Flere tusen timer kan gå tapt pr år

I løpet av et åtte timers skift taper hver ansatt i gjennomsnitt 15 minutter i produktivitet på grunn av ineffektiv arbeidsflyt. For et middels stort lager med 50 ansatte, kan det raskt dreie seg om inntil 3.000 timer per år og betydelig flere i større organisasjoner.

Nesten 90 prosent av respondentene tror at investeringer i teknologi skulle gjøre det mulig å gjenvinne tap av tid og øke produktiviteten. Illustrasjonsfoto: Intermec

Dette kommer frem i en undesøkelse basert på intervjuer med 250 bedrifter i Europa og USA med over 500 ansatte, og som er gjennomført av Intermec i samarbeid med det amerikanske undersøkelsesforetaket Vanson Bourne. Undersøkelsen peker på den reelle kostnaden for ineffektiv arbeidsflyt og prosesser, samt de utfordringer som distribusjonssentraler står overfor.

Lager- og distribusjonssentraler er under stadig større press for å senke kostnader og øke sine marginer. Undersøkelsen fra Intermec viser at i løpet av de siste seks månedene har åtte av ti lagersjefer fått i oppdrag å gjennomføre en gjennomsnittlig kostnadsbesparelse på 19 prosent i sin respektive virksomhet.

Det første trinnet i å identifisere områder som kan forbedres, er å foreta en gjennomgang av samtlige arbeidsmomenter i bedriftens distribusjonssentraler. Undersøkelsen viser at 30 prosent av de spurte ikke har foretatt en slik gjennomgang i løpet av det siste året.

Ineffektivt

Det var ledere av bedriftens leveringskjede, lager og distribusjon som ble intervjuet i undersøkelsen. Majoriteten av dem som spurt oppgir at de mest ineffektive arbeidsmomentene i løpet av et åtte timers skift er pakking og lasting (20 prosent), tett fulgt av plukking og lagerstyring (begge 18 prosent). Blant de ansvarlige i bedrifter som nylig har gjennomført en oversikt over arbeidsflyt og -momenter, mener de fleste at plukking og lagerstyring er de områder der det er lettest å oppnå besparelser.

Hvert sekund teller

Uansett om lager- og distribusjonssjefer er beredt til å gjøre noe med dette eller ikke, viser undersøkelsen tydelig hvilke utfordringer de står overfor.

Nesten alle som ble intervjuet er enige om løsningen for å nå dette målet. Når de ble spurt om hvordan resultatet kan forbedres på lageret og distribusjonssentralen, svarer nesten 90 prosent at de tror at investeringer i ny teknologi skulle gjøre det mulig å gjenvinne tap av tid og øke produktiviteten.

Stor motstand

Ledere i bedrifter som ikke har gjennomført dette i løpet av siste året, sier at bare et pålegg eller et regelverk (28 prosent), eller lavt prestasjonsnivå (27 prosent), skulle få dem til å foreta dette i dag. Sistnevnte tall står i skarp kontrast til bedrifter som nylig har gjennomført dette og oppnådd gode prosessforbedringer. Det fremheves at lavt prestasjonsnivå er en meget liten avgjørende del (9 prosent) som gjorde at det ble foretatt et ettersyn. Motiverende faktorer var nytt regelverk (26 prosent) og kontinuerlig forbedringsprogram (22 prosent).

I en verden der hvert oppdrag er vanskelig å få og enda vanskeligere å bibeholde, er det urovekkende at nesten 16 prosent sier at de ikke kommer til å se over arbeidsflyten før de får klage fra kunden.

Store besparelser

Nesten to tredjedeler (60 prosent) er enige i at «det er mulighet for store tids- og kostnadsbesparelser ved å bare redusere arbeidsflyten med noen sekunder.»

Et eksempel på hvordan man kan oppnå dette er ifølge Intermec å redusere antall arbeidsmomenter, investere i raskere etikettskrivere, raskere strekkodelesere og eliminering av batteribytte midt i et skift.

- Lagersjefer står overfor store utfordringer vedrørende kostnadsbesparelser, noe som betyr at de ikke har råd til at sløsingen med tid fortsetter. Bedriftene bør regelmessig se over arbeidsflyten i detalj, for å få tilbake de minuttene som er nødvendig for å oppnå disse besparelsene, sier Bruce Stubbs, Marketing Director for selskapets virksomhet innen distribusjonssentraler. - Som denne undersøkelsen viser, kan teknisk infrastruktur være et perfekt sted å starte, legger han til.

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!