Kompleksitet og usikkerhet er GRUFF!

Mange av oss som arbeider med forsyningskjeder opplever nettopp dette, - gruff. Det kan gi en følelse av at vi strekker ikke til, har ikke oversikt og får ikke kontroll på det som skjer, i hvert fall ikke det som kan komme til å skje. Kompleksitet og usikkerhet er helt vanlig, men et uønsket fenomen innen forsyningskjeder.

Derfor er det grunn til å se på årsaker og gjøre tiltak. Det gjorde vi best på konferansen Transport og Logistikk hvor vi valgte ut to selebre og kjente bidragsytere. Det var rådgiver, forfatter og foredragsholder Martin Christopher (Emeritus Professor of Marketing and Logistics ved Cranfield), og den det samme Dr. John Gattorna, (Professor, MGSM, Sydney).

Den perfekte julegave for ethvert LOGMA-medlem må være bok fra hver av disse to guruer, (flere bøker er tilgjengelige). Men, som Gattorna så riktig påpeker, fagartikler og -bøker må leses i etapper for å gi mental plass for egne refleksjoner og egen innsikt.

Gattornas forenklingsmodeller

Det som fasinerer vedrørende Gattorna er hans entusiasme og evne til å segmentere den logistikkverden han ser for seg. I de fleste perspektiv kan verden deles i fire segmenter. Han mener at fremste bidrag til komplekse forsyningskjeder er når virksomheter prøver å operere flere typer forsyningskjeder til flere markedssegmenter med ulike preferanser. Bevisst differensiering er løsningen, det gjelder bare å finne kriteriene. Ett av mange eksempler er differensiering av kundeservice hvor han segmenterer markedet ut fra at kunder prefererer ulike situasjoner:

Gattorna illustrerer segmenter ved å bruke de klassiske todimensjonale matrisene. I en matrise til forenkling og differensiert styring av forsyningskjeder brukes dimensjonene «relasjonene til kunde» som kan være tette eller løse, og «stabilitet i forsyning» som kan være høy eller lav. Av dette utløses fire konfigurerte styringsmodeller:

Gattorna viser modeller for hvordan behovssiden og forsyningssiden kan speile hverandre for strategisk innretning og gjensidig påvirkning. Det er eksempler på modellering av den praktiske virkeligheten som gir strukturerte oversikt for å redusere kompleksitet og usikkerhet.

Christopher reduserer kompleksitet

Christopher understreker viktigheten av å forstå ulike typer av kompleksitet i forsyningskjeden og hvordan de påvirker kostnader og forandringsevne. Han refererer til en rekke typer kompleksitet og hva som driver fremveksten av disse:

Christopher angir klare anbefalinger av hvordan legge en strategi for en systematisk og gradvis reduksjon av de ulike typer kompleksitet. Samtidig må det legges en beredskapsplan for kortsiktig restrukturering av forsyningskjeden for å møte risiko ved lav stabilitet i forsyningene.

I det hele tatt er det en rekke sammenfallende resonnementer vedrørende kompleksitet og usikkerhet hos disse to guruer. Det beste er likevel å søke kunnskap hos begge for å bygge opp din egen mening. I tillegg har du sikret deg en reflektert og meningsfylt jul.

------------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!