Logistikkens mangfold

Logistikk er et fantastisk fagfelt som med sitt mangfold i bredde og dybde genererer konsepter som går på tvers av konvensjonelle strukturer og tenkesett i de fleste virksomheter. Med bred forankring i helhetsforståelse og dyp spisskompetanse er det behov og plass for et stort sett av mangfoldige og utfordrende særinteresser. Det gjelder altså både å gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig.

LOGMA og BI gjennomførte nylig sitt store logistikkseminar, Business Logistics in Perspective. Foto: Nicolas Tourrenc

Øyvind Engen

Derfor har vi her og nå anledning til å vise eksempler på bredde og dybde. Først dette med helhetssynet. LOGMA og BI har nettopp hatt sitt store logistikkseminar, Business Logistics in Perspective. Seminaret blir nærmere omtalt i neste utgave av denne spalten. Når seks fremtredende akademikere står opp og forteller om det de vet mest om og tror best på, da er det all grunn til å lytte. Dette var budskap som hele 160 fremmøtte med faglig begjær tok til seg i løpet av en lang, men spennende dag, og forhåpentlig var der noe som de lydhøre kunne fordøye i etterkant og knytte opp til sine egne profesjonelle utfordringer.

Martin Christopher - et faglig ikon

I denne omgang trekker vi frem en av profilene fra seminaret, nemlig Martin Christopher. Han er Emeritus Professor of Marketing and Logistics ved Cranfield School of Management og er viden kjent gjennom sine forelesninger, artikler og bøker. Hans grunnleggende bok «Reduce cost and improve service» fra 1992, og senere revidert flere ganger, er grunnleggende pensum i et hvert studie innen logistikk. Alle med ansvar innen logistikk bør nok ha lest og forstått siste utgave av boken. Ingen skam at den ligger både på skrivebordet og på nattbordet.

Slik forandres logistikken

Spennende blir det når vi får anledning til å spørre Christopher om hva han ser som de største forskjeller fra 1992 og i dag. Christopher er helt klar på at fortsatt gjelder det å redusere kostnader og øke service i en hver forsyningssituasjon. Men det har blitt et helt annet innslag av kompleksitet og usikkerhet som krever nye forretningsmodeller med andre grep for å lykkes. Logistikk er gradvis løftet opp på virksomhetenes strategiske plan. Enkle og forutsigbare forsyningskjeder erstattes av komplekse og skiftende forsyningsnettverk og med økende avhengigheten mellom aktørene innen nettverket. Samtidig er det ikke nok med endimensjonale strategier, som å velge en «trade-off» mellom «lean» og «agile». Nå gjelder det å være best på begge deler, det gjelder å være «leagile» som det heter i fagterminologien. Strukturell fleksibilitet er et konsept for å utvikle kundeløsninger gjennom deling av digital kommunikasjon, rask produksjon og servicepakkede produkter.

Faglig konsensus om riktig retning

Foredragsholderne sto frem som samstemte i sitt syn på de store linjene. Nettverksutviklingen gir nye muligheter, men kan også innebære begrensninger. Derfor er det viktig å se utfordringer fra ulike vinkler og kombinere ulike perspektiver for å beherske helhetsbildet og etablere den riktige systemtilnærmingen til løsninger. Men fortsatt, ikke glem de operasjonelle detaljene. Fortsatt er kjente grep som og relevante virkemidler for å optimalisere styringen av flyten av varer og materiell.dekoblingutsettelse

-----------

Medlemsmøte hos Staples:

En gigant innen kontor- og datamateriell

LOGMA-medlemmene fikk under et medlemsmøte hos Staples en dyp og detaljert innføring i hvordan et distribusjonssenter kan drives kostnadseffektivt og samtidig holde en meget høy servicegrad.

Staples som sådan kan for mange være noe ukjent, men kan fortelle en spennende historie om hvordan dynamiske markedskrefter driver virksomheten. De velkjente kjedene for kontormateriell, Rich Andvord og Tybring-Gjedde fusjonerte i 2005. Året etter ble det nye fusjonerte selskapet kjøpt av nederlandske Corporate Express, og i 2008 ble igjen dette selskapet kjøpt av amerikanske Staples Inc. med hovedkontor utenfor Boston. Staples Inc. er verdens største forsyningskjede for kontor- og datamateriell som med 93.000 medarbeidere leverer til alle typer kunder til en verdi for 200 milliarder NOK. Staples Norge har 250 medarbeidere som omsetter 23.000 artikler innen 22 ulike produktkategorier for en verdi av 1 milliard NOK til 30.000 kunder.

Spisskompetent drift av sentrallager

Det proaktive forbedringsarbeidet fikk ekstra kraft med den nevnte fusjonen. Kapasiteten ved sentrallageret måtte økes, og driftskostnadene måtte reduseres. I dag er det 30.000 kunder og andelen av e-handel er ca. 50 prosent. Daglig mottas opp til 600 paller og det leveres opp til 15.000 ordrelinjer per dag. De tre viktige prosessene på et hvert lager er satt i fokus. Det er 1), 2), 3). Prosessene er definert i detalj og hver i sær er de optimalisert. Optimal drift er å automatisere og tilpasse prosessene ut fra karakteristika for ordrestruktur og artikkelfrekvens. Disse karakteristika blir igjen oppdatert basert på ukentlige analyser av ordrestruktur og leveringsfrekvens. Bestillingsadferden hos kundene stimuleres mot en «rasjonell» ordrestruktur i den hensikt å forenkle den kostnadsdrivende prosessen.mottak av vareretterfylling av varer til lagerplassplukking av varerplukking av varer

Den virtuelle konkurransen

Den virkelige konkurransen har Staples på det norske markedet. Men samtidig har de også en form for virtuell konkurranse om vi kan kalle det slik. Som del av en amerikansk forretningskultur er nøkkeltall en del av hverdagen. Hele 157 KPI´er måles og rapporteres i konkurranse med 13 andre europeiske distribusjonssentre. Men tross all seriøs benchmarking så er det vårt inntrykk at det er lokal kompetanse og lokalt initiativ som er den drivende kraften bak Staples Norge sin kostnadseffektive og godt tilpassede kundeservice.

Se forbedringer innen distribusjonssentre

I forrige utgave av Logistikk & Ledelse kunne vi lese om en stor undersøkelse som peker på de utfordringene som distribusjonssentraler står ovenfor når det gjelder ineffektiv arbeidsflyt og prosesser som driver kostnader. Av 250 bedrifter hadde 200 av disse fått pålegg om 20 prosent kostnadsreduksjon.

-------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!