Restrukturering av forsyningskjeder

Det er viktigere å gjøre de riktige tingene enn bare å gjøre tingene riktig. Kanskje er det derfor flere og flere ser på selve strukturen i forsyningskjeden. Vi ser eksempler på at flytmønstret av varer i forsyningskjeden revurderes og at lagerpunktene i kjeden utformes, styres og samordnes ut fra prinsipper som gir både fleksibilitet og effektivitet, eller med andre ord, høy kundeservice og lav kostnad.

Sentrallageret til ASKO er et høylager med 14.500 pallplasser, et kasselager med 104.000 kasser og 20 plukkstasjoner med kapasitet 250 kolli per time. Arkivfoto: Trond Schieldrop

Ett resultat av denne restruktureringen av forsyningskjedene er en fremvekst av store sentrallagre, også betegnet som logistikkmaskiner. Aktiviteter samles i disse logistikksentrene. Det gir store enheter, noe som igjen gjør det lønnsomt med tunge investeringer i avansert og automatisert lagringsutstyr, både for mottak, lagerintern transport, plukking og sammenstilling av varer til paller, containere og biler.

Det har nå vært LOGMA-møter ved to virksomheter som begge har investert i et stort og meget automatiserte sentrallager, og dermed samlet mer av sine lageraktiviteter der. Det er ASKO som kaller prosjektet:, og det er Ahlsell som kaller prosjektet:. Disse to virksomhetene har helt ulike markeder og produktporteføljene er vidt forskjellige. Men resonnementene som ligger bak ny struktur er for begge virksomhetene basert på relevante logistiske teorier og modeller.Effektiv logistikk med støtte av automasjonTotal endring av logistikkmodell i Ahlsell

ASKO

ASKO er landets største dagligvaregrossist og betjener alle kjedekonseptene innen NorgesGruppen som er Norges 7. største selskap med nær 60 milliarder i omsetning. Gruppen har seks ulike kjedekonsepter med tilsammen 1.415 butikker. I tillegg leveres det til ca. 1.000 serverings- og storhusholdningssteder. For å betjene dette markedet har ASKO ett sentrallager på Vestby og 13 regionlagre. Sentrallageret ble åpnet i 2011 med 25.000 kvm og høy grad av automasjon.

Styringsprinsipp

ASKO styrer ca. 22.000 artikler. Det er som normalt stor spredning i omsetning per artikkel, og derfor grunn til å differensiere flyten av ulike artikler ut til butikk. Sentrallageret lagerfører og ivaretar ca. 17.000 av artiklene med minst omsetning. Regionlagrene lagerfører og ivaretar de største artiklene, ca. 5.000 artikler. Hver artikkel har sin egen optimale flyt. Grovt gjengitt så går altså noen artikler fra leverandør til regionslager hvor de lagerføres og plukkes til kundeordre. De minst frekvente artikler går fra leverandør til sentrallager hvor disse lagerføres. På sentrallageret plukkes artiklene direkte til kundeordre og går som transitt til regionslager hvor det sammenstilles med andre artikler til samme kunde. I tillegg går noen artikler fra leverandør til sentrallager hvor det er samlasting på fulle biler til regionslager.

Miljøsatsing

Som en meget stor aktør innen distribusjon har ASKO begrepet miljø som rammebetingelse og operasjonelt mål. ASKO skal bidra til at NorgesGruppen skal øke energieffektiviteten med 15 prosent og redusere CO2 utslipp per transportert vare med 50 prosent. I tillegg skal NG øke andelen kildesortert avfall til 80 prosent i mer enn 1.100 butikker og at 90 prosent av alt matavfall går til biogassproduksjon. Dette er de ambisiøse miljømålene for 2014, for dermed å forsyne Norge med mat på en komplett måte.

Ahlsell Norge

Ahlsell er en stor aktør innen det profesjonelle elektro- og VVS-markedet. Omsetningen er ca. 4,2 milliarder kroner for et sortiment på ca. 32.000 artikler. Det har vært kraftig vekst, mye basert på oppkjøp av andre til dels store aktører. En konsekvens av dette ble en rekke store selvstendige regionslager. I 2008 besluttet Ahlsell å sentralisere mye av lageraktivitetene for å forbedre lagereffektiviteten, redusere bestillings- og lagingskostnadene, harmonisere sortimentet, samle spesialkompetanse og redusere intern transport mellom de mange regionlagrene. Lokalisering av sentrallager var selvfølgelig en strategisk beslutning, og et område 50 kilometer nord for Oslo ga nære flyforbindelser, god plass for utvidelser og var uavhengig av køtrafikk ut av byen.

Lagerløsning og lagerstruktur

To år senere sto et automatisert sentrallager på 40.000 kvm ferdig med fem kraner for håndtering av 40.000 kasser, samt seks heisautomater for håndtering av 10.000 kasser, spesielt egnet for lavfrekvente artikler. Der er en såkalt miniloader som bringer artiklene til plukkoperatør. Ved hver plukkstasjon kan det plukkes til 10 ordrer samtidig. Typisk belastning av lageret i dag er 2.000 ordrer og 12.000 ordrelinjer per døgn.

Gjeldende lagerstruktur blir så sentrallager ved Gardermoen, regionlager i Bodø for nærhet til Nord Norge og ca. 60 profflagre hvor primært håndverkere henter selv sine varer. Det er 21 dropsteder/terminaler hvor varer omlastes og fordeles på til sammen 184 kjøreruter som gir god geografisk dekning og presise leveringer ut til kunder.

Styringsprinsipp for vareflyt

Differensiert flyt er et gjennomtenkt tema. Hver artikkel og hver ordre har i prinsippet sin spesifikke flyt avhengig av kundes behov og beliggenhet og artikkelens beskaffenhet. Men et overordnet mål er levering kunde «over natten», altså neste dag. Hovedflyten er at artiklene går fra leverandør til sentrallageret hvor kundeordrer plukkes. En voluminøs og konsentrert hovedflyt av varer gir god utnyttelse av biler ut til dropstedene. Det gir kostnadseffektiv transport til dropstedene hvor det da kan tillates noe manuell sortering til de ulike lokale kjørerutene. Fra sentrallageret etterfylles regionlageret i Bodø, hvorpå begge lagrene kan etterfylle de 60 profflagrene. Levering av tunge varer og levering til større prosjekter går fra leverandør direkte til kunde. Unntaksvis går varer fra leverandør til regionlageret.

 ----------------

28. februar: Business Logistics in Perspective

I samarbeid med BI arrangerer LOGMA et unikt og spennende logistikkseminar. I anledning at nestor innen logistikk ved BI og en av initiativtakerne til LOGMA, avslutter sin lange karriere, har det vært mulig å samle en rekke internasjonalt anerkjente kapasiteter og toneangivende akademikere innen Supply Chain Management og Supply Chain Leadership.

Seminaret arrangeres 28. februar 2013 og da vil du møte og høre:

Timeplan og innhold i detalj presenteres senere. Men vi anbefaler å avsette dagen allerede nå. Ikke gå glipp av denne muligheten til en fantastisk faglig reise.

Seminaret er åpent for alle LOGMA-medlemmer og seminaret er gratis. Det skal nemlig være faglig lønnsomt å være LOGMA-medlem!

-----------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.  Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!