Dagligvarer håndteres på første klasse

Det nye anlegget til ASKO Nord AS i Ramfjordbotn et par mil sørøst for Tromsø er et imponerende skue. Et høyeffektivt gjennomstrømmingslager med mest mulig klimanøytral drift og hvor det dessuten er lagt stor vekt på arbeidsmiljø og estetikk. Grossistselskapet er ansvarlig for lagring og distribusjon til NorgesGruppens butikker og øvrige kunder som er spredd over et svært stort geografisk område - fra Å i Lofoten og Kjøpsvik i sør og helt opp til Pasvik i nordøst.

Ferdig plukkede varer blir kjørt til sammenstilling på utgående torg der det er avsatt seks årsverk til for å komprimere og organisere hvert lass slik at man får med mest mulig pr bil. Henning Ivarson

Henning Ivarson

Med en omsetning på rundt 1,7 milliarder kroner er ASKO Nord ett av de største selskapene i Nord-Norge og har en ærverdig historie tilbake til 1917 da flere av Tromsøs kjøpmenn gikk sammen og etablerte Nordnorsk Importkompani. Etter å ha holdt hus midt i byen, omtrent der Skarven er i dag, flyttet selskapet senere ut av sentrum og til Strandveien der man på 80-tallet fikk bygget et topp moderne lageranlegg. På slutten av 90-tallet ble ASKO Nord etablert, og som etter trinnvise oppkjøp ble et heleid datterselskap av ASKO Norge.

På landsbasis har NorgesGruppen en markedsandel på nær 37 prosent av norsk dagligvarehandel. I Nord-Norge har imidlertid både Coop og Rema en betydelig sterkere posisjon enn i resten av landet, hvilket gjør at NorgesGruppen her betjener ca. 20 prosent av markedet.

Likevel er det snakk om svært store volumer som skal håndteres, og etter at tomten på Strandveien var bygget ut maksimalt måtte selskapet leie et eksternt lager. Kombinasjonen av behov for mer plass og ikke minst krav til mer effektivt drift medførte at ASKO Nord hadde vært på jakt etter en ny tomt i nærmere ti år da Tromsø kommune sommeren 2010 endelig kunne komme dem i møte med en 70 mål stor tomt på den nyanlagte Minken Næringspark. Den ligger tett inntil E8 ved Ramfjorden, et par mil sydøst for Tromsø, og et drøyt år senere var det nye 24.000 kvm store praktbygget til ASKO Nord klar til innflytting.

Flyttet 11.000 paller på halvannet døgn

I oktober i fjor var det klart for den store flyttesjauen.

- De gamle lagrene ble stengt en onsdag ettermiddag, og torsdag morgen gikk de første lassene. Allerede fredag ettermiddag var over 11.000 paller blitt flyttet over, forteller distribusjonssjef Johnny Johannessen. - Vi skulle egentlig først ha vært ferdig på søndag, men alle ansatte gjorde en kjempejobb. Vi hadde leiet inn ekstra trucker av Toyota og fikk tilført truckførere fra konsernet som også ga oss svært god støtte på systemteknikk. Søndag ettermiddag plukket vi de første ordrene på det nye lageret og mandag morgen gikk alle bilene ut i rute.

Effektiv bruk av semitrailere var en viktig faktor for at flyttingen gikk så effektivt som den gjorde. Én trekkvogn betjente tre traller; én som ble lastet, én som ble losset og én som ble transportert. De fleste av disse bilene var innleid, mens selskapets egne sjåfører ble brukt til lasting og lossing, og ikke minst til dirigering av trafikken.

Stor vekt på estetikk og godt arbeidsmiljø

I likhet med resten av ASKO-systemet har også ASKO Nord en organisasjon som er delt mellom inn- og utgående varestrøm. Som distribusjonssjef har Johnny Johannessen ansvaret for varene fra de er på plukkplass til de er ute hos kundene, inkludert plukk, sammenstilling, transportavdeling, biler og sjåfører. I tillegg har han ansvaret for det nye bygget og er dessuten sikkerhetsansvarlig. Nok å henge fingrene i med andre ord.

Både han og selskapets 120 ansatte er takknemlige at selskapet har en eier som har valgt å bruke store ressurser på å få et topp moderne grossistlager i Nord-Norge og hvor alt nå ligger til rette for en fortsatt vekst.

Anlegget til ASKO Rogaland dannet mal for hvordan layouten i det nye bygget i Ramfjorden skulle være. Resultatet er et høyeffektivt gjennomstrømmingslager på en stor tomt som både er svært godt tilrettelagt for tungtrafikk og som har gode utbyggingsmuligheter. Det 24.000 kvm store og rektangulære bygget er kledd med grå fasadeelementer slik at det i størst mulig grad skal gå i ett med terrenget. Rundt ene hjørnet ligger et treetasjers kontorbygg på tilsammen 3.800 kvm, kledd med malmfuru som etter hvert vil bli like grå som Ottaskiferen som kontorbygget er beriket med eller selve lagerbygget for den saks skyld. Resepsjonen som møter oss rett på innsiden har en standard som kan minne om et hotell. Det samme er tilfelle med den lyse og elegante kantinen som gjennom store vinduer byr på vakker utsikt over Ramfjorden og fjellene rundt. Trimrommet er like godt utstyrt som et hvilket som helst Elixia-senter, og også garderobene, de store møterommene og kontorene holder en meget høy standard. I tillegg til ASKO Nords egen administrasjon finner man også kontorer som er til utleid til de enkelte butikkjedene i NorgesGruppen.

Rasjonelt uteområde

Johannessen tar oss først med på en utvendig rundtur og gir oss et innblikk i hvor effektiv også den ytre logistikken er. På veggen som vender mot innkjøringen til anlegget finner man varemottaksporter med et 900 kvm inngående torg på innsiden. Her er også en 1.500 kvm miljøstasjon som tar i mot emballasje og kildesorterer avfall både fra lageret og det som bilene har med tilbake fra butikkene.

Et separat bygg på samme side rommer et stort tungbilvaskeanlegg og en vedlikeholdshall med grav som også kan benyttes av sjåførene til selskapets eksterne transportører. De har for øvrig også tilgang til både dusj og et trivelig oppholdsrom i kontorbyggets første etasje.

På baksiden av hovedbygget er det rikelig med oppstillingsplasser for lastebiler og semitrailere. Når man runder neste hjørne finner man i alt 14 lasteramper i tilknytning til det 2.800 kvm store utgående varetorget. Fra denne siden kjører man også ut fra det inngjerdede området som er helt fritt for personbiler.

Effektivt gjennomstrømmingslager

Mellom det inngående toget på den ene siden og det utgående torget på den andre, ligger to tørrlagre på til sammen 7.100 kvm, et kjølelager på 2.100 kvm og et fryselager på 3.000 kvm.

Alle de ulike portene i bygget er levert av Hörmann, mens Scandinavian Storage Group (SSG) var ansvarlig for samtlige reoltyper i tillegg til merking av kjøreganger, magnetetiketter for varemerking samt garderobeinnredning. Leveransen, som så langt har vært den største for SSG, inkluderte også 600 mm høye Rack Armour søylebeskyttere samt On^Off gavlbeskyttere. Johnny Johannessen opplyser at disse påkjøringshindrene fungerer veldig bra og at de så langt ikke har opplevd skader på reoler.

Alt i alt rommer reolene godt og vel 24.000 pallplasser. Det lagerføres ca. 8.000 varer, og med varene som cross stockes fra ASKOs sentrallager og transittleverandørene opererer man med ca. 20.000 varelinjer.

Automatiseringsgraden på sentrallagrene til landets fire store dagligvaregrossister har lenge vært stigende. Den senere tiden er den også blitt økt på regionnivå, som eksempelvis hos ASKO Midt-Norge. Foreløpig har ikke ASKO Nord stort nok volum til å forsvare slik investering.

- Nei, her det er det fortatt håndarbeid, sier Johannessen. Han legger imidlertid til at de allerede et par år har benyttet stemmestyrt plukk som har bidratt til en betydelig effektivisering.

Til selskapets ca. 400 kunder plukkes det årlig ca. 5 millioner kolli. Splitter man antallet ned pr uke blir antallet 100.000, og går man ytterligere ned vil det si at de 21 plukkerne i snitt plukker 145 kolli pr time.

- Men det tallet skal opp, fastslår Johannessen. - Vi har gått fra å ha korte plukktrucker på et trangt lager til å ha lange trucker på et kjempestort lager, men er allerede i gang med å omplassere varer både på tørr, kjøl og frys for å få opp effektiviteten. Vi er fortsatt i en innkjøringsfase, men når vi er ferdig med ferieavviklingen regner jeg med at vi er fullt innkjørt på det nye lageret.

Ferdig plukkede varer blir kjørt til sammenstilling på utgående torg der det er avsatt seks årsverk til for å komprimere og organisere hvert lass slik at man får med mest mulig pr bil. Alle kolli blir registrert ved hjelp av håndholdte terminaler før utkjøring, og mens bilen står på rampen er det sjåføren selv som er ansvarlig for å hente varene på frysa som ligger tett inntil sammenstillingsområdet.

70 nye trucker

Alt av både maskiner, utstyr og inventar i det nye lageret er nyanskaffet. På trucksiden har ASKO rammeavtaler med både Jungheinrich og Toyota, og etter en normal anbudsrunde var det Toyota Material Handling Norway som fikk kontrakten på leveranse av hele 70 trucker, og som samtidig forpliktet seg å ta imot omtrent like mange Jungheinrichmaskiner som ASKO Nord benyttet på det tidligere lageret.

Leveransen består i all hovedsak av BT ledetrucker og BT reachtrucker, men også en Toyota motvektstruck som blant annet benyttes på miljøstasjonen. Legger man til BT-snilene som benyttes i lastebilene snakker man totalt om 84 maskiner.

- Det var litt av en ordre, kommenterer vi.

- Ja, det var et kjempeprosjekt for oss, sier distriktssjef Stein-Arne Paulsen i Toyota Material Handling Norway, og med ansvar for Troms og Finnmark. Han tillegger imidlertid raskt at han selv begynte i selskapet etter at kontrakten var undertegnet og at det var regionsjef Arne Eivik ved avdelingen i Bodø som fikk kontrakten vel i havn.

- Det var totalløsningen og presentasjonen av denne som avgjorde valget, påpeker Johannessen. - Etter at vi hadde valgt leverandør fikk de være med på å planlegge utformingen av både laderommet og servicerommet som til sammen er på hele 530 kvm.

Benytter I_Site på alle trucker

De fleste reachtruckene er av typen BT Reflex E-serie med tiltkabin.

- Flere av truckførerne våre som var vant til Jungheinrich var svært kritiske da vi hadde disse på prøve i det gamle lageret. Men etter litt tilvenning er det nå bare skryt å høre fra dem, sier Johannessen, som legger til at det er store helsemessige fordeler med en tiltbar førerkabin.

ASKO Nord har nettopp koblet alle truckene opp mot flåtestyringsprogrammet Toyota I_Site.

- Etter min mening kan man med dette analysere driften av truckparken på en ganske eksepsjonell måte. Foruten å gi en god oversikt over driftstimer og utnyttelsesgrad blir det også et viktig verktøy for å få redusere skader på både trucker og inventar.

Reduserer energiforbruket med 80 prosent

Ett av de overordnede målene til NorgesGruppen er å være klimanøytrale, og i det nye bygget i Ramfjorden har man tatt i bruk den mest avanserte kjøleteknologien som er tilgjengelig både hva gjelder kompressorer, fordampere, bruk av CO2-anlegg og ammoniakk.

- 75 prosent av energien til oppvarming er restvarme fra kjøle-/fryseanlegget. Vi benytter biodiesel for å ta toppene og har varmepumper på i alt 240 kW på taket, forteller Johannessen, og legger til at de har som mål å få det sertifisert som et klasse B-bygg. Store vindusflater sikrer rikelig med naturlig lys på lagrene. De aller fleste lyspunktene i bygget er dessuten bevegelsesstyrte, og på nedkjølte arealer benyttes dessuten LED-lys som ikke avgir varme.

Omfattende distribusjonsnett

ASKO Nord mottar en stor mengde varer fra Sør-Norge. Det gjelder både tørr-, frys- og kjølevarer i tillegg til det ASKO finner mest formålstjenlig å lagre på sitt eget sentrallager. I snitt går det 30 fullastede semitrailere i uken med ARE-toget til Narvik, hvor ASKO Transport overtar og trekker dem videre nordover til Ramfjorden. Selskapet samarbeider også med Nor Lines og mottar således en del varer som blir sendt med Hurtigruten i tillegg til de mange daglige direktebilene som leverer ferske varer fra blant annet Prior og Q-Meieriene.

ASKO Nord betjener kunder fra Å i Lofoten og Kjøpsvik i sør til Pasvik i nordøst. Det er over 1.300 kilometer mellom disse ytterpunktene og området er langt større enn noe annet ASKO-lager betjener. Til sammen tilbakelegges det ca. 2,7 millioner kilometer i løpet av et år, noe som tilsvarer nesten 70 ganger rundt ekvator.

- Innenfor en radius på 300 kilometer kjøres det ruter med våre 14 egne biler som starter og stopper her. Ti av våre største kunder er i nærområdet, men 60 prosent av rutene våre går ut i distriktene, sier Johannessen.

Hver natt sendes det ferdigpakkede varer til Sortland hvor selskapet har et eget vogntog fast plassert og som distribuerer varer i Lofoten og Vesterålen. Transporten til Vest-Finnmark er satt bort til Hako Transport som har én til to biler hver dag til Alta/Hammerfest, mens Byrknes Auto har fast daglig kjøring med én bil til Tana. Flere steder blir den videre distribusjonen utført av lokale selskaper.

Johannessen forteller at distribusjonsmønsteret funger svært godt.

- Varene til Kiwi Kirkenes går herfra på ettermiddagen og er på plass neste formiddag. Det samme er tilfelle lengst ute i Lofoten og i resten av området vårt. Tidligere hadde vi egne biler stasjonert i Alta og Vadsø, men det ble vanskelig å administrere og vi var sårbare ved sykdom etc. Nå har vi meget gode samarbeidspartnere og kundetilfredsheten er svært høy.

Miljøoptimalisert distribusjon

Johannessen forteller at utflyttingen fra Tromsø sparer byen for 80 vogntog i uken. Og bare det at det nye anlegget ligger et par mil nærmere E6 som benyttes både nordover og sørover blir den totale kjørelengden i distribusjonsapparatet redusert med hele 250.000 kilometer i året.

- Vi er meget miljøbevisste, og legger stor vekt på fyllingsgrad, skolerte sjåfører og ikke minst moderne bilpark.

Han forteller at de har et nært og godt samarbeid med Scania og i fellesskap har de nå etablert et prosjekt for å utrede muligheten for å kjøre på biodiesel eller bioetanol. ASKO har som mange vet flere lastebiler som kjører på bioetanol i Sør-Norge.

- Foreløpig kan Scania bare levere 2-akslede biler med 270 hesters bioetanolmotor, og det er i minste laget for oss. Nå har imidlertid Scania signalisert at de snart har en 3-akslet bil med 400 hester klar, og da blir det straks mer interessant.

- Hva med tilgang på slikt drivstoff her oppe?

- Det får vi se. Foreløpig har vi kun hatt innledende møter med Statoil og Scania. Men når det gjelder biodiesel er både vi og transportørene klare for bruk av et slikt drivstoff, og tilsammen vil vi med dagens drift ha behov ha for en million liter i året.

Overtar Coca-Cola - håper på øl også

For ikke lenge siden ble det kjent at dagligvaregrossistene skal overta lagring og distribusjon av produktene til Coca-Cola. I Nord-Norge er det Macks Ølbryggeri som står for dette nå. Som mange vet er Mack på vei ut av Tromsø sentrum og åpner senere i år et helt nytt produksjonsanlegg i Nordkjosbotn ca. 50 kilometer unna.

- Planen er at vi får inn Coca-Cola i mars til neste år og vi er nå i dialog med Mack om vi også skal ta deres produkter over vårt lager, forteller Johannessen.

I dag leverer ASKO Nord ca 60 prosent av det som omsettes i NorgesGruppens butikkjeder. Moderselskapets overordnede mål er å ha 100 prosent.

- Både øl og mineralvann lå inne i planene da vårt nye anlegg ble tegnet. For oss er det egentlig bare et spørsmål om når disse varetypene kommer. Samtidig er det klart at Coca-Cola alene vil gi oss en volumøkning på ca. 17 prosent. Får vi Mack også er vi nok nødt til å utvide plukkarbeidsdagen, samtidig med at også butikker her i nord må innstille seg på å få vareleveranser på sene kveldstimer eller på natten, avslutter Johnny Johannessen.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!