Først i verden med gjenvinnbare PlantBottle-flasker

I september startet Coca-Cola produksjon av halvliters gjenvinningsflasker på sin nye tappelinje på Lørenskog. - Vi er det første landet i verden der vi erstatter alle våre ordinære plastflasker med gjenvinnbare PlantBottle-flasker, sier konserndirektør Stein Rømmerud i Coca-Cola Enterprises Norge AS. Ombruksflaskene som i flere år både har skapt hodebry og vært til hinder for effektiv produksjon og logistikk, er nå en saga blott.

Konservator Dag Andreassen (t.v.) fra Teknisk Museum tar i mot den aller siste halvliters gjenbruksflasken fra Stein Rømmerud i Coca-Cola Enterprises. Gjenbruksflasken stilles ut i plastutstillingen på Teknisk Museum. Foto: Coca-Cola

Trond Schieldrop

Samarbeidet med Norsk Resirk er en medvirkende årsak til realiseringen av ny tappelinje på Lørenskog. Som ett av få land i verden har Norge et meget oppegående pantesystem hvor Norsk Resirk spiller en avgjørende rolle, mener Rømmerud.

- Vi bygger nå et nytt resirkuleringsanlegg på Heia i Fetsund kommune som blir innflyttingsklart mai 2013, sier adm. direktør Kjell Olav Maldum i Norsk Resirk AS. Han kan fortelle at Norsk Resirk har planer om å etablere et gjenvinningsanlegg i tilknytning til anlegget.

- Det vil gjøre oss i stand til å gjenvinne alle flasker i Norge. Vår primære oppgave er innsamling av flasker fra alle panteautomater i Norge for gjenvinning.

Fremst i verden

- Vårt pantesystem var medvirkende til at Coca-Cola Enterprises valgte å bygge ny tappelinje med PlantBottle-flasker. Vi etablerte vårt pantesystem i 1999 som frem til i dag har fungert meget tilfredsstillende, sier Maldum. - Norge er fremst i verden med denne teknologien og innsamlings- og returprosenten er desidert høyest her. I utlandet havner derimot flaskene på søppeldynga eller som restavfall.

Komprimering

Norsk Resirk har i noen år benyttet panteautomater med komprimering.

- Med Coca Cola Enterprises på laget vil vi doble volumet i forhold til tidligere. Vi kan utnytte stordriftsfordeler og kjøre jevn produksjon og effektiv drift i anlegget. Tonnasjen blir nå så stor at det er grunnlag for å etablere gjenvinningsanlegg i Norge, mener Maldum. Han legger til at dette vil medføre reduserte transportkostnader og avstander.

Fremtidige vekstmuligheter

- Siden Coca-Cola startet tapping i Norge i 1938, har vi vært låst til myndighetenes ombruksflaskeordning. Vi gikk fra glass- til plastflasker i 1990. De siste 20 årene har det skjedd lite på emballasjesiden. Derfor var tiden overmoden for å ta i bruk ny teknologi tilpasset fremtidig vekst. Vi brøt ombruksflaskemønsteret for halv og halvannen liters flasker, sier Rømmerud. Han mener ombruksflaskeordningen hindret innovasjon og nytenkning.

- Siden 90-tallet og frem til i dag har vi vært myndighetenes avgiftsmessige melkeku. De tvang alle produsenter til å investere i ombruksteknologi for en gangs flasker. I 1999 ble det innført returordning på gjenbruksflasker som fortsatt lever sitt eget liv.

I de fleste land vi sammenlikner oss med er ombruksteknologien utfaset.

- Norge har stått igjen på perrongen mens miljøtoget for lengst har kjørt fra oss. Teknologien har vært en bremse for innovasjon, mener Rømmerud.

Beskjeden vekst

Omsetnings- og salgsveksten for norsk drikkevaresektor har vært beskjeden.

- Konkurransen fra kjedenes egne merkevarer har økt sterkt. I tillegg vokser grensehandelen dramatisk. Coca-Cola stod overfor to valg; enten måtte vi håndtere tapperiproduksjonen med vår gamle emballasjeløsning, som ville medført store kostnadskutt. Eller vi måtte bryte ut av mønsteret og skape nye vekstmuligheter, sier Rømmerud.

Siste løsning ble foretrukket. For halvannet år siden ble det besluttet å investere 600 millioner kroner i to nye tappelinjer på Lørenskog. 18. september ble den første idriftsatt for halvliters flasker. Med på kjøpet har Coca-Cola utviklet sin mest miljøvennlige og plantebaserte flaske.

Reduksjon i klimautslipp

- Den nye plantebaserte flasken vil gi en total reduksjon i klimagassutslipp som tilsvarte 100.000 tonn for vårt system. Fra mars neste år idriftsetter vi vår andre tappelinje for halvannen liters flasker. Det gir oss store variasjonsmuligheter i form, farge og størrelse og gjør oss i stand til å bygge opp en helt annen emballasjestrategi, sier Rømmerud. - Med gjenvinning bryter vi ut av halvlitermønsteret og differensierer emballasjen til hver unike flaske. Det øker fleksibiliteten og forsterker våre kanaler, påpeker han.

Grossistdistribusjon

Norge har krevende logistikkutfordringer med store avstander, fjord og fjell, smale veier og dårlig utbygd jernbane.

- Vi har egendistribusjon med 130 lastebiler og 140 sjåfører, sier Rømmerud. Han forteller at det kjøres mye dobbelttransport til butikker og kjeder over hele landet.

- Kjedenes egne biler og vi kommer til butikkene med halvfulle biler. Vi har nå inngått et nærmere samarbeid med kjedene på distribusjonssiden som vil forenkle logistikkstrukturen. Fra mars neste år går vi fra egendistribusjon til grossistdistribusjon i norsk dagligvarehandel. Konsekvensen er en mye slankere organisasjon.

Mindre tomgodstransport

Håndtering av tomgods har vært en krevende del av verdikjeden for Coca-Cola Enterprises. Daglig fraktes store mengder med tomflasker fra A til B. De sorteres manuelt og leveres til resirkuleringsanlegg for vasking og håndtering. Hele denne verdikjeden vil nå forsvinne.

- Våre nye flasker kommer som små preformer som blåses opp på fabrikken og komprimeres når de pantes. Dette betyr mindre tomgodstransport og færre lastebiler på veiene. I tillegg reduseres bruk av vann og kjemikaler fordi det ikke lengre er behov for å vaske gjenbruksflasker, sier Rømmerud.

Flaskepanten opprettholdes

De nye Cola-flaske komprimeres i panteautomatene og sendes direkte til Norsk Resirk for gjenvinning. Rømmerud har store forventninger til etablering av nytt gjenvinningsanlegg på Heia i Fetsund.

- Vi slipper å sende tomflasker til Sverige, noe som vil redusere transportkostnadene dramatisk. På sikt vil det skape nye arbeidsplasser andre steder i verdikjeden. Nye næringsclustere til polymer- og plastgjenvinningsindustri kan blant annet på sikt medføre produksjon av preformer i Norge.

Godt samarbeid

Coca-Cola Enterprises har et nært og godt samarbeid med Norsk Resirk. I verdenssammenheng har Norge et meget godt pantesystem. Da Norsk Resirk ble etablert skulle den være en parallell til det gamle ombrukssystemet for håndtering av bokser i aluminium og gjenvinningsflasker i plast. De har bygd opp en moderne infrastruktur for håndtering av slike flasker. Gjennom effektiv forbrukerkommunikasjon har de økt returgraden i Norge. Den er høyere enn noe annet land i verden. Nordmenn panter 95 av 100 plastflasker. Resultatet er at en stor plastandel kommer tilbake i kretsløpet og gjenvinnes som nye flasker.

Formidabelt veddemål

Rømmerud forteller at situasjonen for Coca-Cola var så alvorlig at de måtte foreta drastiske tiltak for å overleve som selskap i Norge.

- I et land med så ekstremt høye særavgifter, høye distribusjons- og lønnskostnader, tøff konkurranse og prispress, krever det omstillinger i alle ledd. Hadde vi ikke foretatt noe, kunne det medført flytting av produksjonen til utlandet med import av drikkevarer. Jeg er glad for at Coca-Cola Enterprises er en visjonær industriell eier som er villig til å investere betydelige beløp i et lite marked som Norge, sier Rømmerud. Han forteller at tapperiet har et resultat før skatt i fjor på ca. 120 millioner kroner.

- Investering i nytt tapperi til 600 millioner kroner er et formidabelt veddemål. Veksten må skapes gjennom å tilby forbrukerne innovative produkter og endrede pakningsstrukturer. For det første lager vi produkter som folk liker. For det andre investerer vi sterkt i merkevarebygging. For det tredje må vi styrke vårt produksjons- og logistikkapparat slik at vi har riktig mengde produkt til rett sted og tid over hele verden. I Norge er vi den første spilleren som gjør nødvendige produksjonstilpasninger til tross for høye avgifter og stor motstand fra deler av våre interessenter, sier Rømmerud, som mener dette vil legge forholdene til rette for lønnsom vekst i lang tid fremover.

- Med Lørenskoganlegget er vi skodd for flere års produksjonsvirksomhet i Norge. Vår forretningsstrategi er å ha nærhet til markedene gjennom lokal produksjon. Vi er avhengig av relativt høyt produksjonsvolum for å få endene til å møtes. For lange transportdistanser spiser opp den lille marginen vi har. Derfor frakter vi ikke volumprodukter over store distanser, legger han til.

Fra plastkasser til plastomslag

Coca-Cola går nå bort fra bruk av plastkasser til plastomslag.

- Plastkassene gjorde oss avhengig av returlogistikk fra utsalgssted til fabrikk. Kassene er en dinosaur fra fortiden knyttet til ombruksemballasje. De er plasskrevende både i butikk og i transportleddet, sier Rømmerud. - Vi er en pådriver i utviklingen av nye lastbærer-, distribusjons- og emballasjeløsninger.

Lukket kretsløp

I dag produseres preformene i utlandet. Visjonen er å flytte den til Norge. Norsk Resirk bygger nå et gjenvinningsanlegg for plast.

- Med produksjon av pelets og preformer på Heia får vi et lukket kretsløp fra A til Å, sier Rømmerud. - Men, dette krever økt omsetningsvekst og at vår hovedkonkurrent velger tilsvarende teknologi. Fordelen er kortere transportdistanser, lavere kostnader og sist men ikke minst etablering av nye arbeidsplasser.

Fordobler transportvolumet

Norsk Resirks gjenvinningsanlegg på Heia vil dekke økt flaskeinnsamlingsbehov.

- I vår åpnet vi vårt nye resirkuleringsanlegg i Trondheim, og når hovedanlegget på Heia åpner til neste år vil vi takle økt volumveksten i det norske markedet. En effektiv logistikkflyt fra butikkledd gjennom hele verdikjeden, er avgjørende for å mestre oppgaven. Vi redesigner nå våre kartong- og sekkeløsninger for å effektivisere driften. Coca-Colas nye tappe- og flaskeanlegg vil alene fordoble transportvolumet, avslutter Kjell Olav Maldum.

--------

Oppskriften på Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I 1895 fantes drikken i alle statene i USA, og ved århundreskiftet kom Coca-Cola til Europa. I Norge kom Coca-Cola på markedet i 1926. Siden 1997/98 har Coca-Cola Enterprises Norge AS hatt ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola her i landet. Fra produksjonsanlegget på Lørenskog, like utenfor Oslo, markedsføres og distribueres, i tillegg til Coca-Cola, også Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Urge, TAB X-tra, Bonaqua, Powerade, Mer, Nestea, Minute Maid, Burn, Kuli og CHAQWA. Coca-Cola Enterprises AS har til sammen ca. 1.100 ansatte. Selskapet omsatte for ca 2,4 milliarder kroner i 2011 og solgte 290 millioner liter drikke her til lands.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!