Snart klart for verdens største logistikkutstilling

2. til 6. mai arrangeres CeMAT - verdens største utstilling for intralogistikk. 1.100 utstillere vil legge beslag på 80.000 kvm utstillingsareal på det enorme messeanlegget til Deutsche Messe i Hannover. Jungheinrich blir med sine 8.000 kvm (!) den klart største enkeltutstilleren.

CeMAT var frem til 2002 en integrert del av «Hannover Messe». Da hadde den blitt så stor at arrangøren Deutsche Messe valgte å skille den ut, og i år er det tredje gang CeMAT - verdens største intralogistikkmesse - arrangeres på egen hånd. Intralogistikk-begrepet ble forøvrig innført av messearrangøren selv som en felles betegnelse på alt teknisk utstyr tilknytet intern logistikk.

Produkttilbudet på CeMAT omfatter komplette anlegg, systemer og tilbehør. Truckprodusentene har alltid vært en dominerende utstillergruppene. Naturlig nok er det de tyske produsentene som slår hardest på stortrommen, og i år vil Jungheinrich med sine nærmere 8.000 kvm utstillingsareal overgå alle.

Lagersystemer står naturligvis også sentralt og inkluderer mellom annet AutoStore fra Hatteland Logistics som er eneste utstiller fra Norge. Men på CeMAT vil man også finne transportsystemer, robotlogistikk, kraner, heve- og løfteutstyr, emballeringsteknikk, logistikkstyring, Auto-ID-systemer, software, samt diverse transport, telematikk-, og finansieringstjenester. For å nevne noe.

Ser lyset i tunnelen

- Intralogistikkbransjen satser virkelig på CeMAT 2011, bekrefter Wolfgang Pech, adm. direktør i Hannover Messe International, som kan vise til 1.100 utstillere og et samlet utstillingsareal på rundt 80.000 kvm. Det er på samme nivå som toppåret 2008, og er en klar indikasjon på at optimismen er tilbake blant utstyrs- og tjenesteleverandørene. Rundt halvparten av utstillerne kommer fra utlandet, og innslaget av utlandske besøkende er også betydelig. Da messen ble arrangert i 2008 ble den besøkt av 58.000 mennesker, hvorav over en tredel kom utenfra Tyskland.

- Bransjen har utnyttet finanskrisen til ytterligere satsing på forskning og utvikling, og utstillerne kommer til å vise tallrike nyheter for verdensmarkedet og dermed befeste CeMATs ry som verdens største og viktigste intralogistikkmesse, sier Pech.

Økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter i fokus

CeMAT 2011 har «Sustainability in Intralogistics» som sitt motto. Med bakgrunn i stigende energi- og råvarepriser er temaet «fornybarhet» en spesiell utfordring for intralogistikk i den aktuelle klimadebatten. CeMAT tar sikte på å fokusere på dette begrepet i sin opprinnelige betydning: balansen mellom økologiske krav, økonomisk suksess og sosialt ansvar. Ved bruk av energi- og ressurseffektive produkter oppnås både god økonomi og økologi. Det sosiale aspektet dreier seg innenfor intralogistikk hovedsakelig om optimering av arbeidsplasser.

Internasjonalt CeMAT Forum

Ett av høydepunktene på CeMAT blir det utvidede forumet ICF - International CeMAT Forum, som for første gang blir arrangert av Bundesvereinigung Logistik (BVL). I hele messeperioden vil eksperter fra blant annet USA, Kina, Russland, Brasil og India diskutere bærekraftige logistikk-konsepter.

Åpningsdagen tar opp bærekraftig utvikling innen hele verdiskapningskjeden. Logistikkprosesser for organisering og styring ved hjelp av moderne IT-løsninger diskuteres parallelt med utviklingen av nye, energieffektive teknologier. Hvilken innflytelse har tilpasning og integrering av slike systemer for best mulig økologiske og økonomiske resultater? Hvordan kan distribusjonsnettverk tilpasses prosesser for intralogistikk? Et annet punkt blir i tillegg til utbygging og kapasitetsutvidelse av bestående lagrings- og distribusjonssentra fleksibel håndtering av intralogistikkprosesser via nye informasjonsteknologier.

Hafenforum

Temaet «Havneomlastingsteknikk» utvides i år. Innovative teknologier blir avgjørende faktorer for havneoperatører for optimalisering av varestrømmen med skip og viderebefordring på land. Dermed blir temaet «Havnelogistikk» stadig mer sentralt, og «Hafenforum» vil ta opp aktuelle trender. Temaet «Sjø- og innlandstransport - grønn logistikk for et globalisert næringsliv» fokuserer på hvordan havnelogistikk kan bidra til utvikling av bærekraftige logistikk-kjeder.

Auto-ID og emballeringsteknikk

Spesialvisningen «Auto-ID og emballeringsteknikk» på CeMAT 2011 viser hvilken betydning integrering av automatiske identifikasjonsprosesser har for emballeringslogistikk. I tillegg til presentasjon av informasjonsflyt med tilknyttede optimeringspotensialer hva angår sporing, prosesstransparens og kostnader får de besøkende innblikk i tekniske endringsmuligheter.

Logistikkfabrikk

Konseptet «Logistikkfabrik» innebærer innovative robot- og automatiseringsløsninger som går ut over normale produksjonsanvendelser og som også kan brukes i vanskelige, delvis ikkestandardiserte logistikkprosesser. I tillegg til automatiseringsløsninger som kan relateres direkte til materialflyt synliggjøres også automatisering av all informasjonsflyt. Det fokuseres på høye teknologiske krav samt fleksibilitet og skalerbarhet.

Felles markedsføring av CeMAT og transport logistic

Deutsche Messe i Hannover og Messe München har innledet et samarbeid om felles markedsføring av CeMAT og transport logistic som begge arrangeres i mai.

- I år trenger man bare å reise én gang til Tyskland for å besøke to av de viktigste verdensmessene innen temaet logistikk, sier Eugen Egetenmeir, adm. direktør for Messe München.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon både for både messene og våre internasjonale besøkende, sier Andreas Gruchow, styremedlem i Deutsche Messe AG i Hannover. - Messene gir et speilbilde av verdensmarkedet for så vel intern som ekstern logistikk, legger han til.

CeMAT avholdes 2. til 6. mai i Hannover og presenterer utstyr og komplette løsninger for materialflyt og logistikk, mens transport logistic avholdes i München 10. til 13. mai og er verdens største messe for godstransport på vei, bane, sjø og i luften. Messen hadde i 2009 over 1.700 utstillere fra 55 nasjoner og ca. 48.000 besøkende fra 112 land.

Utstillingen og fagkonferansen «Air Cargo Europe» er integrert i årets transport logistic og vil gi et klart bilde av nye markeder, trender og innovasjoner innenfor internasjonal transport- og logistikk.

For nærmere informasjon om de to messene, se og.www.cemat.dewww.transportlogistic.de

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!