Fortsatt står utfordringene i kø

Russland er mulighetenes marked for virksomheter som tar sine forholdsregler og kjører rent spill. Fortsatt er korrupsjon daglig kost. Etiske og moralske prinsipper som er en selvfølge i andre land er fraværende. - Internasjonale logistikk- og transportselskaper i Russland har utarbeidet etiske retningslinjer som forbyr enhver form for Monkey Business, sier områdedirektør for Russland, Vesa Vertanen i Itella Corporation. - Vi har rent mel i posen, understreker han.

- Vekstpotensialet i Russland er enormt, sammenliknet med andre land der vi er representert. Russland er en smeltedigel av kulturelle, menneskelige og politiske forskjeller, sier Vesa Vertanen, områdedirektør for Russland i Itella Corporation. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Vertanen forteller at vekstpotensialet i Russland er enormt, sammenliknet med andre land der selskapet er representert.

- Russland er en smeltedigel av kulturelle, menneskelige og politiske forskjeller. Skal du oppnå suksess, må du ta dine forholdsregler og ha detaljkunnskap om alle fallgruver, sier han, og legger til at Itella har tilegnet seg denne kunnskapen i løpet av de 15 årene selskapet har vært der.

- Du må ha et langsiktig perspektiv når du skal etablere deg i Russland og ha tillit til markedet.

Logistikk & Ledelse var eneste norske fagtidsskrift som var med på en pressetur til Itellas hovedbase i Moskva nylig. Her har selskapet syv lagre med en samlet kapasitet på 450 000 kvm. Itellas samlede lagerkapasitet i Russland er for øvrig på 580.000 kvm og strekker seg fra Vladivostok til St. Petersburg. Vi besøkte Khimki-terminalen, to timers busstur utenfor hovedstaden og tilrettelagt for nasjonale og internasjonale kunder.

- Vi dekker alle strategisk viktige retninger av byen og alle våre lagre er A-klassifisert. Våre kunder er innenfor farmakologi, kosmetikk, elektronikk, mat, mote og bil, sier Vertanen, som har vært Itellas områdedirektør i Russland i fem år.

Utfordringer i kø

Vertanen opplyser at Russland er et av de mest korrumperte land i verden.

- I Finland og resten av Norden er jo dette mer eller mindre fraværende, så vi må hele tiden være på vakt mot slike tilstander og ta våre forholdsregler, understreker han.

90 prosent av veistandarden i Russland er under enhver kritikk mens 10 prosent er bra. På spørsmål om hvordan dette påvirker Itellas logistikk- og transportutfordringer, svarer Vertanen at ledetidene på transport av varer fra A til B blir vesentlig lengre.

- Vedlikeholdskostnadene på bilparken i Russland er også høyere sammenliknet med Skandinavia og Europa forøvrig. Russiske myndigheter gjør en del tiltak for å utbedre forholdene men det er langt fra nok. Med store olje- og gassrikdommer bør utbedringen av infrastrukturen prioriteres, mener han.

Ny rute fra Vladivostok til St. Petersburg

Mot slutten av året åpner Itella en ny fraktrute fra Vladivostok til St. Petersburg på den transsibirske jernbanen. I følge Vertanen blir det en døråpner fra Det fjerne østen til det russiske, skandinaviske og europeiske markedet.

- Frakttiden med jernbane er estimert til 7 dager. For skandinaviske kunder er det et godt alternativ til sjøtransport med kortere fremføringsvei. Sist men ikke minst er det langt billigere enn generell flyfrakt. Arealmessig sett er Russland et av verdens største land. Det krever at vi konstant utvikler nye fremføringsveier tilpasset kundenes behov og utvikler gode Supply Chain og informasjonsløsninger.

Leder for en lobbyorganisasjon

- Vi bruker mye tid og krefter på å sette oss inn i gjeldende lover og regler i Russland tilpasset kundenes og eget behov. Jeg er leder for organisasjonen Association of European Business. Det er en lobbyorganisasjon som fremmer internasjonale investeringer i Russland. Vi skal holde selskaper og organisasjoner oppdatert om hva som skjer i markedet.

Tøff konkurranse

Det er en tøff konkurranse mellom de største logistikk- og transportselskapene.

- Russland er et vekstmarked og konkurransen er økende. Flere russiske selskaper forsøker også å styrke sin posisjon innen lagerhold. Kontraktslogistikk er vår styrke. Her er vi et hestehode foran våre konkurrenter, sier Vertanen. Han forteller at Itellas utfordring er å styrke merkevarebyggingen.

- Vi må bli flinkere til å markedsføre våre produkter i de markedene vi er representert.

Fortsatt vekst

Da Itella etablerte seg i Russland i 1999 hadde landet en årlig vekst i bruttonasjonalproduktet på 10 prosent. I dag er den sunket til 3 til 4 prosent.

- I glansdagene opplevde logistikkleverandører en vekst på 30 til 40 prosent. Den har nå definitivt avtatt. Til tross for dette er veksten i Russland vesentlig høyere sammenliknet med de syv andre landene vi er representert i, sier Vertanen. Han forventer fortsatt vekst i det russiske markedet.

- Det er ingen som pr i dag vet hvilken effekt finanskrisen i EU-sonen vil ha for utviklingen i Russland. Vi må være forberedt på en ny finanskrise som kan ramme hardere.

På lag med Itella

Canon er eksempel på et elektronikkselskap som ønsker en ny Supply Chain løsning for sine produkter fra Kina til Russland. De er opptatt av å kutte ledetider for å få nye produkter raskere ut i markedet.

- Med jernbanefrakt vil de spare store fraktkostnader sammenliknet med flyfrakt, sier Vertanen. Han forteller at dette er et eksempel på hvordan Itella ønsker å utvikle seg sammen med sine kunder på Supply Chain i Russland.

Partnerskap

- Vi er et lite logistikkselskap som ikke har økonomiske ressurser til å gå inn på eiersiden i større transportvirksomheter på fly, båt og jernbanesiden. Derfor har vi inngått kompaniskap med de beste partnerne på disse områdene slik at vi dekker kundenes logistiske utfordringer. Vår styrke er at vi løser kompliserte operasjoner på en rask og effektiv måte. Det bidrar til å bygge opp kundenes merkevare slik at de oppnår suksess i Russland.

Full kontroll

Itella har full kontroll over hele transportkjeden og følger sendingene fra avsender til de er levert hos kunde. Dette bidrar til hurtig og god service for våre kunder. Vi har track and trace og full dør til dør tjenester over hele Sentral-Russland, Sibir og Ural. I tillegg har vi flyfrakt dekning mellom de store byene i Russland.

Ingen elektronisk fortolling

Elektronisk fortolling eksisterer ikke i Russland. Det tar én til to dager å fortolle varer fra utlandet og er en klarhemsko for effektiv logistikkhåndtering.

- Russerne er kjent med problemet og myndighetene arbeider med tiltak for å løse dette. Innen 2013 har de sagt at elektronisk fortolling skal være på plass, sier Vertanen. Han legger til at Itella holder sine kunder informert om at fortolling tar to dager ekstra.

- Dermed kan de legge det inn i sine transportplaner, sier Vertanen. Dette er en situasjon som ikke er unik for Itella-kunder. Den gjelder for alle virksomheter som er involvert i logistikkoperasjoner på det russiske markedet.

--------

Skreddersydde kundeløsninger

- Den norske virksomheten til Itella Logistics er en viktig del av det finske konsernets globale virksomhet. Våre logistikk- og transportløsninger er skreddersydd for våre norske kunder innen blant annet olje og gass, forteller Magnus Yverås som har ansvaret for konsernets globale Air & Sea virksomhet.

- For kunder som ønsker rask fremføring fra Det fjerne østen til Norge, kan frakt på den transsibirske jernbanen være et rimelig og godt alternativ, sier Magnus Yverås som har ansvaret for Itella Logistics Air & Sea virksomhet. Foto: Trond Schieldrop

Selskapet tilbyr effektiv logistikk med god service og fleksible, skreddersydde og kundeorienterte løsninger, forteller Yverås og legger til at tjenestene inkluderer transport, fortolling, lagerstyring og kontraktslogistikk, konsultasjon og IT-baserte logistikkløsninger.

- Vi har et nettverk av utvalgte agenter som samarbeider med oss. Gjennom langvarig samarbeid med rederier og agentnett på verdensbasis, tilbyr vi våre kunder fordelaktige avtaler. Med egne systemer og globale allianser leverer vi ukentlige stykkgods forsendelser fra de største og viktigste globale havnebyer, forteller Yverås.

Rimeligere enn flyfrakt

Han har det globale ansvaret konsernets globale Air & Sea virksomhet som også omfatter jernbane og all fortolling.

- Vi tilbyr fly- og sjøtransporter fra flere destinasjoner i Asia og USA. Konseptet har hatt en kraftig vekst de siste årene. Kombinasjonen Sea/Air er langt raskere enn regulær sjøfrakt og vesentlig rimeligere enn flyfrakt, understreker Yverås.

Felles produktidentitet

Selskapet er nå omorganisert for å styrke sin internasjonale posisjon. - Vi går bort fra landstyrte enheter til matriseorganisasjon. Det gir oss en felles produktidentitet i forretningsenhetene og styrker oss på områdene logistikk, lager, flyfrakt og veitjenester. Omorganiseringen bidrar til å skape en produktidentitet. Til syvende og sist kommer det våre sluttkunder til gode.

Her i landet sysselsetter Itella Logistics 135 medarbeidere og har hovedkontor på Langhus med avdelinger i Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim.

- Vi registrerer et betydelig vekstpotensial spesielt innenfor olje og gass. For øvrig har vi både lokale og globale importselskaper.

Veksten i det norske markedet er stabil.

- Vi gjennomfører nå konkrete tiltak for ytterligere å styrke vår markedsposisjon. Overgang til matriseorganisasjon er et sentralt virkemiddel i så måte, sier Yverås. - Vår lokale tilstedeværelse gjør at vi kan tilby kunder bedre logistikk- og transporttjenester.

Vekstmarked

Russland er et betydelig vekstmarked for Itella. Flere skandinaviske kunder eksporterer varer til landet eller importerer varer fra Fjerne Østen via Russland.

- Vi er representert i de største russiske byene og har over 4.500 ansatte. På Warehousing er vi desidert størst. Det omfatter kostnadseffektive lagerløsninger for kort- og langtidslagring. Vi tilbyr logistikk- og transportløsninger tilpasset nordiske behov. Allerede i dag har vi flere norske kunder som benytter våre tjenester i dette markedet, understreker Yverås.

Godt alternativ

Også han poengterer at det er en utfordring å drive effektiv logistikk i Russland.

- Vi må tilpasse oss markedsforholdene og ta forholdsregler i forhold til transport- og leveransetider. Veistandarden i de store byene er blitt bedre. Vi kan komplementere øvrig frakt mellom de store byene med jernbane og flyfrakt, sier Yverås, som mener at den transibirske jernbanen et meget bra alternativ for kunder som er avhengige av raske leveranser fra Det fjerne østen til Skandinavia.

- Itella har eget omlastingsområde og lager i Vladivostok, og for nordiske kunder kan vi sende gods på jernbane direkte til Helsingfors. Derfra skjer omlasting på biler til forskjellige destinasjoner i Skandinavia. Vi kan nå ivareta kundenes krav til effektiv logistikk, raske fremføringsveier og konkurransedyktige priser, avslutter han.

------------

Itella Corporation ble i 2007 det nye navnet på Finland Post (Posti). Konsernet består av Itella Mail Communication, Itella Information og Itella Logistics. Itella er heleid av den finske stat og hadde i fjor en samlet omsetning på ca. 1,9 milliarder euro og 27.500 ansatte.

har ca. 7.700 ansatte og er en logistikktjenesteleverandør med basis i Norden, Baltikum og Russland og som drives globalt gjennom partnere.Itella Logistics

I 2006 ble Universal Spedisjon AS kjøpt opp av Finland Post. Året etter tok selskapet i bruk et nytt lager på Langhus utenfor Oslo og skiftet samtidig navn til Itella Logistics AS. Selskapet har ca. 135 ansatte og omsatte i 2011 for 409 millioner kroner.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

2012_ma09_2B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!