Nytt system for automatisk lagring og sammenstilling

Daglig levering av konsumvarer til filialer og butikker stiller store krav til distribusjonssentra. Ekstremt høy gjennomløpshastighet, usedvanlig bredt sortiment, samt store variasjoner i forpakningsstørrelser og forpakningsmaterialer krever både effektiv materialflyt og et fleksibelt system for bufferlagring. Kardex Remstar presenterer nå en modulbasert løsning som hevdes å håndtere dette effektivt.

Med det nye Kardex Kolli Sammenstillingssystemet kan man oppnå ekstremt effektiv plukking og reduserte plukktider. Konseptet er basert på automatisk innlagring og plukking i Megamat RS paternostre og ble introdusert på LogiMAT i Stuttgart.

- Vårt nye konsept for konsumentvarer er mer effektivt og ikke minst vesentlig billigere enn de løsninger som eksisterer i dag, forteller Ole Sverre Spigseth, adm. dir. Kardex Remstar Nordic. - I de fleste tilfeller jobber man i dag med manuell håndtering eller løsninger basert på miniload som buffersystem før sammenstilling og utskiping. Med Kardex Kolli sammenstillingssystem oppnår vi et gjennomløp på 12.000 til 30.0000 enheter per dag og modul. Bygger man til flere slike moduler kan kapasiteten lett firedobles, opplyser Spigseth.

Via rullebaner og automatiske skyvere

Avpalletiseringen kan enten gjøres manuelt, automatisk eller man kan velge kombinasjonsløsninger. Kolliene plasseres deretter automatisk på plastbrett, og transporteres via rullebaner og automatiske skyvere inn i clustere bestående av fire Megamat RS. Håndertingsmodulen for automatisk innlagring og plukking i paternostrene består av en énakset skyver, med låsfrie (magnetiske) gripere. Den kan håndtere inntil ni brett samtidig. Plukkingen gjøres av samme skyver, som trekker bretter ut av paternosteren og inn på rullebanen. Her sorteres kolliene før palletisering. I arbeidsstasjonen for palletisering pakkes pallen til hver enkelt filial eller butikk - ergonomisk og enkelt. Kolliene kommer automatisk sortert for å sikre optimal palletisering. Tunge varer i bunnen og deretter sortert etter kollistørrelse for optimal volumutnyttelse på pallen.

Redusert interntransport

Ifølge Spigseth er automatiseringsgraden i det nye systemet bevisst satt etter best mulig økonomisk gevinst og ikke etter hva som er teknisk mulig.

- Den største gevinsten kommer fra redusert interntransport, det viser seg at vi med denne løsningen kan oppnå en total interntransport i antall meter på under 4 prosent av hva som er mulig med andre løsninger. Automatisk optimal palletisering gjør palletiseringen mer effektiv og bidrar til vesentlig reduksjon av transportkostnadene. Begge deler bidrar til at Kardex Kolli Sammenstilling blir ett system som jobber vesentlig raskere og mer kostnadseffektivt enn andre automatiske systemer som plukker en og en kasse fra tradisjonelle reoler. Resultatet er kort plukketid og høy plukkeffektivitet, hevder Spigseth.

Systemet er designet for sortiment som inneholder minimum 3 - 500 forskjellige kollityper, og med forpakninger som kan passe inn på ett brett med nyttemålene 310 x 410 mm. Systemet styres av lagerstyringssystemet Power Pick global fra Kardex Remstar i tillegg til en software for optimal palletisering.

- Siden systemet er tilpasset små og mellomstore distribusjonssentra som vi har mange av i Norge, forventer vi oss mye av det. Hele konseptet er basert på en gjennomgående analyse av behovene til slike sentra og en målsatt håndteringskostnad per kolli. Et tankesett som jeg ikke har vært med på før i mine mange år i bransjen, avslutter Ole Sverre Spigseth.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!