Brenner for Sør-Odal

Stadig flere logistikkintensive bedrifter velger å etablere seg utenfor Oslogryta. Ekteparet Gro og Tom Wilhelmsen i TWI AS synes det er alt for mye fokus på nord-syd aksen langs E6. De brenner i stedet for vest-øst aksen mot Kongsvinger og Sverige og tilbyr en stor næringseiendom på Disenå i Sør-Odal. Kun 45 minutter fra Oslo, med nær tilknytning til riksvei 2 og ikke minst med mulighet for eget jernbanespor helt inn på eiendommen.

Henning Ivarson

Disenå ligger på østsiden av Glomma, omtrent midtveis mellom Årnes og Kongsvinger og noen få kilometer syd for kommunesenteret Skarnes. Her - hvor den idylliske elven Sæteråa renner ut i Glomma - og mellom jernbanelinjen på den ene siden og riksvei 175 på den andre, finner man den store næringseiendommen til TWI. På den andre siden av elven ligger det store sentrallageret til dekkimportør Gjerde & Byhring. En annen betydelig virksomhet i bygda er Hasselfors Garden som produserer plantejord i stor skala. Men det er nok likevel snacksprodusenten Maarud litt lenger sørover som først og fremst som har satt området på kartet.

Mulighet for eget jernbanespor

Eiendommen til TWI er på 85 mål og består av en rekke bygninger, de fleste oppført i betong på 80-tallet og med svært varierende standard. Langt fra så idyllisk som selve omgivelsene rundt den tidligere pelletsfabrikken Neskraft, men hvor infrastrukturen nå kan danne et godt grunnlag for ny virksomhet.

- Og hva er så argumentene for å flytte langt østover?, spør vi.

- I hvert fall litt østover, presiserer Tom Wilhelmsen med et stort smil. - Vi snakker tross alt bare om drøye 45 minutters kjøring fra Oslo sentrum med dagens veinett. Den største fordelen med eiendommen er nok muligheten for grønne transporter siden jernbanelinjen mellom Oslo og Stockholm passerer helt inntil, og hvor det tidligere var et eget sidespor inn på området. Vi har fått signaler fra Jernbaneverket at de kan være villige til å anlegge et nytt sidespor dersom behovet for et slikt er til stede. Eiendommen er så stor at man kan ta inn toglengder på 600 meter dersom det splittes opp et par, tre ganger.

Gunstig som kombiterminal

Wilhelmsen mener derfor at eiendommen med fordel kan benyttes som en liten kombiterminal.

- Det finnes få slike her i landet, men man skal ikke lenger unna enn til Sverige før man finner flere slike for omlasting fra jernbane til bil og vice versa. Hvorfor skal vi ha all jernbanetrafikken til Alnabru som genererer stor trafikk av vogntog inn og ut av byen? Selvfølgelig ser jeg at det er hensiktsmessig med en terminal i Oslo, men fra Disenå er det kort vei både til Hamar, Minnesund og Kløfta og hvor man kunne etablere timeavganger med gods til Oslo, mener han.

Foruten å kunne være en omlastingsterminal for både tradisjonelt gods og kanskje ikke minst bulk som krever mye areal, opplyser Wilhelmsen at bygningene også vil passe godt for ulik produksjonsvirksomhet. Med takhøyder opp til 11 meter kan de med fordel også benyttes til lagre.

Riksvei 2 bygges ut

I tillegg til jernbanen er selvfølgelig riksvei 2 svært viktig i vest-øst aksen. Det er for lengst blitt nedfelt i Nasjonal Transportplan (NTP) at den skal bygges ut til en firefelts vei mellom Kløfta og Kongsvinger. Det arbeides nå med en ny trasé fra Kongsvinger og vestover mot Skarnes som skal være klar om et par år, og den videre utbyggingen sydover til Nybakk - der dagens 4-felt fra Kløfta slutter - vil ifølge statens Vegvesen starte opp mot slutten av gjeldende NTP-planperiode.

Tom Wilhelmsen forteller at det for tiden utredes hvilken side av Glomma denne nye traseen skal gå på. Han håper selvfølgelig at den vil gå på østsiden der hans egen næringseiendom ligger, men mye tyder på at den vil gå på motsatt side hvor riksvei 2 går i dag. I så fall er han sikker på at det vil bli anlagt tilbringerbroer slik at man unngår unødig mye trafikk gjennom Skarnes og at tilgangen fra næringseiendommen og til den nye veien således vil bli enkel.

- Riksvei 2 betyr svært mye for vest-øst trafikken, og er den tredje viktigste veien mellom Norge og Sverige, sier Wilhelmsen, og understøtter dette ved både å vise til den relativt korte avstanden over til eksempelvis den store havnen i Gävle og at Kongsvinger stadig oftere blir omtalt som "Europakrysset".

Trekker parallell til Vestby

- Hvorfor skal alt skje i Osloregionen? spør ektefelle Gro Knardahl Wilhelmsen som også er aktivt engasjert i TWI. Hun trekker en parallell til Vestby som har vært gjennom en voldsom utbygging de siste 15 årene.

- De maktet å tiltrekke seg en rekke bedrifter som valgte å etablere seg der mens prisene fortsatt var lave, og forholdene ligger like godt til rette på Disenå, mener hun.

Sør-Odal kommune er en liten kommune med begrensede ressurser. For første gang på flere tiår fikk de borgerlige partiene flertall ved siste kommunevalg, og med ordfører fra Høyre tror både Gro og Tom på en mer aktiv næringsutvikling enn tidligere.

Lang erfaring fra transportbransjen

Tom Wilhelmsen var ikke gamle gutten da han tok de første ekstrajobbene i farens selskap Wilhemsen & Sønner. Det var ikke så rent få kvelder og helger som gikk med til å sveise og male avfallscontainere. Med årene lærte han seg bransjen til fingerspissene, klatret etter hvert helt til topps og var blant annet med på å utvikle løsninger for avsetning av trevirke. Selskapene Moss Resirkulering og Spesialrenovasjon ble kjøpt opp, men i 1998 ble alt solgt til Veidekke. Året etter etablerte han Tomwil Miljø som raskt ble en betydelig aktør. Det var i den perioden Tom Wilhelmsen kjøpte opp Neskraft som produserte avfallsbriketter.

- Det var en møysommelig lang prosess for å lage dette brenselet, men til gjengjeld hadde det veldig god energiutnyttelse og høy varmeverdi. Under finanskrisen falt prisene dramatisk og produksjonen måtte slankes og nedjusteres kraftig. Vi forsøkte oss også på grovere brenselsfraksjon for å se om det var liv laga for det, men heller ikke det gikk. Det hele endte med at Neskraft ble avviklet mens Tomwil Miljø ble solgt i 2010.

- Så da satt du med et holdingsselskap, penger på bok - men også med en stor næringseiendom som du ikke helt visste hva du skulle gjøre med?

- Ja, det er helt riktig. Der er vi nå.

Men Tom er en rastløs person, og i påvente av å få avklart hva som skal skje med eiendommen på Disenå måtte han ha noe å fylle dagene med. Tom Wilhelmsen AS er et nytt firma innenfor massetransport, og nå storkoser han seg bak rattet i sin nyervervede Scania R560 med kjerre. Meldt seg inn i Transportsentralen Asker og Bærum, ansatt en sjåfør - og bil nummer to er allerede i bestilling.

- Dette er bare moro, men hvis vi nå også klarer å få med landets befolkning på at Disenå faktisk er verdens navle får vi det enda bedre, avslutter Tom Wilhelmsen.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!