Øker lagringskapasiteten med 45 prosent

På Lilleborgs nye ferdigvarelager på Ski finner vi de lengste sammenhengende mobile reoler som er installert i Norge. De 45 meter lange reolene testes nå og systemet fungerer meget bra, opplyser driftsleder Tom-Arild Bjerke i Lilleborg AS. Han forteller at dette vil øke lagringskapasiteten med nærmere 45 prosent.

Trond Schieldrop

Lager & Industrisystemer AS (LIS) har levert og installert de mobile reolene. I fjor høst forespurte Lilleborg flere leverandører av mobile reoler. Til slutt var det tre som kjempet om kontrakten.

- Pris, kvalitet og referanser var avgjørende for vårt valg av løsningen, sier driftsleder Tom-Arild Bjerke.

- Vi utarbeidet tegningsforslag for det mobile lageret der behovet for fastreoler og gjennomløpshastighet ble vurdert, sier Bjerke. Han mener at det er avgjørende å definere hva lageret skal inneholde på forhånd.

LIS startet installasjon av de mobile reolene i månedsskiftet februar/mars. I midten av august var systemet operativt og testing kunne starte.

- Planen er å starte ekspederingen 1. desember. Førjulstiden er høysesong for leveranse av våre varer, sier Bjerke, som forteller at alt så langt har fungert etter planen.

Energibesparende bygg

Det nye lageret på Ski har en gulvflate på ca 5.300 kvm. Bygget, som eies av Høegh Eiendom og som leies ut til Lilleborg, er definert som energibesparende og det er montert lyssensorer i hele anlegget. Følere tenner lyset straks noen beveger seg i lokalet. Daglig vil ca 250 paller gå inn og ca 250 paller gå ut av lageret. Disse vil enten gå inn på mellomlagring eller spres direkte ut til 35 grossister. Varene hentes til faste tidspunkter.

Vaske- og skyllemidler

Lilleborgs produserer flytende vaske- og skyllemiddel på Ski. Produktene har en omløpshastighet på mellom 35 og 40 dager.

- Med over 10.000 varer er det store verdier i lagerbinding, sier Bjerke.

Han legger til at Lilleborgs fabrikk ligger 200 meter fra lageret.

- Vi har ca 60 varenummer som produseres og fraktes på 55.000 paller årlig. Disse ekspederes til grossister i Norge som Asko, Coop, Rema og Ica, sier Bjerke. Fra fabrikken leveres alle varer på plastpaller levert av Norsk Lastbærerpool.

- Fordelen med plastpallen er at den har lengre holdbarhet enn trepaller, er lettere og er mer renslig i bruk, sier Bjerke. På sikt er det naturlig at pallene blir RFID-merket.

Stålpaller

LIS vil i løpet av kort tid komme med et alternativ til plastpallen.

- Det er stålpaller produsert med høykvalitetsstål som er lettere enn dagens europall, sier seniorkonsulent Hartmut Dammeyer i LIS. Han forteller at pallen leveres med 10 års garanti.

- I dag benyttes den i flere europeiske pilotprosjekter. Vi har derfor tro på at dette blir et godt alternativ til plastpall.

Dammeyer har 35 års erfaring fra bransjen og har hele tiden arbeidet med mobile reoler. Han ser på Lilleborg som en mønsterkunde.

- Det er sjelden at kunden bestemmer løsninger på innvendig lagerbygg før skallet bygges. Mange reolleverandører har fått seg overraskelser når bygget er oppført. I enkelte tilfeller har ikke kunden tilstrekkelig kapital til å bekle lageret innvendig. Dermed må vi gjøre det beste ut av det som er til rådighet. Forarbeidet som Lilleborg la ned på lageret gjorde det enkelt for oss å installere vår løsning.

Kompakt lager

Kontrakten med Lilleborg betyr mye for LIS.

- Dette er en stor og seriøs leverandør i det norske markedet. Vårt nye mobile anlegg har PLS-styring og vil endre lagerrutinene for selskapet. Et mobilt anlegg består av flere sammenhengende vogner med en viss lengde og høyde, sier Dammeyer. - Dette er et lager der det oppbevares et stort antall paller med samme produkt og som hyppig går inn og ut. Et mobilt lager vil gi ca 40 til 45 prosent mer lagringsplass enn et konvensjonelt lager.

First In First Out

- Vi bruker SAP WMS som styringssystem og der alle operasjoner er lokasjonsstyrt med First In First Out som grunnprinsipp. Er det et manuelt oppdrag får operatøren beskjed om hvor pallen skal hentes via SAP WMS. Pallen hentes på anvist lokasjon med truck. På hver truck er det montert terminal med bl.a. informasjon om hvilken reol pallen skal hentes fra. Kommer det flere ordre samtidig skal det høyst sannsynlig hentes flere paller fra en reolåpning. Når det er gjort blir de satt på angitte oppstillingsplasser. Når en pall kommer fra fabrikken skannes SSCC-koden (GS1-kollinummer) hvorpå lageroperatøren får oppgitt en lokasjon. SSCC-koden gir en unik identifikasjon av hver enkelt pall, sier Bjerke. Han forteller at detaljplukk til grossist (mikspaller) skjer manuelt.

Utstrategi

- Utstrategien er den viktigste og gjør at vi kan starte flere ordre samtidig. Alle truckoperatører får hver sitt oppdrag og henter varer ut fra forskjellige seksjoner. Når flere ordre startes, hentes paller i reolgangene som er åpen. Her skannes lokasjonen hvorpå pallen hentes ut og kjøres til oppstillingsplass, sier Bjerke. Han forteller at lageroperatører henter paller som kommer fra fabrikk, skanner SSCC-koden, får oppgitt en lokasjon og plasserer den på angitt oppstillingsplass.

- Det ligger også en vektfordeling i systemet for å unngå uhell. Dette er et system som LIS har utviklet og som bidrar til å øke sikkerheten i anlegget, påpeker Bjerke.

Sikkerhet satt i høysetet

Dammeyer forteller at de mobile reolene fra LIS og truckene er utstyrt med fotoceller. - Kommer det noen gående i reolgangene, stopper trucken automatisk til de har forlatt området. Ligger det uønskede elementer på gulvet må disse fjernes før trucken får kjøretillatelse. Lageroperatøren får informasjon i displayet på trucken om hvor hinderet er, avslutter han.

------

Lilleborg er markedets ledende produsent av vaskemidler og produkter til personlig pleie. Selskapet driver omfattende produktutvikling og produksjon i Norge og er totalleverandør av renholds- og hygienesystemer til det private og profesjonelle markedet. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo, mens fabrikkene er lokalisert i Ski og i Kristiansund. Lilleborg er delt i to selvstendige enheter; Lilleborg Dagligvare og Lilleborg Profesjonell. Selskapet har 525 ansatte og er eid av Orkla.

er en totalleverandør av lager-, industri- og logistikkløsninger for bedriftsmarkedet i Norge. Pallreoler, småvarereoler, plastkasser, automasjonsanlegg, lagerautomater, mobile reoler, grenreoler og gjennomløpsreoler, er noen av løsningene selskapet leverer. LIS er hovedleverandør til SSI Schäfer, som er en av verdens største totalleverandører av logistikkløsninger. Det omfatter alt fra pallreoler og automatiserte lagersystemer til mesaniner og avfallshåndtering. Selskapets hovedkontor er på Vinterbro.Lager & Industrisystemer

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!