oss og våre kunder fordeler knyttet til økt kundeservicegrad og høyere effektivitet, avslutter Per Tellef Arning.

-------

ASKO er engrosvirksomheten i NorgesGruppen med ansvar for total vareflyt fra produsent til sisteleddet innenfor markedssegmentene detaljhandel, storhusholdning, kiosk- og servicehandel. ASKO-selskapene er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. ASKO har tilsammen 3.000 ansatte og vil omsette for 41 milliarder kroner i 2011.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!