Forberedt for fremtiden!

Etter tre år med nedadgående deltagelse opplevde den europeiske kvalitetsorganisasjonen, EFQM, endelig oppgang. Og dette til tross for den internasjonale økonomiske krisen. Hva kan dette komme av? Noen høydepunkter fra årets lederforum i Brussel antyder noen årsaker til at EFQM igjen er i medvind.

Prisvinnerne. Foto: Stein Smaaland

Stein Smaaland

Etter å ha prioritert kvalitetsarbeider på andre kontinenter i tre år var det godt igjen å være på vei til Europas Kvalitetsbegivenhet - lederforumet EFQM 2012 i Brussel. Etter to timer med Brussels Airlines og tre kvarter i en for lang drosjekø satt jeg endelig i Pierres Taxi, Metidentificatie nummer 0031, mens han febrilsk tastet på GPS´en etter Chaussée de Bruxelles 135. Etterhvert gav han heldigvis opp, satset på orienteringsevnen, tråkket gassen i bånn, og av gårde sørover fór det. I klarblå høstsol. En snau halvtime med forbikjøringer og vakker natur senere sprakk vekstligheten opp, og vi svingte inne foran oasens senter, Dolce Hotels and Resorts.

Entré

To timer senere erklærte EFQM´s nye CEO, Marc Amblard, stolt EFQM Forum 2012 for åpnet. Stolt over det største deltagerantallet siden EFQM 2008 i Paris (jfr. Smaaland 2009). Stolt over en større geografisk spredning på deltagende nasjonaliteter, fra Syd-Afrika, Trinidad-Tobago, Egypt, Brasil og Columbia, til Saudi-Arabia, Dubai, Finland, og Island. Fra Norden var vi 17 deltagere, hvorav undertegnede representerte Norge.

Interessant var det å merke seg at land som opplever den økonomiske krisen sterkt, Grekenland, Italia og Spania, stilte med mange representanter. Dette illustrerer en farlig, men anerkjent, misforståelse; at land i krise bør være mest opptatte av kvalitetsarbeid. Det er selvsagt riktig at kvalitetsarbeid kan være en nyttig krykke for vaklende virksomheter, men det er utvilsomt like riktig å utnytte kvalitetsledelsens muligheter før krisen er der. Vi håper, vi håper, at norske virksomheter hører dette varskoet, og benytter de gode tider til å forberede seg for de mindre gode tider. Dette var for øvrig det viktigste poenget som en engasjert CEO, Amblard, kommuniserte til meg under fingerlunsjen på forumets første dag.

Hva tilbyr EFQM?

Sentralt blant EFQM's konsepter er EFQM modellen som først ble lansert i 1992. Rundt modellen illustreres EFQM´s forbedringsspiral, RADAR. RADAR omfatter fasene å definere mål, å legge plan og beskrive metoder, å anvende metodene, og å evaluere resultatene og forbedre metodene. Og endelig, i bane rundt modellen og forbedringsspiralen, sirkulerer EFQM´s fundamentale prinsipper.

EFQM-modellen. Kilde: EFQM 2012

Priser 2012

Liksom i fjor ble én organisasjon i år funnet verdig EFQM´s høyeste hedersbevisning - EFQM Award. Det var det tyske Bosch-selskapet Robert Bosch GmbH Bamberg Plant. Anleggssjef Hans Hoffmann kunne ikke gi noe enkeltstående forklaring for suksessen, men mente en god balanse på EFQM modellens kriterier utgjorde årsaken. Til tross for at lønninger, råvarer, og energipriser hadde økt med 20 prosent siden 2005, hadde fabrikken oppnådd en kostnadsreduksjon på 22 prosent. Hoffmann applauderte sin samlete ledelse som fokusert hadde bidratt til prosessforbedringer gjennom mange år i München og i Stuttgart, der tilsammen 7300 medarbeidere produserer bensin- og dieseldrevne injeksjonsmotorer, tennplugger og sensorer for bilindustrien.alle

En annen Bosch anleggssjef, og også prisvinner, Jens Last, skrøt av EFQMs holistiske modell og slagord: «La oss å dele det som fungerer!» Last trakk frem kontinuerlige systematiske læringsprogram som deres viktigste suksessfaktor, og spesielt et voldsomt fokus på tilbakemeldinger fra kunder og partnere.

Dessuten ble det delt ut 8 priser:

Hvilke steg fører frem til en EFQM pris?

Coca-Cola

Det er en lang og tålmodig vei frem. Prisvinnerne Coca-Cola fra Tyrkia dokumenterte dette tydelig. Veien til EFQM prisen hadde, i løpet av 15 år, ervervet 52 nasjonale priser, sertifikater og applikasjoner, deriblant:

1998: ISO 9002, og Statistisk Prosesskontroll 2001: ISO 9001, og Coca-Colas kundeklagepris 2002: ISO 14001 miljøsertifikat 2003: WWF´s miljøpris, og OHSAS 18001 arbeidsmiljø 2004: ISO 13001 Matsikkerhetssertifikat 2006: ISO22000 Matsikkerhetssertifikat 2007: 5S applikasjon, og Lean 6 Sigma 2008: MEX´s vedlikeholdspris 2009: EFQM fokus, og Balansert målstyring 2010: CCI innovasjonspris, og Arbeidstakers rettigheter sertifikat 2011: TS 16001 Energisertifikat, og Kanban-applikasjon 2012: EFQM prisvinner, og Mystery Shopper pris

Hvert år blir jeg imponert over iherdigheten prisvinnerne legger for dagen. Og hvordan de samtidig, samtidig, objektivt dokumenterer at systematisk kvalitetsarbeid lønner seg.

EFQM Assessors

Over 100 EFQM revisorer deltok i vurderingen av nærmere tyve virksomheter, en vurdering som omfattet flere runder med dokumentasjonsgjennomganger og intervjuer. Revisorene endte opp med 13 finalister.

Selv hadde jeg gleden av å få revisorleder Karin Walter til bords. Walter ledet et team på syv sakkyndige som evaluerte det spanske sykehuset Hospital Galdakao-Usansolo, som betjente 300 tusen innbyggere i det indre av Biscayabukten.

Jeg benyttet selvsagt anledningen til å spørre Walter om hennes erfaringer med kvalitetsprosesser, som jo alltid omfatter innføring av nye systemer, endring av oppfatninger, etablering av en ny forståelse, og nye holdninger. Spørsmålet mitt ble om Walter kunne gi noen tips om hvordan man kan finne den riktige balanse mellom struktur og system på den ene siden, og engasjement og entusiasme på den annen (jfr. Smaaland 1996).

Walter, som hadde evaluert organisasjoner i flere land, hadde svaret på rede hånd; Det er et ganske klart skille mellom nord-europeiske og sør-europeiske land. I Nord-Europa må man snakke om rasjonalitet og systemer først, i Sør-Europa om følelser og lidenskap. På spørsmål om hva som hadde vært den største utfordringen, kom svaret like raskt: Språket. Når man kommuniserer om de visjoner, når man søker de årsakene, når man berører de verdier, er det vanskeligere å sense variasjoner, særskilt når man har begrenset kompetanse i språkets nyanser.egentligevirkeligemyke

Hva var nytt i 2012?

Noe helt nytt på årets forum var at de tradisjonelle parallelle var erstattet av nettverksbygging satt i system - «Networking Café». Dette var 2-timers morgenseanser, med formål å bygge nettverk, og å la ledere og kvalitetsledere (hva enn forskjellen på dette måtte være) etablere nye kontakter. I utgangspunktet var jeg skeptisk til dette. Det syntes som en enkel måte for EFQM å frita seg for ansvaret, ved å involvere deltagerne direkte, og samtidig ved å spare penger. Jeg tok feil.workshops

Til tross for et ganske bredt knippe av erfaringer med «ice breakers» og teambuilding, har jeg sjelden så raskt fått anledning til å skape så nær kontakt med så erfarne individer fra så mange kulturer. Jeg håper at jeg også gav, men la meg trekke frem ett eksempel som jeg fikk:

Jeg diskuterte med Dr. Detlev Bohle om «Hvor er det enklest å etablere en sann forbedringskultur - i en liten eller en i stor virksomhet?» Siden Dr. Bohle uttrykte at det var enklest i små virksomheter, valgte jeg å forsvare det motsatte; Selv om det tar lenger tid med en stor virksomhet, når kulturen først begynner «å sitte i vegga» er det vanskelig å ødelegge kulturen, argumenterte jeg. Bohle pekte forsiktig på at store virksomheter ikke er som store skip, men som mange små skip. Det som trengs er «fleet management», flåteledelse. Et interessant Columbus egg, som han gav krydder til utover kvelden. Kanskje Bohle kom fra marinen. Jeg glemte å spørre ham.

Plutselig er jeg blitt en tilhenger av «networking cafés».

EFQM 2013

Neste års lederforum - «Oppnåelse av fremragende resultater» («Achieving Excellence») - finner sted i Wien, den 23-24. oktober. Forumet ble annonsert som veien til varig suksess. Alle virksomheter streber etter suksess, noen mislykkes, noen oppnår perioder med suksess, noen visner hen, mens noen få oppnår varig suksess, og mottar sin velfortjente respekt og beundring.

I 2013 inviterer EFQM til Intercontinental, og til en prisseremoni i et av Europas flotteste monument, Wiens rådhus, jfr. www.efqm.org.

Bibliografi

---------------

EFQM´s utvikling

Hensikten med EFQM er å styrke europeiske virksomheters internasjonale konkurransefortrinn ved å dele det som fungerer («share what works») ved hjelp av konferanser, seminarer, og arbeidsgrupper. Foreningen ble dannet i 1988 av 14 europeiske virksomheter, deriblant Electrolux AB, British Telecommunication, Bull, Olivetti, KLM, Nestlé, Philips, Renault, Robert Bosch, og Volkswagen. I 1992 ble den europeiske kvalitetsmodellen etablert.

Dette var på høy tid. Japan etablerte sin kvalitetspris, Deming-prisen (jfr. ) i 1951, Norge sin pris i 1974, og USA sin Malcolm Baldrige i 1986 (jfr. Smaaland 1995).www.deming.no

I de første årene omfattet norske medlemmer et par oljeselskap, et par offentlige virksomheter, og et par sertifiseringsselskap, samt SYS gruppen, jfr..www.sys.no

Nå er ingen norske virksomheter medlem av EFQM. Går vi glipp av noe?

---------------

OEC Consulting

I 2012 begynte Smaaland i OEC Gruppen, en tverrfaglig gruppering av selskaper innen markedsområdene olje & gass, bygg & eiendom, industri & fornybar energi, strategi & utvikling, helse, og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). OEC Gruppen er en ledende leverandør av:

OEC Gruppen består av OEC Consulting og datterselskapene OEC Consulting Midt Norge, OEC Sør, Hospitalitet og OptioFM, med til sammen 100 ansatte, jfr..www.oec.no

Smaaland styrker sektoren strategi & utvikling innen områdene kvalitets- og endringsledelse, miljøstyring og HMS.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!