Emballering av aluminiumprofiler hos Profilgruppen:

:

Nytt pakkesystem gir kostnadsbesparende og sikker emballering

Pall-Pack AS har utviklet et helt nytt automatisk emballeringskonsept for aluminiumprofiler og annet langt gods. Konseptet reduserer emballasjekostnadene med inntil 40 %, samtidig som transportskadene blir så godt som totalt eliminert. Det er lagt stor vekt på fleksibilitet med tanke på emballasjeform, samt emballasjemateriell. Pakkeprosessen er basert på småpakker som i enden av linjen blir samlet til kundebaserte samlepakker. 

Aluminium vinner stadig mer terreng i all type industri. Et materiale med særdeles gode formingsegenskaper og som kan legeres til forskjellig styrke har fremtiden for seg. Kjennetegnet ved fremstillingen av profiler er ekstrudering eller pressforming av en forvarmet råvarebolt som med stort trykk presses gjennom et formingsverktøy. Etter forming blir aluminiumsprofilene eloksert dvs elektrolytisk overflatebehandlet i et utvalg farger.

Moderne teknologi og et godt egnet materiale gjør produksjonen av aluminiumsprofiler veldig rask, lite personellkrevende og dessuten svært kostnadseffektiv.

Derimot har pakking og emballering av langt gods vært drepende kostbart, og krevd stor bemanning med fare for omfattende transportskader på sluttproduktet. Ulempen ved det formbare materialet er at det må emballeres med største forsiktighet på et rett underlag. Videre er det ytterst viktig at profilene seg imellom ikke kan gnisse, da det myke materiale og elokseringen ikke tåler nevneverdig ytre påkjenninger. Profilene har dessuten som følge av sin fri formbarhet fått de mest krevende former av designerne som setter ekstra store krav til stabling. I tillegg er aluminiumsprofilene i vesentlig grad et sluttprodukt som dekor og deksling som setter ekstreme krav til overflatefinish og derav særdeles høye krav til emballasjen.

Første i Skandinavia

Pall-Pack AS gjennomgikk hele pakke- og emballasjemetoden til Profilgruppen grundig og redesignet hele sluttlinjen. Et helt nytt konsept ble utarbeidet, og som første bedrift i Skandinavia investerte Profilgruppen i en automatisk emballeringslinje for langt gods.

Pakkelinjen er bygget rundt en tradisjonell Long-Pack folievikler. Maskinen har en vertikalmontert roterende dreiekrans med påmontert strekkfilm. Lasten drives ved hjelp av rullebaner gjennom vikleren som automatisk fester og forsegler filmen til lasten. I tillegg til at den binder fast produktet, legges det på en støvtett foliefilm forsegling

Maskinen kan utstyres med to folieruller, som muliggjør emballering med to planfilmer, alternativt én planfilm og én «snor», dvs der en ved hjelp av styretrinser kjører den ene foliefilmen sammen til en snor. Denne har særdeles god elastisitet og er godt egnet for å binde pakkene sammen. Planfilm og snor benyttes når det er krav til ekstrem sammenholding av produktene, for eks. ved lange transporter, gnisningskader eller viderebearbeiding av produktene

Pakkelinjen har tre selvstendige pakkestasjoner som respektivt pakker forskjellig type profiler fra produksjon og herding. Selve oppbyggingen av kolliene, skjer manuelt samtidig som operatørene foretar sluttkontrollen. Ved hjelp av en justerbare fikstur, holdes kolliene på plass og overflyttes på operatørenes signal til emballeringslinjen. På operatørplass er det installert et display, hvor alle data vedrørende kolliet tastes inn. Det vil i prinsipp si lengde, bredde og høyde, samt hvilken samlepakke kolliet skal til, og til slutt valg av pakkesyklus. På Profilgruppens anlegg er det lagt opp til to forskjellige sykluser, den ene med strekkfilm, og den andre med båndstropping. Dette velges av operatørene i det de sender pakken ut på emballeringslinjen. Etter endt emballering kan flere bunter sampakkes ved hjelp av en stableautomat. På denne måte kan ulike typer produkt sampakkes til kundetilpassede bunter. Stableautomaten forflytter i tillegg pakkene fra linja til en transportbane der kundepakker blir videretransportert til lager og ekspedisjon.

Få operatører

Linjen er bemannet med bare syv operatører som til sammen kan håndtere opp mot 20 pakker pr time. I alt kan hver enkeltpakke ha en lengde på 7,5 meter med et tverrsnitt på maksimalt 450 x 400 mm og en vekt på inntil 1.000 kilo. Ved sampakking er kapasiteten inntil 2.000 kilo totalt, og samlepakkene bygges opp til maksimalt 800 x 800 mm.

Pall-Pack ser på langgodslinjen som en meget viktig del for satsingen på å bli en totalleverandør av sluttbehandlingslinjer. En ser betydningen av å kunne levere komplette utstyrspakker til industrien med alle nødvendige pakke- og emballasje- tekniske finesser samt merke og styretekniske innretninger. Det er muligheter for betydelige rasjonaliseringsgevinster blant en rekke aktører i forskjellige bransjer, men i særdeleshet aluminiumsindustrien er målgruppe for langodspakkelinjen. Satsningen og de betydelige effektiviseringsgevinster en har dokumentert har medført en intensjonskontrakt med Hydro Aluminium, en av de aller største aktørene på verdens markedet, som alene har et betydelig antall pressverk, bare i Europa.

Ved nyttår skiftet viklemaskinprodusenten Evensen og Skjellerud på Raufoss navn til Pall-Pack AS, og tok med dette navn etter maskinene de har levert til norsk og utenlandsk industri gjennom 25 år. Selskapet satser betydelig på eksportmarkedet og navneskiftet er av den grunn viktig. Pall-Pack inngår i ITO gruppen sammen med Intern Transport AS og Procon Pluss. ITO gruppen leverer totalløsninger som omhandler pakkemaskiner, robotisering, transportanlegg og logistikk. Gruppen har erfaring siden 1959 og har to produksjonsanlegg for maskintilvirkning, In house programmering og egen software utvikling. En viktig brikke på eksportmarkedet er levering av langodspakkere til aluminiumsindustrien.

Profilgruppen AB i Åseda har en meget høy automatiseringsgrad i profilfremstillingen - fra gjøt til ferdig emballerte, kundetilpassede kolli. Som et ledd i automatiseringen har bedriften investert og kjørt igang en helt ny fabrikk som er designet med henblikk på å møte fremtidens krav til produksjonsteknologi og arbeidsmiljø. Bedriften er en betydelig eksportør av profiler, og har med den nye investeringen styrket både kapasitet, leveringsdyktighet og kvalitet på sine produkter. Anlegget på mer enn 6.000 kvm har gitt en tilvekst i produksjon opp mot 10 til 12.000 tonn, som igjen representerer ca. 6 til 8.000 kundetilpassede kolli. De største markedene ligger i Europa, og Profilgruppen ønsket å kutte emballasjekostnadene samt foreta en kvalitetsforbedring ved å redusere transportskadene. Samtidig var målet en kraftig effektivisering, der også HMS-aspektet var ivaretatt.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!