Verdens største logistikkmesse skal bli enda bedre

Når CeMAT arrangeres neste gang i 2014 vil den ha fem forskjellige tematiske inndelinger. Det skal bidra til å gjøre verdens største logistikkutstilling både mer interessant og ikke minst mer oversiktlig for de besøkende. Arrangøren Deutsche Messe i Hannover har samtidig utvidet sitt samarbeid med Messe München som arrangerer transport logistic. Målet er nå ut til nye grupper av besøkende og utstillere. Noen full fusjon mellom de to messene er imidlertid ikke aktuelt.

Andreas Gruchow (t.v.) i Deutsche Messe og Wolf-Dietrich Müller i Messe München mener at CeMAT og transport logistic utfyller hverandre perfekt og har stor tro på at det nye samarbeidet mellom vil gi utstillerne merverdi og nye markedsmuligheter.

Foto: Deutsche Messe

Henning Ivarson

Parallelt med at interessen for nasjonale messer på mindre markeder er synkende, får de store internasjonale messene stadig større betydning. CeMAT har i mange år fremstått som verdens største logistikkutstilling. Den spiller nå en så viktig rolle for den internasjonale logistikkindustrien at arrangøren Deutsche Messe også har tatt med seg "messeformatet" til BRIC-landene - fire av verdens raskest voksende regioner; i slutten av september arrangeres CeMAT Russia i Moskva, og deretter følger CeMAT Asia i Shanghai måneden etter, CeMAT India i november og CeMAT South America i São Paulo i mars til neste år.

Ny temainndeling

Modermessen CeMAT arrangeres hver tredje år i Hannover. I fjor samlet den over 1.000 utstillere fra nær 40 land og hadde over 53.000 besøkende. Arrangøren har lenge forsøkt å samle utstillerne etter produkt- og løsningstyper, men utstillingsarealet er likevel så stort og antallet haller så mange at det kan ha vært vanskelig for publikum å orientere seg. Når messen arrangeres neste gang i 2014 vil den være organisert i fem hovedklynger; Move & Lift, Pick & Pack, Store & Load, Logistics IT og Manage & Service. Move & Lift vil presentere produkter innenfor materialhåndtering og løfteteknikk, med blant annet trucker, kraner og arbeidsplattformer. Pick & Pack vil mellom annet inkludere ordreplukk- og pakkeløsninger, inkludert måle- og veiesystemer. Store & Load vil samle tilbydere av manuelle og automatiske lagerløsninger, paller, containere samt laste- og losseutstyr. Logistics IT vil presentere WMS-systemer, kontroll- og trackingsystemer, sensorer og ID-systemer, mens Manage & Store samler logistikkrådgivere og konsulenter som vil presentere et bredt tjenestetilbud innenfor eiendom, finans og transport.

I tillegg til klyngeinndelingen vil CeMAT også legge vekt på utvalgte temaer som blant annet detaljhandelslogistikk, bulk, farmasi og avfall.

- Temaene vil rette seg mot behovene til spesifikke brukergrupper og bransjer. Det vil gi utstillerne nye muligheter for produktpresentasjon samtidig med at de besøkende kan rette oppmerksomheten mot løsningsområder som er relevante til deres bransje, opplyser Andreas Gruchow som sitter i konsernledelsen i Deutsche Messe.

Utvider samarbeidet med Messe München

Mens CeMAT er verdens største utstilling innen intern logistikk, innehar "transport logistic" samme posisjon for eksternlogistikk. Den arrangeres annet hvert år av Messe München og retter fokus på alle former for godstransport på både vei, bane, luft og sjø. Den inneholder også Air Cargo Europe som er en egen messe for den globale flyfraktindustrien. transport logistic ble sist arrangert i fjor og samlet da nærmere 1.900 utstillere fra nær 60 land og hadde over 51.000 besøkende.

Slikt sett er de to messene temmelig jevnstore, og siden skillet mellom intern og ekstern logistikk kan være litt utflytende har de to messene også til en viss grad overlappet hverandre på enkelte produktområder.

Som et resultat av at de i 2011 ble arrangert med få dagers mellomrom, innledet de to messearrangørene et samarbeid om felles markedsføring og promotering. Nå er samarbeidet utvidet ytterligere og partene har forpliktet seg til å samkjøre sine ressurser og motivere sine kunder til også å delta på den andre utstillingen. Under transport logistic 2013 vil derfor Deutsche Messe bidra til å få etablert en internlogistikkutstilling, mens Messe München på sin side vil skaffe eksternlogistikk-utstillere til CeMAT i 2014.

- Dette vil gi våre respektive utstillerbaser større og mer sammenhengende markedseksponering og sette dem i kontakt med et betydelig bredere spekter av potensielle kunder, kommenterer Gruchow.

Direktør Wolf-Dietrich Müller i Messe München mener de to utstillingene utfyller hverandre perfekt.

- Logistikk spiller en stadig viktigere rolle over hele verden og dette fører til en stor oppsving i etterspørselen etter utstyr og løsninger. Vårt samarbeid betyr merverdi og nye markedsmuligheter for våre kunder, sier Müller.

Jevnlige pressetreff

Alt tyder på at det fortatt er liv laga for store internasjonale messer. Samtidig er det tydelig at messearrangørene ikke kan stivne i det gamle sporet, og hele tiden må utvikle arrangementene. I tillegg til den nye tematiske inndelingen av CeMAT og alliansen med transport logistic har Deutsche Messe tatt ytterligere ett grep for å gi utstillerne merverdi ved å organisere jevnlige treff med den internasjonale fagpressen. Det første ble gjennomført i våres og samlet drøye 20 utstillere og et 70-talls journalister, og planen er å gjennomføre slike hvert år CeMAT ikke avholdes i Hannover.

Pressedagen var preget av at majoriteten av både utstillere og skribenter kom fra Tyskland eller andre mellomeuropeiske land, i tillegg til at flere av utstillerne ikke er representert på det norske markedet. Men det var også flere kjente selskaper på plass, men for de fleste av disse var nyhetene allerede blitt sluppet, enten direkte fra dem eller via deres norske importører.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!