Megapulse videreføres av KCL

Kleven Trading har innledet et samarbeid med Kolberg Caspary Lautom AS (KCL) om å videreføre Megapulse og ladekonsepter i det norske markedet.

Blybatterier har vært en strømkilde til et hav av brukere i mange tiår, og har de siste årene fått en utfordring i forhold til sulfatering, dette med bakgrunn i moderne elektronikk og mye strømtrekk som forbruker mer strøm enn tidligere.

- Brukere har opplevd å måtte erstatte batterier etter svært kort tid som et resultat av sulfatering. Dette er ingen god løsning for hverken bruker som miljøet. Bly er en sterk forurensningskilde og i det globale perspektivet er det betydelig og gir store helsemessige skader i utvinningsprosessen, sier Jens Petter Kleven, Key Account Manager, batteri- og ladeteknikk i KCL.

Teknologien som bidrar til å holde cellen aktiv og sørge for at hver enkelt celle er optimal og forutsigbar strøm heter Megapulse. Det er en elektronisk enhet som sørger for at hver enkelt celle i et blybatteri er fri for negativ sulfatering og som følge av dette bidrar til optimale verdier i alle typer blybatterier.

Jens Kleven Trading har i en årrekke bidratt til å opplyse det norske markedet om fordelene ved bruk av denne teknologien. I tillegg til Megapulse er riktig og moderne ladeteknikk med avansert switch-teknikk også avgjørende for et optimalt resultat.

Bærekraftig forretningsidé

- Med mer enn 17.000 Megapulse montert i det norske markedet, på alt fra varebiler, gaffeltrucker, store lastebiler og busser til fritidsbåter og solcelleanlegg, har vi bidratt til å redusere antall kasserte blybatterier og gitt batteriene den verdien som brukeren ønsker, nemlig en forutsigbar drift som igjen gir god totaløkonomi over tid. I nært samarbeid med store aktører har disse bidratt til at vi i dag har en bærekraftig forretningsidé som nå videreføres i samarbeid med KCL, opplyser Kleven.

I praksis betyr dette at markedet vil få tilgang til en forutsigbar batteridrift gjennom KCL sine løsninger, dette vil igjen gi forbedret batteriøkonomi og et betydelig bidrag til aktivt miljøfremmende løsninger. Bly er som kjent en belastning for miljøet, så vel nasjonalt som globalt.

Riktig batterihåndtering er avgjørende

Kleven påpeker at det er av stor betydning for nødetater at startbatterier er optimale, det er viktig for varehandelen at distribusjonsbilene leverer varer til avtalt tid, det er viktig at bussene holder kjøreplanen, det er viktig at den elektriske gaffeltrucken løfter det den skal på slutten av dagen og det er viktig at alle forbrukere har et batteri de kan stole på.

- Det skal vi sørge for gjennom riktig batterihåndtering, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!