LOGMAs bruk av Internett

LOGMAs Internett-sider har vært i drift i flere år nå, og har i denne tiden gjennomgått flere «ansiktsløftninger» som vi tror har bidratt til å gjøre sidene enklere å bruke og mer nyttig for medlemmene. 

Internett er ventet å få stadig større betydning framover, og styret ser på LOGMAs Internett-sider som et viktig hjelpemiddel for å bidra til økt nytteverdi for medlemmene. Flere nye tiltak og forbedringer er under planlegging og vil komme etter hvert. For å sikre best mulig nytteverdi er vi avhengige av spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger. Er det noe du gjerne skulle finne mer om på LOGMA-sidene, så ta kontakt med redaksjonen. 

Pekere

LOGMAs styre har lagt stor vekt på at LOGMA som en liten organisasjon med begrensede ressurser ikke nødvendigvis skal gjøre alt selv, men heller bidra til at ting kan utføres i samarbeid med andre, og at det som gjøres blir lettere tilgjengelig for medlemmene.

På Internett finnes store mengder logistikkrelatert informasjon, men det kan ofte være vanskelig å finne fram til det en søker, selv med bruk av gode, avanserte søkemotorer. LOGMA har derfor i lang tid hatt pekere til en del aktuelle sider. Dette tilbudet arbeider vi med å utvide og systematisere ytterligere, og vi regner derfor med at vi med det første kan tilby en utvidet samling pekere til relevante Internett-sider.

Søker du spesiell type informasjon, eller vet du om spesielt interessante sider? Redaksjonen er takknemlig for tips og bidrag til å forbedre dette tilbudet.

Artikler og litteratur

Vi arbeider også med å bygge opp en samling fagartikler som kan gjøres tilgjengelig via Internett. Noen få er allerede lagt ut, men vi regner med at vi etter hvert kan utvide betraktelig.

Mange er også interessert i hjelp til å finne fram til egnet faglitteratur. Selv om det etter hvert finnes flere bokhandlere på Internett, har vi registrert et klart ønske om lettere og mer systematisk tilgang til relevant faglitteratur.

Oppslagstavle

LOGMA har i en tid hatt i drift en oppslagstavle hvor en kan legge inn nyheter og meldinger som en ønsker bekjentgjort. Her kan en også legge inn faglige spørsmål og svare på spørsmål fra andre. Utnytter en dette systematisk, kan en etter hvert bygge opp en betydelig erfaringsbase til felles nytte. Her er vi avhengig av at medlemmene bidrar både med faglige problemstillinger og med sin kunnskap for å svare på disse.

Ta en titt på LOGMAs oppslagstavle og utnytt den!

Vi arbeider også med planer om å etablere en «utvidet oppslagstavle» hvor medlemmer både kan tilby ulike tjenester innen logistikk og etterlyse leverandører av slike tjenester.

Stillingstorget

LOGMA har også i en tid hatt Stillingstorget i drift. Her kan en legge inn opplysninger både om «Stilling ledig» og «Stilling søkes» med tilknytning til logistikk. Dette har blant annet vært utnyttet av studenter til å søke etter sommerjobb.

Andre tilbud

En rekke andre tilbud kan også bli aktuelle etter hvert, avhengig av hva det viser seg at medlemmene ønsker. Blant annet har det vært diskutert at medlemmene også kan benytte LOGMAs Internett-sider til profilering.

Skal satsingen på LOGMAs Internett-sider gi betydelig nytteverdi for medlemmene, er vi avhengig av tilbakemelding. Har du synspunkter på innhold, ønsker om bestemte typer tjenester eller ideer om informasjon som bør presenteres på sidene, så ta kontakt med redaksjonen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!