Effektivt og miljøvennlig - og med god besparelse

- Installasjonen fra Pall-Pack AS er både effektiv og bra for arbeidsmiljøet. I grunnen er det viktig for oss alle at vi sørger for å automatisere en stadig større del av det manuelle arbeidet i bedriftene. Når man i tillegg kan ha en så rask besparelse på det, er det glimrende.

Jørn Wad

Kolbjørn Vogt, avdelingsleder for vedlikehold hos Aller Trykk AS på Hagan industriområde rett utenfor Oslo, er fornøyd med maskinleveransene. Dette har gjort hverdagen enklere for brukerne, og det har også påvirket arbeidsmiljøet positivt.

- Det er klart at man vurderer slike investeringer svært nøye, fordi det jo er snakk om en vesentlig summer, men jeg vil si at den gevinsten vi har fått gjennom en mer rasjonell arbeidsprosedyre, har stått til forventningene, sier Vogt. Han forteller at de er et trykkeri med store volumgjennomkjøringer. Det kan vel dreie seg om rundt 24.000 paller hvert år. Nå kjøres rundt 85 prosent av dette gjennom linjen fra Pall-Pack AS, som omfatter selskapets egenproduserte Pall-Pack 8000 maskin samt en Mosca pallstropper integrert med et ITO transport og banesystem.

- Unikt for oss er også at vi bruker en ganske stor bredde av de mulighetene som ligger i en litt avansert software, sier Vogt. - Vi kan velge programmer som enten bare sørger for Mosca pallstropping, tar på strekkfilm eller også legger på pallelokk. Stroppingen er viktig for oss, men også pallelokkene, fordi vi da kan få til å presse mye luft ut av pallene slik at vi kan få volumet ned. Det fører nemlig til besparelser plassmessig både under lagring og transport, understreker han.

I tillegg er han også opptatt av at pallene vender og kommer tilbake omtrent til utgangspunktet på gulvet.

- På denne måten blir det minst mulig dødtid og ikke minst en enklere interntransport. Det var viktig for oss når vi vurderte denne innsparingen, sier han.

Integrert linje

Linjen som er levert av Pall-Pack AS er en integrert løsning, som sørger for at pallene som pakkes enten kan strekkfilmes, stroppes og komprimeres. Ettersom blader skaper et visst volum, er trykkeriet avhengig av å komprimere innen stropping. Dette gjøres gjennom en Mosca KZV pallstropper med pressplate for inntil 3 tonn. Etter komprimering settes to stropper på, før pallen forsvinner videre til strekkfilming. En annen spesialitet er den spesialkonstruerte arkleggeren. Denne sørger for at pallelokkene legges på helt i starten av linjen, slik at godset ikke skades før stropping og under transport. Alt i alt er det en meget komprimert linje; alt skjer på et areal på rundt 3 x 12 meter og sørger for en helautomatisert emballeringsprosess.

Rask besparelse

- Hvordan vil du angi besparelsen dere har fått?

- Det er vel ikke helt enkelt å tallfeste det, men om lag et halvt årsverk, vil jeg si. Men det betyr at vi kan ha fokus på andre og mer arbeidskrevende operasjoner rent menneskelig sett. Når man får frigjort arbeidskapasitet ett sted i bedriften, betyr det at man kan sette den inn et annet sted.

Bjarne Larsson er ansvarlig for lager og varemottak, og er ganske så enig:

- Før var det mye manuelle arbeidsoperasjoner involvert for å gjøre denne jobben. Nå kan det meste enten gjøres via den automatiseringen som har skjedd, eller ved å la trucken gjøre løftene. Det er klart at det vil bety mye for den enkelte medarbeider som har vært borti denne jobben, og spesielt på lang sikt, sier han.

Aller Trykk AS går med dette enda ett skritt i å møte fremtiden med mer rasjonell produksjon enn før. Det har skjedd mye på den trykktekniske sektoren de siste 20 årene, og investeringen og samarbeidet med Pall-Pack AS bringer selskapet enda ett skritt videre.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!