Norsk-svensk gjenvinningsavtale gir unike fordeler

Grønt Punkt inngikk tidligere i år «unionsavtale» med sitt svenske søsterselskap FTI (Svenska Förpacknings og Tidningsinsamlingen). Deretter gikk landene samlet ut i anbudskonkurranse. Nå er nye gjenvinningsavtaler for all innsamlet plastemballasje fra husholdninger i begge land inngått. Dette har gitt unike fordeler fremfor å forhandle hver for seg.

Hvert tredje år henter Grønt Punkt Norge inn nye anbud om sortering av plastemballasjen som samles inn fra norske husholdninger. Viktige kriterier i anbudet er blant annet at gjenvinningen skal ha en høy utnyttelsesgrad og være høyverdig, og ikke minst at bedriftene som sorterer og gjenvinner den innsamlede plastemballasjen skal være en trygg og forutsigbar markedsaktør. Dette er kriterier som også den svenske innsamlingsordningen stiller seg bak, og som gjorde det enkelt og riktig å igjen gå i «union» med svenskene - om så bare for plastemballasjen.

- Returmarkedet er for tiden beklageligvis mottakers marked, forklarer adm. direktør i Grønt Punkt Norge AS, Jaana Røine. - Hvis vi ikke hadde slått våre avfallsmengder sammen med svenskene ville vi måtte konkurrere med dem på fabrikkenes kapasitet. Samlet anbud gjør at vi både har oppnådd de best mulige betingelser og ikke minst at vi blir en stor og betydelig markedsaktør med til sammen nær 50.000 tonn innsamlet plastemballasje årlig.

Også kvaliteten på den svenske og norske mengden er relativt lik. For to år siden åpnet FTI innsamling av alle plastkvaliteter fra husholdninger, slik vi hele tiden har gjort i Norge. Tidligere samlet de i Sverige kun inn hardplastemballasje.

- En felles avtale mellom oss på FTI og Grønt Punkt Norge har vært vellykket på flere måter. Felles anbud har gitt oss betydelig flere kvalifiserte anbudsgivere å velge blant og dermed en bedre pris og beste teknologi. Anbudsvinnerne vil motta et volum som gjør at de balanserer produksjonen og har optimal håndtering, sier FTI-direktør Kent Carlsson.

To anlegg i Tyskland og ett i Sverige

Tre anlegg er valgt, to i forskjellige delstater i Tyskland og ett i Sverige. Det er viktig å redusere sårbarheten ved å spre plastemballasjen på flere aktører. Hvis et anlegg skulle stoppe, ha avsetningsproblemer, reagere på kvaliteten på varen eller andre uforutsette hendelser, vil strømmene kunne styres til et av de andre anleggene for en periode. Anleggene som er valgt er kjente aktører for Grønt Punkt; Alba og Dela i Tyskland og ikke minst Swerec i Sverige, som vil ta den største samlede mengden.

- Det er særlig hyggelig at vår tidligere samarbeidspartner Swerec med ny, moderne fabrikk igjen er blant våre samarbeidspartnere. Alle anbudsvinnerne er store, seriøse har høy utnyttelsesgrad, og det er spesielt hyggelig at det er en nordisk aktør blant vinnerne, avslutter Jaana Røine.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!