Logistikkseminar med stort faglig utbytte

Logistikkstudentene arrangerte seminar for 20. gang i februar. Programmet ga inntrykk av at man hadde lagt listen høyt. Temaet var «Logistikk etter finanskrisen» og man stilte spørsmål om Lean kan være en tilnærming for utviklingen videre.

Foredragsholderne var plukket fra øverste hylle. Man følte allerede fra starten av at de ca 100 deltakerne hadde høye forventninger. fra Telemarksforskning Notodden innledet med en lett forståelig gjennomgang av Lean-filosofien. Det ga tilhørerne en fint grunnlag for de påfølgende presentasjonene.Eivind Arne Fauskanger

fra Wärtsilä fulgte opp med en gjennomgang av hvordan Wärtsilä med stor suksess har benyttet Lean-filosofien i endringsarbeidet sitt. Som leverandør til skipsnæringen satte finanskrisen sine spor. Fra en situasjon med store ordrereserver opplevde man nærmest over natten total ordretørke. Selv om man ikke opplevde noe dramatikk umiddelbart, så man nødvendigheten av en total gjennomgang av prosessene for å bli enda mer konkurransedyktig når markedet snudde.Thomas Danielsen

Den tredje foredragsholderen hadde man hentet fra Nederland. er direktør for Elkem Maritime Center i Rotterdam. Elkem jobber globalt, og oppdaget ganske tidlig at noe var i emning. Selskapet har i mange år praktisert Lean-filosofien, slik at organisasjonen relativt raskt kunne ta grep internt. De opplevde likevel store eksterne utfordringer ved at containerskiprederiene la en rekke skip i opplag fulle av tomme containere. Seilingsplanene ble uryddige og ratene kom ut av kontroll. Selv om finanskrisen synes på hell, bidrar uroen i en del arabiske land til at man ennå holder høy beredskap.Ellen Aa. Groeneveld

Når man hadde litt sjølukt i nesen, passet det bra at, Maritimt Forum Bergen, satte fokus på transport med båt. Det kan hevdes med rette at økt bruk av sjøtransport kan inngå som element i å gjøre transportproduksjonen mer Lean. Gitt de rette forutsetningene gir sjøtransporten de laveste transportenhetskostnadene. Sett fra den vinkelen bør innlegget hennes ha overbevist selv tvilere at det finnes gevinstmuligheter ved å flytte større deler av transportvolumene fra vei til båt.Susanne Rislå Andersen

som nå jobber hos KPMG er en tungvekter innen logistikkområdet hva angår teori og praksis. Han har gjennom handling vist at logistikkteorien lar seg implementere. Hoberg deltok også på det aller første seminaret, og åpnet innlegget sitt med å si litt om hvordan logistikken hadde utviklet seg de siste 20 årene. I og med logistikkens dynamikk, ga han klare signaler om at man skal være bevisst at fremtiden vil kreve økt kompetanse inkludert stor evne til å tenke helhetlig.Svein-Egil Hoberg

Lego er et varemerke alle kjenner. Mange har dessuten fått med seg at bedriften i løpet av de siste årene har stått overfor meget store utfordringer., som er green flow manager, fortalte hvordan Lego tok samling i bunn og utviklet nye prosedyrer og prosesser med målsettingen å implementere en PULL-strategi. Gjen-Henrik Ø. Nielsen

nom en serie «enkle» grep har man blant annet redusert ledetiden ut mot kundene fra 3 måneder til 14 dager. Oppslag i media nå nylig forteller at 2010 ble historisk sett det mest lønnsomme året.

Tilbakemeldinger om høyt faglig utbytte var udelt positive uavhengig av om det var næringslivsfolk eller studentene.

Muligens kan det likevel være et tankekors å tygge litt på utsagnet fra en av studentene: De har jo ikke gjort annet enn å praktisere logistikkteorien!

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!