Full fart på det elektriske

I løpet av de senere årene har Linde utviklet seg fra å være en beskjeden leverandør av elektriske motvektstrucker til å bli markedsleder i Europa. Nå tilbyr selskapet sin høye kompetanse innen elektriske drivlinjer til andre selskaper. Foreløpig har det resultert i en elbilutgave av Fiat 500, et knøttlite rangeringslokomotiv som kan trekke 250 tonn - og verdens raskeste elektrisk drevne go-kart.

Henning Ivarson

Spinoff-produktene, for å kalle dem det, var neppe de viktigste nyhetene under det internasjonale pressetreffet på fabrikken til Linde Material Handling i tyske Aschaffenburg i forrige måned, men kanskje dem som fikk mest oppmerksomhet.

Linde er fortsatt - og kanskje spesielt her i Norge som er litt i utakt med resten av Europa når det gjelder merkets utbredelse - mest kjent for sine hydrostatdrevne dieseltrucker. Linde valgte relativt sent også å satse på elektriske motvektstrucker, men i løpet av de tross alt drøye 40 årene som har gått siden introduksjonen av deres første E-modell har produsenten bygget opp en betydelig kompetanse også på dette området. Samtidig har merket gått fra lillebror til nå å være markedsleder av elektriske motvektstrucker i Europa. Stoltest er nok Linde av at å inneha denne posisjonen også på det store og prestisjefylte tyske hjemmemarkedet.

Verdens raskeste løftemotor

Linde har etter hvert åpnet for at også eksterne selskaper skal kunne utnytte deres høye kompetanse på elektriske drivlinjer. Den elektriske go-karten er imidlertid Lindes egen og er heller ikke kommersielt tilgjengelig. Snarere er det snakk om et showprodukt som viser mulighetene i teknologien. Den er bygget opp ved hjelp av flere standardkomponenter fra truckprogrammet, hvor blant annet en løftemotor med et maks moment på 150 Nm benyttes som drivmotor. Resultatet er verdens raskeste elektriske go-kart - eller løftemotor om du vil - som akselererer fra 0 til 60 mph (96,56 km/t) på 3,45 sekunder.

Også de to andre produktene, henholdsvis en elbilutgave av Fiat 500 og et knøttlite rangeringslokomotiv, benytter standardkomponenter fra Linde og er allerede kommersialisert av eksterne selskaper.

New 500 E er modellbetegnelsen på Fiaten som er bygget opp av Hamburgselskapet Karabag. Linde er leverandør av hele drivlinjen, inkludert en hydraulikkmotor som benyttes som drivmotor. Den får strøm fra en relativt liten batteripakke på 60 kilo som gir bilen en rekkevidde på 100 kilometer. Bilen kan leases i Tyskland for 299 euro i måneden, og så langt har mottakelsen vært god.

Linde har også levert en rekke komponenter til de tyske selskapet Zwiehoff som har utviklet et elektrisk drevet "rangeringslokomotiv" som både kan kjøre på skinner og vanlig underlag. Rotrac E2 er utstyrt med to drivende aksler fra motvektstruck-programmet og et 48 volts batteri på 420 Ah. Rotrac har en egenvekt på bare 3,7 tonn, men har en trekkapasitet på 250 tonn. Den er radiostyrt og godt egnet til rangering av jernbanevogner.

Kraftig vekst i markedet

Under pressearrangementet la Linde frem tall som viste at salget av trucker world wide i fjor endte på over 977.000 maskiner, en økning på hele 23 prosent i forhold til 2010 og nær en dobling i forhold til kriseåret 2009.

Nye markeder betyr mer og mer for både Linde og de øvrige truckprodusentene. I Russland for eksempel økte salget med over 60 prosent i fjor sammenlignet med 2010 og er nå et av de største markedene i Europa. Også Brasil har utviklet seg voldsomt, men først og fremst er det markedene i Asia og i særdeleshet Kina som nå teller. Salget av trucker i denne verdensdelen er langt større enn i Europa og stod i fjor for nær 39 prosent av salget world wide.

Linde er en del av Kion-Group som i tillegg består av tyske Still, Fenwick (Frankrike) OM Still (Italia), Baoli (Kina) og Voltas (India). Gruppen er verdens nest største truckprodusent etter Toyota Industries Corp. I 2011 omsatte den for 4,37 milliarder euro, hvorav Linde stod for over 65 prosent. Linde opplyser at det gode 2011-salget fortsetter, og 1. kvartal 2012 er det beste de noen gang har oppnådd. Linde er markedsleder i Europa både på motvektstrucker, både med forbrenningsmotor og elektriske.

74 serier og 170 modeller

Lindes produktutvalg er svært bredt. Det omfatter 74 serier bestående av i alt 170 modeller som omfatter alt fra jekketraller til reach stackers for containerhåndtering. Under CeMAT i fjor ble det lansert flere nyheter og hvor den nye serien av elektriske motvektstrucker fra 2 til 5 tonn (E20 - 50) og de oppgraderte dieseltruckene i 4- og 5-tonns klassen (H40 - 50) kanskje var de viktigste. Begge er i følge selskapets salgsdirektør Christophe Lautray blitt meget godt mottatt.

Linde har nå også startet ordinær produksjon en helt ny smalgangs kombitruck for mann oppe med løftekapasitet opp til 1.500 kilo og løftehøyder opp til 16,2 meter. K-serien er beregnet for både ordreplukk og helpallhåndtering, og alle maskinene blir skreddersydd til den enkelte kunde ved hjelp av et eget konfiguratorprogram. Med dette kan man simulere ulike kundescenarioer og justere truckens dimensjoner og ytelsesparametre. To forskjellige betjeningsløsninger er tilgjengelig; en samlet frontkontrollenhet hovedsakelig for helpallhåndtering og en annen for hver hånd som er godt egnet både for ordreplukk eller helpall. Begge er tilpasset både sittende og stående fører.

Produsentens Logistic Train, bestående av en trekktruck og et bredt utvalg vogner for transport av ulike typer lastbærere, ble lansert i fjor, men allerede nå er utvalget av vogner blitt utvidet slik at man skal kunne imøtekomme ethvert behov for interntransport. Toget benyttes både av Linde selv og av andre store produsenter til eksempelvis etterforsyning av deler og komponenter til produksjonslinjer, og er til slik bruk langt mer effektiv enn en konvensjonell truck.

Mange av truckene er kundetilpasset på ulike vis, og ofte blir disse innovative løsningene en del av standardsortimentet etter hvert. Det gjelder eksempelvis BlueSpot som er en svært enkel løsning for å øke sikkerheten på lageret. Det består av en kraftig LED-lyskaster som lyser opp gulvet noen meter foran trucken slik at den blir synlig for gående før den kommer ut av for eksempel en reolgang. Linde tilbyr for øvrig også et mer avansert system hvor området bak trucken monitoreres. Når mennesker eller andre objekter kommer inn i dette området blir truckfører varslet om med et optisk og akustisk signal. Disse blir sterkere jo nærmere objektene kommer og når de er i kollisjonssonen stopper trucken automatisk.

Høyere produktivitet, lavere kostnader

Lindeproduktene er som regel langt fra de billigste i anskaffelse. Derfor faller de heller ikke best ut ved konvensjonelle TCO-sammenligninger (Total Cost of Ownership som omfatter finans-, service- og energikostnader).

Linde hevder at et TCO-regnskap kun viser halve sannheten og vil mye heller fokusere på TOP - Total Operating Performance. I et slikt regnestykke står som regel TCO for bare 20 prosent av kostnadene, mens de resterende er lønnskostnader.

Vi har opp gjennom årene overhørt et utall truckprodusenter hevde at nettopp de har de mest effektive og produktive maskinene. Så også Linde. Denne produsenten henviser imidlertid til uavhengige produktivitetstester som både er sertifisert og kvalitetsgodkjent av det anerkjente instituttet TÜV Nord (Technischer Überwachungs-Verein).

Den ene testen foregikk med reachtrucker og bestod av å flytte 12 paller inn i et lager og som skulle plasseres i to reolganger og i ulike høyder. Når alle pallene var plassert skulle de tas ut igjen og transporteres tilbake til utgangspunktet. Testen ble gjennomført tre ganger og med Lindes standard reachtruck R16 som referanse. Sammenlignet med denne brukte deres egen og kraftigere modell R16X 95,1 prosent av tiden, mens de konkurrerende maskinene brukte henholdsvis 106, 112, 118, 119,2 og 129,9 prosent av tiden på samme operasjon.

En tilsvarende test ble gjennomført med ledetrucker, der man simulerte lasting og lossing av bil. Den bestod av åtte 600 kilo tunge paller med Linde T20SP som referansebasis. I dette tilfellet brukte konkurrentene fra 108,7 til hele 133,1 prosent av tiden. Konklusjonen fra Linde er at høyere produktivitet er lik færre driftstimer. Dersom man tømmer syv lastebiler 250 dager i året blir det totale timeantallet for Lindemaskinen 1.728 timer, mens konkurrentene ville ha brukt 1.878, 1.897 og 1.938 timer på samme jobb. Ifølge de tyske tallene vil dette gi merkostnader på henholdsvis 2.836, 3.223 og 4.589 euro.

Rasjonell produksjon

Fabrikken i Aschaffenburg er den desidert største til Linde Material Handling. I tillegg har de produksjon i England (tidligere Lansing som ble kjøpt i 1989, men etter 1999 i ny fabrikk), Frankrike (tidligere Fenwick som ble kjøpt i 1984, men som fortsatt benyttes som merkevare i Frankrike), USA (tidligere Baker Materials Handling som ble kjøpt i 1977, Kina (egen fabrikk siden 1995) og Tsjekkia (komponenter).

Fabrikkanlegget i Aschaffenburg er på 300 mål og bygningsmassen har blitt utvidet en rekke ganger siden den opprinnelige oppstarten av traktorproduksjon i 1955. Den er i dag på 120.000 kvm og har en kapasitet på 170 trucker pr dag, tilsvarende ca. 38.000 på årsbasis. 90 prosent av produksjonen er motvektstrucker og de siste 10 er i all hovedsak reachtrucker. Resten av lagertruckprogrammet produseres i Frankrike, bortsett fra smalgangstruckene som blir produsert i England.

Fabrikken i Aschaffenburg rommer også Linde Hydraulics, et datterselskap som årlig produserer 150.000 hydraulikkenheter for hydrostatiske drivlinjer. Rundt 70 prosent av årsproduksjonen selges til produsenter av blant annet landbruks- og anleggsmaskiner som for eksempel Cat og Volvo CE, mens resten benyttes på Lindetruckene. Masthydraulikken til Lindetruckene produseres for øvrig på fabrikken til søsterselskapet Still i Hamburg.

Driv- og styreaksler produseres av Linde i Tsjekkia og motvektene kommer fra deres eget støperi bare et par mil unna. I Aschaffenburg produseres master og chassis i tillegg til selve montasjen selvfølgelig.

Fabrikkanlegget er stort og imponerende, men skiller seg ved første øyekast ikke nevneverdig ut fra de mange andre truckfabrikkene vi har besøkt. Men det skyldes nok at vi aldri har hatt anledning å gå rundt alene, men i stedet blitt guidet rundt en oppgått rute. Dermed kan produsenten lett skjerme sine forretningssensitive detaljer. For at det er forskjeller dem i mellom er klart. Både rent produksjonsteknisk, men ikke minst innenfor produksjonslogistikken.

Under vår rundtur får vi blant annet høre om kontinuerlige forbedringer, Shop Floor Management som blant annet inkluderer korte morgenmøter på hver eneste monteringslinje eller produksjonscelle, og deres egenutviklede og overordnede Linde Production System. På spørsmål om hvor mye det skiller seg fra den verdensledende prosessfilosofien Toyota Production System fikk vi aldri noe klart svar på, men konstaterte samtidig at japanske uttrykk som Kaizen, Jidoka og Muda også florerer på Lindefabrikken

-----------

Norsk importør i medvind

Markedsdirektør Kai Paulshus hos den norske Lindeimportøren Hesselberg Truck AS innrømmer overfor Logistikk & Ledelse at de foreløpig ikke kan vise til tilsvarende godt salg av de nye elektriske motvektstruckene som det importørkollegaene i Danmark og Sverige har oppnådd. Men han er fortsatt sterk i troen, og gleder seg i mellomtiden stort over de oppgraderte dieselversjonene som har blitt godt mottatt av norske brukere.

Hesselberg Truck overtok Lindeagenturet etter Jæger i 2001. De første årene konsentrerte den nye importøren seg i all hovedsak om at de velrenommerte motvektstruckene skulle holde markedsposisjonen, men i 2007 ble den store leveransen av lagertrucker til Europris en viktig døråpner til dette markedet. Det resulterte blant annet i en større leveranse til Nille et par år etter.

Tung leveranse til Motortransport

Paulshus opplyser at de nettopp har tegnet en kontrakt med Motortransport om leveranse av tre reach stackers og to 25-tonns stortrucker som skal benyttes på jernbaneterminaler i Oslo, Bergen og Trondheim. Maskinene skal leies og avtalen har en verdi på 17 millioner kroner.

- Vi ekspanderer veldig om dagen, sier en tydelig tilfreds Kai Paulshus, og viser til at Hesselberg Truck nylig har ansatt en ny logistikksjef, en ny produktsjef på utleie og en ny selger i Rogaland. - Dette er et stort og godt distrikt som ikke er så utsatt for konjunktursvingninger som enkelte andre fylker, avslutter han.

New 500 E er modellbetegnelsen på Fiaten som er bygget opp av Hamburgselskapet Karabag. Linde er leverandør av hele drivlinjen, inkludert en hydraulikkmotor som benyttes som drivmotor.

Linde har også levert en rekke komponenter til de tyske selskapet Zwiehoff som har utviklet et elektrisk drevet "rangeringslokomotiv" som både kan kjøre på skinner og vanlig underlag.

Lindes ny serie med elektriske motvektstrucker er blitt meget godt mottatt. Maskinen til høyre et godt eksempel på kundetilpasning. Løsningen uten A-stolte ble tatt frem for å gi maksimal sikt til en kunde som opererer på flyplassen i Frankfurt. Linde opplyser at det er godt mulig at løsningen etter hvert vil inngå i standardprogrammet.

Linde Logistic Train, bestående av en trekktruck og et bredt utvalg vogner for transport av ulike typer lastbærere, ble lansert i fjor, men allerede nå er utvalget av vogner blitt utvidet slik at man skal kunne imøtekomme ethvert behov for interntransport.

Ordreplukk er økende, og Lindes nye K-serie skreddersydd til dette. Smalgangs kombitrucken for mann oppe er blant annet utstyrt med sidehindre som kan bevege seg 5 cm slik at fører lettere kan strekke seg ut og plukke.

Lindes fabrikk i Aschaffenburg er topp moderne og har en produksjonskapasitet på 38.000 trucker i året. Anlegget rommer også Linde Hydraulics, et datterselskap som produserer 150.000 hydraulikkenheter for hydrostatiske drivlinjer.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

2012_ma0601B.jpg

2012_ma0601C.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!