Kjøper seg inn i NTNU Technology Transfer

Helse Midt-Norge RHF har blitt eier av 15 prosent av aksjene i kommersialiseringsselskapet NTNU Technology Transfer AS. Det nye eierskapet skal gjøre begge parter bedre rustet til å løfte fram flere innovasjonsprosjekter i helseregionen.

Det felles eierskapet fører til at NTNU Technology Transfer AS får en viktig rolle i utvikling og kommersialisering av innovasjonsprosjekter ved helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF.

NTNU etablerte i 2004 NTNU Technology Transfer AS for å bistå universitetet med patentsikring og kommersialisering av ideer og oppfinnelser fra NTNUs forskningsmiljøer. Senere har selskapet også blitt kommersialiseringsaktør for St. Olavs Hospital gjennom egen avtale.

NTNU Technology Transfer har en sentral rolle i NTNUs økosystem for nyskaping, og har som mål å maksimere antall kommersialiseringer i form av selskapsetableringer, teknologisalg og teknologilisenser.

Selskapet er et av de største og mest anerkjente kommersialiseringsaktører i landet. Fra 2004 har selskapet etablert hele 32 nye bedrifter og inngått 33 lisensavtaler.

- Helse Midt-Norge forventer at eierskapet i NTNU Technology Transfer vil bidra slik at vi kan få mer ut av innovasjonspotensialet ved helseforetakene i regionen. Helsetjenesten har stort behov for nyskaping og nytenking slik at vi kan løse de utfordringer vi vil møte i årene framover. Behovet for helsetjenester vil øke fordi vi blir flere eldre og vi lever lengre, men helsesektoren kan ikke løse dette gjennom vekst alene. Vi trenger å jobbe smartere og satsing på innovasjon er derfor helt nødvendig, sier adm. direktør i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim.

Langsiktig samarbeidsavtale

Med utgangspunkt i det nye felles eierskapet i NTNU Technology Transfer, planlegges det en langsiktig samarbeidsavtale på fem år. En slik avtale vil inkludere en rammeavtale om tjenestekjøp med en anslått ramme på 5 millioner kroner årlig. Midlene skal blant annet å. styrke kapasiteten til NTNU Technology Transfer AS slik at de kan levere tjenester i henhold til forventningene mellom partene.

Planlagte aktiviteter innebærer kartlegging og vurdering av kommersialiseringspotensial og patenteringsmuligheter til innovasjonsprosjekter ved helseforetakene, og tilpassede stimuleringstiltak til hvert enkelt helseforetak for å øke innovasjonsevnen. Kanskje den viktigste oppgaven er utvikling av helt konkrete innovasjonsprosjekter, med typiske aktiviteter som identifisering av markedsmuligheter, utvikling av prototyper og mulige industrisamarbeid.

- Dette samarbeidet gir oss handlingsrom til å gjøre mer nyskapingsarbeid. Vi får tilført kapital og kapasitet, og får samtidig flere ideer å høste fra. Det betyr at vi i årene fremover kan skape flere gode prosjekter og spennende nyetableringer, sier Erik Wold, adm. direktør i NTNU Technology Transfer.

iPad i pasientkommunikasjon

Det finnes allerede flere eksempler på samarbeidsprosjekter mellom NTNU Technology Transfer og helseforetakene. Et av de pågående prosjektene er utviklingen av et egen web basert konsept for iPad og andre nettbrett som skal gjøre pasient-lege kommunikasjonen mer kvalitativ.

Det nye systemet, som er utviklet etter en ide fra Stein Kaasa, klinikksjef ved kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital, har blant annet et interaktivt kroppskart hvor pasientene kan peke på områder hvor de føler smerte. Applikasjonen har algoritmer som foreslår anbefalt behandling med smertelindrende medisin og dosering. Etter hvert skal systemet kommunisere effektivt med de forskjellige elektroniske pasientjournalene i hele helsevesenet.

- Dette er et eksempel på et prosjekt som kan ha stor relevans for helseregionen, samtidig som det har et internasjonalt potensiale. Ved å knytte oss til regionens sterkeste kommersialiseringsmiljø får vi tilført kompetansen og kapasiteten som behøves for å realisere prosjektet, sier Gunnar Bovim.

En stor oppgave

Helse Midt-Norge eier og driver sykehusene i begge Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Selskapet har over 15000 ansatte og omsetter årlig for 15 milliarder kroner.

- Vi vet at dette er en stor oppgave og at det forventes mye av oss. Men samtidig er det et viktig steg i riktig retning, både for oss som selskap og for innovasjonsarbeidet i regionen. Derfor gleder vi oss til å ta fatt på oppgavene, sier Erik Wold.

Gunnar Bovim er enig i at dette er et viktig prosjekt for regionen. - Gjennom et økt samarbeid med universitets- og høyskolesektoren bidrar vi til en bedre utnyttelse og videreutvikling av den samlede regionale kommersialiseringskompetansen.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!