Etablerer topp moderne driftstasjon på Fugleåsen

Norsk Lastbærer Pool (NLP) har inngått en 20 års leieavtale med Bulk Eiendom på Fugleåsen på Langhus i Ski kommune. NLP skal leie et nybygg på ca. 21.000 kvm som vil bli en topp moderne driftstasjon og mellomlager for selskapets lastbærere som brukes av dagligvareindustrien og dagligvarehandelen.

- Vi ser fram til å kunne betjene vår kunder fra en topp moderne driftstasjon, sier adm. direktør Ragnar Strand (t.v.) i Norsk Lastbærer Pool. - Vi er svært fornøyde med at NLP har valgt å etablere seg hos oss på Bulk Logistikkpark Langhus, sier Peder Nærbø, partner i Bulk Eiendom.

Byggingen vil starte til sommeren og det nye anlegget skal være ferdigstilt og i full drift oktober 2013.

- NLP har hatt en prosess med å finne den beste beliggenhet for å betjene våre kunder med det de trenger av NLP Plastpaller, NLP Halvpaller i plast og NLP Plastkasser. Vi ser fram til å kunne betjene vår kunder fra en topp moderne driftstasjon, med fullautomatisk vaskeanlegg for lastbærere og med en optimal beliggenhet, sier adm. direktør Ragnar Strand i Norsk Lastbærer Pool.

Den nye driftsstasjonen er også dimensjonert for å håndtere trepallene som er i markedet.

Etableringen på Fugleåsen vil dra nytte av de gode transportforbindelsene som inkluderer nær forbindelse til E6 og Oslofjordtunnelen. Dette var viktig for NLPs beslutning om plassering av sitt nye anlegg.

- Anlegget vil også bli utstyrt til å utnytte våre muligheter for sporing ved hjelp av RFID brikker i våre lastbærere, sier Strand.

Lavere miljøkostnad

NLPs forretningsidé er på en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad, å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere, så som NLP Plastpaller, NLP Plastkasser og trepall for norsk dagligvarebransje. Standardisering og en lavest mulig miljøkostnad skal bli ivaretatt for de produkter som skal administreres av selskapet.

- Vi er svært fornøyde med at NLP har valgt å etablere seg hos oss på Bulk Logistikkpark Langhus, sier Peder Nærbø, partner i Bulk Eiendom.

NLP blir andre leietager på området og vil få et eksklusivt areal på ca. 40 dekar. Det er viktig for miljøet at denne type virksomheter ligger optimalt for at transporten skal bli kortest mulig og dermed begrense CO2-utslippene. Fugleåsen gir derfor besparelser på transportkostnader og miljø for bedriftene som etableres der.

- Vi synes der er imponerende at dagligvarebransjen har klart å samle seg for å samordne retursystemer for lastbærere og dermed spare miljø og veier for mye unødig trafikk. Vi er derfor stolte når Bulk Eiendom bidrar til å legge til rette for at NLP lykkes å få en optimal beliggenhet, sier Nærbø.

Bygget vil ha en driftstasjon og lagerareal på ca. 20.000 kvm samt kontorer på ca 900 kvm.

Berømmer Ski kommune

Tomten på 303 dekar ble kjøpt uregulert av Ski kommune og overtatt av Bulk Eiendom i desember 2010. Siden er den regulert for logistikk, lager og industri og er under opparbeiding. Bulk Eiendom mener det var riktig av Ski kommune å regulere for logistikk fremfor boligarealer.

- Vi må berømme Ski kommune som har tatt hensyn til et regionalt behov for logistikktomter fremfor et lokalt ønske om å ha boliger som nærmeste nabo. Skal vi legge til rette for god logistikk og redusere miljøbelastningen hviler det et slikt ansvar på kommunene rundt Oslo, sier Peder Nærbø, som håper også andre kommuner langs E6 vektlegger regionale behov.

Fokus på energieffektivitet og lave driftskostnader

Bulk Eiendom har de siste årene ferdigstilt 150.000 kvm med logistikkbygg langs E6. - Sammen med våre leverandører har vi lykkes å oppføre effektive logistikkbygg med høy kvalitet på kort tid. Dette er vår styrke og det har blitt lagt merke til hos logistikkbedriftene som ønsker moderne nybygg og lave driftskostnader, sier Peder Nærbø.

Med høy fokus på energieffektivitet har Bulk Eiendom oppnådd energiklasse "A" på lagerbygg. I samarbeid med Bulk Eiendom kan NLP kan forvente svært lave driftskostnader på sitt nye anlegg på Fugleåsen.

--------

Norsk Lastbærer Pool AS ble etablert i 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap, med 50 prosent eierskap til hver av de to bransjeforeningene DMF og DLF.

ble etablert i 2006. Selskapet eies av partnerne Peder Nærbø, Trygve H. Roald og Torbjørn T. Moe. Bulk Eiendom investerer i nybygg for langsiktige leietagere innen lager og logistikk i logistikkorridoren langs E6 fra Moss til Gardermoen. Selskapet forvalter ca. 1.500 dekar og er en ledende utvikler i segmentet.Bulk Eiendom AS

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!