EMO-gruppen sparer millioner på differensiert logistikkstrategi, del 2 av 2

Analyse, strategi, handling og resultater

I forrige nummer ble det beskrevet hvordan EMO-gruppen klassifiserte produktsortimentet ut i fra to dimensjoner. Den ene dimensjonen var brutto fortjenesten og den andre dimensjonen var antall plukk. Resultatet var at man endte opp med ni grupper av produkter. Denne grupperingen gjorde man for å finne produkter som var like, og som logistisk sett kunne håndteres likt.

Som beskrevet i nummer 5, ønsket EMO-gruppen å tilegne seg detaljert produktkunnskap. Så langt hadde man gjennomført ABC-, XYZ- og spredningsdiagram analyser. Nå ønsket man å få frem nøkkeltall for hver av de 9 produktgruppene. EMO-gruppen ønsket å finne nøkkeltall innen hver produktgruppe som omhandlet:

Disse verdiene ble summert for hver gruppe (se figur 1). Kunnskap om disse nøkkeltallene gir innsikt i den fysiske flyten av produktene, et godt utgangspunkt for differensiert styring av strategiske tiltak.

Som man ser blir dette ganske mye informasjon, og det er ikke alltid like lett å analysere resultatet. Ved å fokusere på et nøkkeltall av gangen, kan man lage 3-D grafer av hvert enkelt nøkkeltall. For enkelhets skyld skal vi i denne artikkelen lage 3 stk 3-D grafer. Vi har valgt å illustrere nøkkeltallene for netto salg, antall artikler (stk) og antall plukk (ordrelinjer). For å få frem en 3-D graf, må man lage en og en graf av gangen for hvert enkel nøkkeltall. Se figur 2-4 på neste side.

Analyse

Vi skal analysere og sammenligne to produktgrupper for å se om vi kan konkludere noe av figur 2-4. Vi tar for oss AX- og CZ gruppen. Vi husker fra den første artikkelen at AX produkter hadde høy brutto fortjeneste og mange plukk. På den andre siden hadde CZ produktene lav brutto fortjeneste og få plukk. Av grafen for netto salg (figur 2) ser vi at AX produktene har det meste av salget (272 mill.) og at CZ har meget lavt netto salg (15,6 mill.). Vi ser samtidig at AX gruppen har få produkter ca 936 stk (figur 3). Dog ser man at CZ gruppen har veldig mange produkter. Allerede har kan vi se at et fåtall høyfrekvente produkter står for mesteparten av salget hos EMO-gruppen. CZ gruppen har ca 3.650 produkter, men disse har et meget lavt salg.

Hvis vi samtidig ser på antall plukk innenfor hver gruppe (figur 4), ser vi også at det er flest ordrelinjer i AX gruppen (788.581 pr. år). Det betyr at det er disse produktene som kundene etterspør mest, og som derigjennom kanskje er de viktigste produktene.

Konklusjon

Ut i fra de 3 tredimensjonale grafene kan vi konkludere med at produktene i EMO-gruppen er meget forskjellig. Det å styre produktene differensiert er dermed en riktig konklusjon. Ved å lage flere 3-D grafer av de andre nøkkeltallene, kan man tilegne seg ennå mer kunnskap om hvordan å utvikle en differensiert logistikkstrategi. Bedriften har valgt å fokusere mye ressurser på AX produktene. Dette fremfor alle de andre produkter. AX produktene er de mest lønnsomme og samtidig de mest etterspurte produktene.

Gjennom dette arbeidet har EMO-gruppen økt servicegraden med 6% (opp til ca 98% for alle produktene). Varelageret er redusert med 8.900 kvm (ca 45%). Antall artikler er redusert med 3.000 stk. Driftskostnadene er redusert med 5 millioner, samtidig som servicen er blitt bedre mot kundene. Det har også vært en rekke andre positive "spinn-off" effekter. Dette kommer ofte som et resultat av at bedriften får økt produktkunnskap, og derigjennom kan begynne å styre produktene differensiert.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!