Satser tyngre på Vestlandet

Brubakkens overtakelse av deres mangeårige samarbeidspartner og forhandler, Elektro Maskin AS i Sandnes, er ytterligere et ledd i Brubakkens strategiske satsing på Vestlandet. Med sine gode resultater og svært sterke posisjon i området har Elektro Maskin mye å tilføre Brubakken rent strategisk. Motsatt vei vil Brubakken med sin sterke kapitalbase tilføre Elektro Maskin finansielle muskler for videre vekst.

Henning Ivarson

Brubakken har vært en stor aktør i det norske truckmarkedet helt siden etableringen på midten av 50-tallet. Selskapet hadde lenge et svært nært samarbeid med den tidligere importøren av Toyota trucker, Rishaug Maskin, og hovedfokus var i mange år en meget betydelig utleievirksomhet av trucker. I forbindelse med at Toyota selv overtok importen i 2001 ble de tette båndene betydelig slakkere og Brubakken måtte forandre strategi. I tillegg til fortsatt utleie økte også fokuset på salg og etter hvert også importvirksomhet. I 2004 tok selskapet over TCM-agenturet, og året etter ble de importør av Nissan trucker. I 2006 ble Brubakken importør av Konecranes SMV samtidig med at de ble norsk forhandler av Terberg terminaltraktorer for danske N. C. Nielsen. I 2008 kom det private investeringsselskapet Reiten & Co inn som nye eiere og tilførte Brubakken betydelige finansielle ressurser og økonomisk handlefrihet til å gå aggressivt ut. Samme år ble sortimentet utvidet med et komplett program innendørstrucker som produseres av Atlet, men som også selges som Nissan, og i fjor kom foreløpig siste utvidelse med rulleflak som produseres av selskapet EMR i Latvia - for øvrig i en gammel u-båtfabrikk fra Sovjettiden. Resultatet er at Brubakken i løpet av relativt få år har bygget seg opp til å kunne tilby det bredeste produktprogrammet i Norge.

Strategisk satsing på Vestlandet

For Brubakken representerer Nissan de klart største volumene, men med de tyngre Konecranes SMV-truckene åpnet det seg nye markeder som eksempelvis sagbruk, terminaler og havner. Og Brubakken har gjort det svært så bra i dette segmentet. Bare to år etter at de overtok importen, ble de kåret som Konecranes SMVs beste importør - ikke bare i oppnådd markedsandel, men i antall solgte maskiner - og nå selges det flere slike maskiner i Norge enn det gjøres i Danmark og Sverige til sammen.

Men salget av stortrucker har også stor betydning for Brubakkens salg av de mindre. Mange brukere foretrekker én leverandør både ved kjøp og ikke minst service. På den måten virker ofte de tynge maskinene som viktige drivere.

Ifølge Alf Runar Frydelund, daglig leder i Brubakken Truckimport AS, er totalmarkedet relativt stabilt. De har imidlertid registrert en vridning mot mer salg på Vestlandet i forhold til andre landsdeler. Brubakken har gjennom sin mangeårige tilstedeværelse på Nord-Møre og etableringen av en ny avdeling i Hordaland tidligere i år intensivert sin satsing på Vestlandet.

Et viktig markedssegment i så måte er olje- og offshorebransjen, og Brubakkens overtakelse av deres mangeårige samarbeidspartner og forhandler, Elektro Maskin AS i Sandnes, står sentralt i den videre vekststrategien. Selskapet har gjennom de siste 40 årene opparbeidet seg en sterk posisjon på gaffeltrucker i Rogaland. Elektro Maskin har 14 ansatte, hvorav 10 er serviceteknikere. Selskapet har vært Nissanforhandler helt siden 1974 og har i likhet med Brubakken fokusert mye på utleie og service.

Brubakkens holdingsselskap har nå overtatt samtlige aksjer i Elektro Maskin fra daglig leder Torvald Nevlands private holdingselskap, som på sin side får drøye åtte prosent av aksjene i Brubakkens holdingselskap og dermed blir nest største aksjonær i Brubakken.

De to virksomhetene omsatte i fjor for henholdsvis 43 og ca 260 millioner og etter overtakelsen vil dermed Brubakken runde 300 millioner kroner i omsetning. Elektro Maskin har et truckverksted i Sandnes, men 90 prosent av service- og reparasjonsjobbene gjøres ute hos kundene. Selskapet har ni servicebiler hvilket gjør at Brubakken nå totalt disponer 60 slike landet over.

Elektro Maskin vil fortsette som et eget AS, med samme navn og fortsatt med Torvald Nevland som daglig leder. Også selskapets øvrige ansatte fortsetter i sine stillinger.

Med sine gode resultater og sterke posisjon i Rogaland har selskapet mye å tilføre Brubakken rent strategisk. Motsatt vei vil Brubakken med sin sterke kapitalbase tilføre Elektro Maskin finansielle muskler for videre vekst.

- Vi har flere titalls millioner kroner disponibelt og kan få enda mer av eierne dersom behovet er der. Kapital er ingen begrensning, fastslår daglig leder i Brubakken Truckservice AS, Trond Christensen.

Han legger til at det også ligger bedre til rette å satse tyngre på kundeprosjekter på tvers av regionene, både nordover på Vestlandet og nedover mot Sørlandet.

Swire Oilfield Services godt fornøyd

En av Elektro Maskins mange fornøyde kunder er Swire Oilfield Services AS i Risavika utenfor Stavanger. Selskapet er en del av britiske Swire Group, og er spesialister på salg og utleie av blant annet offshore transportcontainere, tankcontainere og baskets for transport av rør og andre lange gjenstander. Her i landet har selskapet også et eget verksted for utrustning av en rekke spesialcontainere som for eksempel benyttes som toaletter, garderober, verksteder etc og som blir eksport til Swirekunder i en rekke land world wide.

Foruten i Risavika har Swire virksomhet på Ågotnes utenfor Bergen, i Florø og i Kristiansund. Selskapet har 15.000 utleieenheter i Norge og totalt gjennomføres det 600.000 løft med til sammen 23 trucker, hvorav 14 opererer i Risavika.

Driftssjef Gunnar Åsland forteller at de har en blandet truckpark. Systematisk kartlegging av truckenes drifts- og vedlikeholdskostnader har blant annet medført at én leverandør er blitt kuttet ut. De kjøpte de første Konecranes SMV-truckene av Elektro Maskin i 2008 og har senere holdt seg til dette merket.

I Risavika har man nylig tatt i bruk to nye 16-tonnere, mens en tredje er på vei til Vestbase i Kristiansund. Åsland poengterter at de svært tilfreds med leverandørens høye servicegrad som er svært viktig for dem.

Økt sikkerhet med RFID Near Guard

- Her hos oss defineres småtrucker som arbeidsredskap, og stortrucker som en arbeidsplass. Vi investerer derfor mye penger i både komfort og ikke minst sikkerhet, sier Åsland, som opplyser at de nye Konecranes SMV-truckene er høyt spesifisert, med blant annet opphøyd og vendbar førerplass, Xenonlys, og plastbeskyttelse på gaflene for ikke å skade containerne.

RFID Near Guard er et nytt system fra Konecranes som skal redusere faren for påkjørsler og skader på et terminal- eller havneområde. Det baserer seg på RFID-teknologi med sendere på trucken og RFID-brikker som monteres på refleksvestene til medarbeidere som oppholder i truckens operasjonsområde, i tillegg til for eksempel på kabelbroer eller på lave porter for å forhindre påkjørsel. I førerhuset er det montert et display som ved hjelp av farge- og sektorangivelse varsler fører om farer. Først med et gult symbol, deretter med et rødt og til slutt med et akustisk signal. Brukerne kan selv definere hvilke avstander og hvilken hastighet trucken skal ha for at systemet skal være operativt.

Olje- og offshorebransjen har et ekstremt høyt fokus på HMS og både Brubakken og Elektro Maskin har stor tro på systemet som lett kan ettermonteres på alle maskiner.

Swire har foreløpig montert det på en maskin, men Gunnar Åsland forteller at utprøvingen blir fulgt svært nøye at hele Swirekonsernet.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!