Praktiske øvelser gir økt kompetanse

Lier videregående skole uten for Drammen har innredet en egen logistikkhall hvor elevene på VG2 Transport og logistikk får praktisk øvelse i faget. - Nå kan vi tilby en mer relevant utdannelse i takt med næringslivets krav, sier rektor Bjørn Kolstad.

Skolen har anskaffet både en motvektstruck, en skyvemasttruck og to ledetrucker som benyttes til truckføreropplæring. Flere av elevene la ikke skjul på at dette er den morsomste delen av undervisningen. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Totalt har skolen investert 90.000 kroner i ombygging av bygningen som tidligere har vært brukt som vaktmesterskole og som en øvingshall for anleggsgartnere.

- En beskjeden sum for mange, men svært høy i skolesammenheng, sa rektor Kolstad da logistikkhallen ble offisielt åpnet i midten av februar. Mye av det praktiske ombyggingsarbeidet har vært utført av lærere og elever, og Kolstad berømmet dem for deres store innstas og engasjement for å få hallen ferdigstilt.

Logistikkhallen er innredet som et lager med både pall- og plukkreoler, eget område for varemottak, pakking, sammenstilling etc hvor elevene kan utføre mange av logistikkoperasjonene i praksis. Samtidig har inngått leasingavtale på en motvektstruck, en skyvemasttruck og to ledetrucker som benyttes til truckføreropplæring.

Lier er én av i alt 42 videregående skoler som tilbyr VG2 Transport og logistikk, men er den første som inkluderer praksis i dette skoleåret. Elevene har fra før gjennomgåttVG1 Service og samferdsel eller Teknikk Industriell Produksjon (TIP), og etter gjennomført VG2 går de ut som lærlinger i to år før de får fagbrev som logistikkoperatør. Opplæringskontorene i Transport og Logistikk er behjelpelige med å skaffe slike lærlingeplasser og overtar også ansvaret for elevene i lærlingperioden.

Overtar deler av skolens logistikk

Klasseleder Tor Stenerud opplyser at elevene har åtte timer allmennfag og 27 timer transport-/logistikkfag i uken. Han regner med at gjennomsnittlig åtte av disse vil bli gjennomført i logistikkhallen. I løpet av skoleåret får elevene både personbil- og truckførersertifikat. De får også undervisning i lasting og lossing, lager- og terminallære, lover og forskrifter, kunde- og reklamasjonsbehandling, dokumenter og farlig gods. Opplæring i IT står også sentralt, og for å kunne tilby praktisk opplæring i dette har skolen gått til anskaffelse av forretningssystemet Mamut.

Stenerud forteller at elevene hans har overtatt deler av skolens "logistikk", blant annet forbruksartikler. Etter å ha mottatt ordre på slikt, blir det skrevet ut plukklister, plukket, scannet, pakket og gjort klart til utkjøring. Skolens eget ressurssenter for elever med autisme benyttes deretter som "transportselskap" fra lageret til sluttbruker.

Høy motivasjon

Etter å ha fått fagbrevet er det flere som ønsker å gå videre og studere logistikk. De som vil det har to muligheter for å få generell studiekompetanse; enten å gå tilbake til videregående skole og ta et år med allmennfaglig påbygging eller å søke seg inn på en 2-årig teknisk fagskole. Med siste løsningen slipper man både allmennfaglig påbygging og det første året på høyskole. Lærerne vi snakket med var alle enige om at kombinasjonen av fagbrev og høyskoleutdannelse teller veldig mye i næringslivet.

Skolen har i år 15 elever på Transport og logistikk, hvorav fire jenter. Tor Stenerud opplyser at motivasjonen blant dem er generelt svært høy, spesielt etter at den praktiske undervisningen startet opp. Han legger til at det nå er rift om plassene på linjen. Kravet blir stadig høyere, og det er derfor lenge siden at "transport" var redningsplanken for svake og umotiverte elever.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!