Medlemsmøter bygger nettverk

Bygging av faglige nettverk er populært og det er sannsynligvis nyttig. LOGMA følger trenden med å initiere medlemsmøter hos bedrifter som har noe å fortelle og som ønsker kontakt med et forum av faglig engasjerte personer. I skrivende stund har det vært medlemsmøter hos to spennende bedrifter, Jernia og Elkjøp. I lesende stund har det også vært medlemsmøte hos Onninen. Den som er kjapp nå rekker det neste møte hos TØI. Det er bare å følge med på hjemmesiden.logma.no

Vi festet oss forleden ved en uttalelse av Mike Lewis, professor i Supply Strategy ved University of Bath. Han hadde observert og intervjuet bedrifter om deres offensive logistikkstrategier. I forbausende liten grad var det et resultat av egne oppfinnelser. Typisk var disse bedriftene sterkt inspirert av tre kilder, nemlig lærebøker, konsulenter og konkurrenter. Det er faktisk helt i tråd med modellen for LOGMAs nettverk. Vi har postulert at det bør være innslag av tre ledd på veien til forbedringer. Det første er, der hvor ideer skapes og teorier formuleres og publiseres både innen og ut fra fagmiljøene. Det andre er, der hvor teoriene blir til strukturerte og kommersielle konsepter og formidles til virksomheter som rådgivende tjenester. Det tredje er, der hvor konseptene installeres og praktiseres og sammen med etablert kunnskap og praksis realiserer gevinster.AkademiaKonsulenthusBedriftene

En SCM-historie

Vi gjengir også en annen kilde, SCM-professor Jan Stentoft Arlbjørn ved Syddansk Universitet. Han har sin beskrivelse av hvordan faget Supply Chain Management har utviklet seg. Det hele begynte med fokus på, ett oppstrømsperspektiv hvor innkjøpsmakt og leverandørvalg og -oppfølging var sentralt. Dernest kom med, hvilket innbefattet forståelsen for at helhetsperspektivet i den fysiske forsyningskjeden må ivaretas. Oppstrøms-, intern- og nedstrømsforhold må synkroniseres operasjonelt og avstemmes taktisk. Så legges et forpliktende til. Det innebærer at SCM-lederen utover det å lede innkjøp-, lager- og distribusjonsprosesser, må understøtte forretningens utvikling ved å kunne vurdere mulighetene og truslene innen verdikjeden i et strategisk totalbilde.SupplyChainManagement

Medlemsmøte Jernia

Jernia inviterte til LOGMA medlemsmøte. Vareforsyningsdirektør Jim Aagren, logistikksjef Roar Jørgensen og driftssjef Håkon Aas var vertskap for over 20 «logistikkeksperter». Det aller beste er selv å være til stede på slike møter, bare i noen grad er det mulig å gjengi faglige momenter og nyanser på en rettferdig måte. Men kort fortalt synes vi Jernia er et interessant eksempel på en proaktiv og naturlig utvikling i tråd med det vi nevnte innledningsvis. Det som startet som en alminnelig jernvareforhandler i 1951, er utviklet til å bli et ekspansivt butikkeventyr innen nordisk faghandel. I sin tid gikk nemlig flere forhandlere sammen for å samle innkjøpsmakt, tilgjengelighet på varer var da en knapphet. Etter hvert måtte markedsføringen og butikkfokus styrkes, først gjennom en effektiv grossistfunksjon, deretter ved å etablere et faghandelskonsern for å ivareta hele forsyningskjeden. I 2005 overtok Canica eierskapet av Jernia, og forsyningsstrategien ble ytterligere formalisert som en del av forretningsstrategien.

Jernia satset så mer og mer på egne merkevarer, samtidig som det ble en meget stram styring av varesortimentet, kategoristyringen. På Sofiemyr ble det riktignok nytt sentrallager på 45.000 kvm., men tross god lagerplass er det likevel en meget bevisst holdning til hvilke varer som skal lagerføres og hvilke varer som skaffes fra produsent/leverandør på forespørsel fra kunde i butikk. Lagerført sortiment ved sentrallageret er redusert fra ca. 18.000 artikler til ca. 9.000, men ca. 30.000 kan skaffes raskt til konsumenter som handler i de 240 butikkene, og hele 150.000 artikler er registrert i systemet for levering til det profesjonelle markedet via 60 ProffPartner butikker.

Det er selvfølgelig investert i forretningssystemer som gir kontroll over alle transaksjonene og gir underlag for styring av hele vareflyten. God informasjon muliggjør rask respons. At Jernia har innført konseptet «Dynamisk styring», i faglitteraturen presentert som «Beyond budgeting», forteller oss om en kunnskapssøkende kultur. En erkjennelse av at 70 prosent av kjedekostnadene ligger på butikkleddet, legges det vekt på å forenkle og automatisere både de administrative og de fysiske relasjonene mellom sentrallageret og butikkene.

Avslutningsvis var det interessant å høre at Jernia har konkretisert hvordan de forretningsmessige premisser som sortimentsbredde, bransjeglidning, kampanjer, begrenset lagerkapasitet i butikk, høy skaffeandel, leveranser på prosjektlokasjoner, korte ledetider med mer, også gir logistiske utfordringer som vareforsyningen må finne løsninger for. Løsningene prioriteres fortløpende ut fra tiltakenes potensielle gevinster og gjennomførbarhet.

Medlemsmøte Elkjøp

Elkjøp inviterte til medlemsmøte på det norske hovedkontoret på Karihaugen utenfor Oslo hvor logistikksjef Bill Søbstad og Andreas Thimour, sjef ved det nordiske distribusjonssenteret i Jönköping, var vertskap for over 30 besøkende. Elkjøp har bygget seg opp til å være Nordens største elektronikkjede. I Norge har kjeden med sine 96 varehus ca. 1/3 av markedet. Elkjøps visjon er å være «klodens» mest kundeorienterte butikkjede, og alle som handler skal bli fornøyd - uansett kostnad for Elkjøp. Men lønnsomhet skal likevel oppnås gjennom kontinuerlige forbedringer i forsyningskjeden. Bedriftens mantra er «Problemfri logistikk». En særdeles kritisk forutsetning for problemfri logistikk med det omfang og volum av varer, er å ha et profesjonelt distribusjonssenter. Senteret er drivkraften i hele kjeden. Inngående, gjennomgående og utgående vareflyt styres etter prinsipper og metoder på linje med praksis ved de mest avanserte produksjonsbedrifter. Logistikkstrategien er en sentral og integrert del av Elkjøps strategi for vekst og lønnsomhet. Vi får inntrykk av at dimensjonen «Management» er på plass i forsyningskjeden.

Vi nevner noen av de mange elementer som kjennetegner Nordens største elektronikkjede. Ett element er leverandørkvalitet. Avvik i ankomsttid, pallkvalitet, pallhøyde, pallsikring eller kvantum medfører umiddelbar stopp i varemottaket, avviket avklares, dokumenteres og rettes opp. Avvik utløser en leverandørbot, ganske enkelt fordi leverandøravvik driver kostnader for Elkjøp. Et annet element er differensiert styring av sortimentet på senteret. Hvilke artikler skal lagerføres der, og hvilke skal ligge på ulike lager bakover i kjeden og bare hentes mot ordre. Det er delvis policystyrt, men styres også av etterspørselsfrekvens, sesongvariasjoner og kampanjeperiodene. Nok et element er omløpshastighet på senteret. Dagens hastighet er 20 ganger per år, om to år skal den være 24! Liggetiden for artiklene er et kriterium for kontinuerlig evaluering av styringskvaliteten. Selv om lagringskapasiteten er ekstrem stor må omløpshastigheten kontinuerlig opp for å håndtere vekst i de allerede enorme varevolumene. Dynamisk lokasjonsstyring gir fleksibelt plukkplassvolum og redundant lagring for å plukke enkeltartikler mot netthandelskunder og kartonger til butikker. Ovenfor butikk benyttes individuelle prognoser på artikkelnivå for automatisert etterfylling av butikkene.

Ordreprosessen er stramt tidsstyrt i fra ordrestopp til lasting av biler. Dobbelt kontroll av leveringskvaliteten sikrer tilnærmet «o-feil» i plukk av varer. Det er regelstyrte leveringsfrekvenser til hver butikk, hele 60 prosent av butikkene får nå levering hver dag.

--------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i dette bladet erØyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!