Nytt palleterings- og transportanlegg kurerer gruff

Et godt innarbeidet slogan her i landet er at Ali kaffe kurerer gruff. Nå har et topp moderne transport- og palleteringsanlegg bidratt til å fjerne all gruff hos produsenten Joh. Johannson Kaffe AS på Filipstad i Oslo.

Anlegget består i korthet av to roboter utstyrt med Unigripper gripehode som hver for seg plukker esker fra fire mønsterbord og plasserer disse på like mange paller. Til venstre ser vi vognen som frakter ferdige paller til strekkfilm-maskinen og som plasserer tomme paller tilbake på stasjonene. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Bygget til Joh. Johannson Kaffe AS på Filipstad er et kjent landemerke i hovedstaden. Den 45 meter høye og slanke bygningen kan ved første øyekast se ut som en ren kontorbygning, men er i hovedsak en fabrikk som produserer nær 40 prosent av all kaffen som selges i Norge. Selskapet er mest kjent for Evergood og Ali, men produserer også flere andre kaffemerker.

Bakgrunnen for utformingen av fabrikken skyldes dels at tomten som ble tilbudt av kommunen var for liten til å bygge horisontalt, men også fordi man den gang så fordelen av en vertikal transport av kaffen gjennom anlegget; kaffebønnene blåses først til topps, for etter brenning å falle nedover i bygget.

- Vi har i dag en årsproduksjon på ca. 12.000 tonn kaffe som tilsvarer ca. 60 til 90 tonn pr dag. Det er nærmere seks ganger mer enn volumene som ble produsert da bygget ble satt opp i 1963. Siden det ikke har vært mulig å utvide bygget har vi håndtert volumøkningen gjennom mer effektiv produksjon og bedre intern logistikk, forteller teknisk sjef Marian Ryczko.

Elektroingeniøren flyttet fra Polen i 1984 og tok seg jobb i et selskap som skulle installere en ny kaffebrenner hos Joh. Johannson Kaffe. Den jobben skulle egentlig ha tatt et par måneder. I stedet har det altså blitt 27 år. Med teknisk ansvar for hele produksjonen har han i årene som har gått vært med på å oppdatere fabrikken hele tre ganger.

Produksjonen og pakkingen foregår over tre plan og herfra føres eskene gjennom et omfattende heis- og transportørsystem - opptil 160 meter på det lengste, inkludert 25 meter vertikalt - til grunnplanet hvor eskene blir satt på pall og mellomlagret før utkjøring. Frem til i fjor ble palleteringen foretatt helt manuelt på to linjer av innleid personale. Normalt ble arbeidet utført av seks personer, men antallet varierte etter behov.

Effektiv robotpalletering

Med mange esker i minuttet sier det seg selv at dette arbeidet både var ressurskrevende og ikke minst belastende før dem som utførte det. Ved påsketider i fjor kunne Joh. Johannson Kaffe ta i bruk et topp moderne palleterings- og transportanlegg levert av ITO Intern Transport AS som gjør jobben både raskere, mer stabilt og som betjenes av bare to personer som har fått en helt annen arbeidsdag enn de hadde tidligere. Anlegget består i korthet av to roboter utstyrt med Unigripper gripehode som hver for seg plukker esker fra fire mønsterbord og plasserer disse på like mange paller.

God kapasitet og økt fleksibilitet

Marian Ryczko er så langt svært godt fornøyd med det nye anlegget.

- Vi har fått på plass et automatisk system som gjør oss enda mer effektive enn tidligere. Det er svært brukervennlig, og vi har god kapasitet - også ved sesongtopper eller når det er snakk om å kjøre ut flere vareslag i løpet av samme dag og samme time. Dette blir sortert og pakket på en veldig tilfredsstillende måte, slik at vi kan konsentrere oss om de daglige utfordringene i en moderne industribedrift.

Han fremhever også betydningen fleksibiliteten som oppnås gjennom de separate mønsterbordene siden det går mer og mer mot kundetilpassede paller.

Høy servicegrad

Anskaffelsesprosessen startet med en omfattende benchmarking i både Norge og i utlandet, og Ryczko forteller at de gjennom en rekke besøk fikk mange gode ideer. Etter det hentet de inn åtte tilbud fra leverandører i både Norge, Danmark og Sverige.

- Fire av disse var basert på pallestablere som vi ikke ønsket, og av de fire gjenstående robotløsningene av ITO desidert best. De klarte blant annet å tilpasse anlegget akkurat til den svært begrensede plassen vi hadde til disposisjon. I tillegg til den tekniske løsningen betød det også mye for oss å velge en norsk leverandør, forteller han.

- Og da tenker du selvfølgelig på servicegrad?

- Ja, den er veldig viktig for et slikt anlegg. En stopp her kan i verste fall kan stoppe hele produksjonen på huset. Det er snakk om temmelig komplekst utstyr, og det er stor forskjell på å ringe en leverandør som holder til bare 15 minutter fra oss, og det å forsøke å få tak på noen i Danmark eller Sverige.

Det er tegnet en serviceavtale på anlegget som innebærer at ITO blant annet skal foreta en årlig hovedservice. I tillegg har de to operatørene til Joh. Johannson Kaffe fått opplæring av ITO i hva slags brukervedlikehold som skal foretas mellom den årlige servicen.

Ryczko legger ikke skjul på at de har hatt enkelte tekniske utfordringer siden anlegget kom i drift, men noe annet hadde han heller ikke forventet.

- Du må gjøre regning med enkelte mindre innkjøringsproblemer på slike anlegg. Husk at dette ikke er noe standardvare, men skreddersøm med svært mange tekniske komponenter. Eksempelvis inneholder anlegget over 100 motorer. Men vi har aldri opplevd noen kritiske stopp, og anlegget blir stadig mer og mer stabilt.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!