Sikrere og mer effektiv håndtering

Oljeserviceselskapet Weatherford Norge AS har tatt i bruk landets største Combilift som har en løftekapasitet på hele 15 tonn ved 1.100 mm lastsenter. Det gjør lasting, lossing og øvrig håndtering av opptil 18 meter lange baskets og øvrig offshoreutstyr både sikrere og mer effektivt.

Weatherfords nye Combilift C15000 har en egenvekt på 24,5 tonn, løftekapasitet på 15 tonn ved 1.100 mm lastsenter og er den største Combilift så langt her i landet. Foto Henning Ivarson

Henning Ivarson

15 år er gått siden Robert Moffett og Martin McVicar etablerte Combilift Ltd i den lille irske byen Monaghan og utviklet en universalmaskin som er så fleksibel at den kan utføre oppgavene til både en konvensjonell motvektstruck, en 4-veistruck og en sidelaster.

Jørund Woll, daglig leder for den norske importøren Materialhåndtering AS, nyter høy respekt i Monaghan. I over 30 år har han for det aller meste konsentrert seg om å hjelpe kunder med å finne praktiske og rasjonelle løsninger for gods som krever håndtering på en spesiell måte, og hans kompetanse på dette området har gjort Woll til en sentral støttespiller i produktutviklingen. En annen grunn til hans høye stjerne hos Combilift er at Norge er ett av produsentens viktigste eksportmarkeder.

Mange brukere i oljebransjen

Combilifts allhjulsdrevne 4-veistrucker med store hjul og plattform har fått et solid fotfeste innenfor virksomheter som hovedsakelig opererer mye langgods.

Etter at slikt gods er blitt løftet opp, trekkes masten bakover og langgodset senkes ned på de to plattformene. Deretter vris hjulene og maskinen kjører avgårde sideveis. På den måten kan man håndtere en stor maskin på et relativt trange områder. Den andre fordelen er at kombitruckene har et langt jevnere marktrykk enn en motvektstruck.

I tillegg til trelast- og byggevarebransjen, har Woll levert et stort antall Combilift til oljeindustrien - som både er i drift hos de store oljeserviceselskapene og på de mange forsyningsbasene oppover langs kysten.

Visjon å være den beste brønnleverandøren

Da Weatherford Norge AS ble etablert i 1974 hadde moderselskapet allerede vært i aktivitet i Nordsjøen i seks år. Således har Weatherford vært med på hele det norske oljeeventyret.

Selskapet er en betydelig leverandør av produkter og tjenester til alt som har med brønner å gjøre. Stig Wølstad-Knudsen, Business Group Manager Supply Chain & Shared Resources, forklarer at de både planlegger, borrer, evaluerer, konstruerer og setter brønnen i produksjon. Deretter bidrar selskapet med blant annet production logging med fiberoptikk for å finne de mest egnede sonene å produsere fra. Oppdager man innsnevringer eller andre problemer, sendes egne intervensjonseksperter ut for å fjerne hindrene. En del av slikt arbeid kan gjøres mens brønnen er levende, men som regel må den stenges ned. Da tikker taksameteret fort - selv en billig rigg koster fort en halv million dollar om dagen.

- Nedetid er definitivt viktig for oss, forklarer Wølstad-Knudsen, som raskt også fremhever servicekvalitet, fleksibilitet og smidighet.

- Vi har et fokus på å fremstå som et energisk oljeserviceselskap som gir det lille ekstra. Visjonen er å være den beste brønnleverandøren på norsk sokkel.

Et stort og hårete mål, innrømmer han. Rent størrelsesmessig er Weatherford nummer fire her i landet - etter Schlumberger, Halliburton, og Baker Hughes.

- Det er de fire store, og rangeringen disse i mellom er for øvrig tilnærmet lik uansett hvor man er i verden. Men vi sier altså at vi skal være best, og ikke størst.

Etter nær sagt å ha kjøpt opp selskaper over en lav sko, forteller Wølstad-Knudsen at Weatherford Norge nå er inne i en konsolideringsperiode. Kjernestrategien er å bruke selskapets størrelse og muskler til å videreutvikle eksisterende og produsere nye produkter og tjenester. I så måte kan nevnes at moderselskapet bruker to prosent av den årlige omsetningen på over 15 milliarder dollar til forskning og utvikling.

40.000 kvm på Forus

Mens alle de tre andre store oljeserviceselskapene er etablert i nær tilknytning til offshorebasen i Risavika, holder Weatherford Norge til på Forus. Mellom travparken i nord og det store kjøpesenteret Kvadrat i sør disponerer selskapet en tomt på 40.000 kvm, hvorav halvparten er bebygget.

Som ansvarlig for Supply Chain & Shared Resources har Wølstad-Knudsen ansvaret for logistikk, lagervirksomhet, innkjøp, kontrakt, IT, facility og verkstedansatte og -ledelse. Da han kom fra Halliburton til Weatherford for to år siden, ga han umiddelbart uttrykk for at mye måtte endres.

- Det fikk vi lov til å gjøre, og i dag fremstår vi som det mest moderne fasiliteten Weatherford. Han legger imidlertid ikke skjul på at de har minimalt med utvidelsesmuligheter og at det vil skape en plassutfordring om noen år.

Alt handler om omløpshastighet

Selv om Weatherford Norge har lengre vei til kaiområdet i Risavika enn det konkurrentene har, unngår de samtidig de store trafikale problemene rundt dette området. Den køen har Wølstad-Knudsen selv slitt med i 15 år, og vet derfor godt hva han snakker om. Daglig sender Weatherford av gårde 20 til 30 oilexpress-transporter til basene langs kysten helt opp til Hammerfest, og i så måte teller nærheten til E39 vel så mye. Og inntil det blir etablert et effektivt, raskt og billig sjøtransportalternativ base-til-base, fortsetter Wølstad-Knudsen å bruke bil.

- Det som virkelig betyr noe for meg er hvor mye utstyr jeg har. Hvor mange kunder ønsker dette utstyret, og hvor fort klarer jeg å snu det rundt? Hvem betaler for det når det ligger på båt en uke? Det er i hvert fall ikke kunden. For meg handler alt om omløpshastighet og at utstyret enten er på rigg, på vei hjem fra rigg, på verksted/service eller på vei tilbake til kunden. Alt må gå så fort som mulig.

Ekstremt fokus på HMS

Oljebransjen er ekstremt opptatt av HMS. Enkelte selskaper er eksempelvis kjent for sine pålegg om å holde i rekkverket når man går i trapper. Selv om vi hos Weatherford bare finner skilt som henstiller til dette, har selskapet likevel en klar nullvisjon både onshore og offshore.

Det høye HMS-fokuset har også stått helt sentralt i organiseringen av det store uteområdet - eller yard´en som det heter i oljeverdenen - rundt bruken av trucker og anskaffelse av nye maskiner.

Yard´en er fylt opp av grenreoler med rør, baskets (spesielle containere til transport av rør), vanlige containere og en mengde ulike typer "tools". Her ute er det Yard Coordinator Håvard Njærheim som regjerer og som har overordnet ansvar for å få transportert utstyret inn og ut fra 12 ulike operative avdelinger som lagre, vedlikeholdsverksteder, lakkbokser, områder for sammensetting av utstyr i henhold til konfigurasjon fra kunde etc, og få det lastet på bil.

Bred truckpark

Truckparken teller ca. 20 maskiner og etter at Jungheinrich for ikke lenge siden ble valgt som ny leverandør av ordinære motvektstrucker er mange eldre Toyotaer nå blitt skiftet ut. Selskapet disponerer imidlertid fortsatt noen få slike, i tillegg til en BT kombitruck som benyttes på et smalgangslager, og en elektrisk 4-tonns Combilift som kun blir brukt til lettere langgods innendørs.

For tyngre håndtering benyttes både ordinære 15-tonns Kalmartrucker og naturligvis Combilift. For det er lenge siden selskapet så fordelen med denne maskintypen til håndtering av blant annet opptil 18 meter lange baskets. Så lenge siden faktisk at én av dem nå var moden for utskifting. Både Kalmartruckene og Combiliftene er for øvrig levert av Cargotec Norway.

Landets største Combilift

Før Weatherford Norge gikk til anskaffelse av de første Combiliftene ble langgodset håndtert med en ordinær Baumann sidelaster. Njærheim forteller at de svært raskt lærte seg å sette pris på smidigheten med den nye maskintypen som har sving på alle hjul.

- Hvis jeg må trå til og kjøre selv, velger jeg alltid en Combilift. Jeg stortrives i disse som er noe av det beste du kan kjøre.

Men med årene registrerte både han og kollegaene flere forbedringspotensialer - både rent kapasitetsmessig og ikke minst når det gjaldt sikkerheten på yard´en.

Jørund Woll er synlig stolt når han viser oss Weatherfords nye Combilift C15000. I likhet med de eldre, er også den nye blitt solgt til Cargotec Norway, som på sin side leier den ut til Weatherford. Den har en egenvekt på 24,5 tonn, løftekapasitet på 15 tonn ved 1.100 mm lastsenter og er den største Combilift så langt her i landet. Og med en høyde på 3.350 mm, bredde på 4.610 mm og lengde på 3.580 mm ruver den godt. Fremdriften besørges av en 4,5-liters John Deere dieselmotor på 93 kW (125 hk).

I tillegg er den svært velutstyrt, både på det ergonomiske og sikkerhetsmessige planet. Woll ramser opp air condition, luftavfjæret sete, flere ekstra LED-lys og ikke minst to kameraer; ett for hver kjøreretning og som automatisk slår seg på når føreren vrir på kjøreretningsvelgeren.

På masten er det montert en lastsikringsklemme som er levert av danske e-l-m Kragelund.

- På denne maskintypen er det tilstrekkelig med én klemme fordi godset presses ned mot gummien på plattformene, forteller Woll som også viser oss de to støtteboltene som kommer opp fra plattformene og således forhindrer at godset kan skli av. Både klemmen og støtteboltene styres hydraulisk fra førerplassen og alt er blitt montert og kontrollert på fabrikken i Irland. Det er også blitt montert demper på gaflene slik at rør ikke skal bli skadet.

Stor forandring med overkapasitet

Njærheim forteller at de har baskets med totalvekter opp til 14.700 kilo og setter derfor stor pris på den økte løftekapasiteten. Våre 12-tonns Combilift kunne derfor ikke brukes til disse tyngste, som i stedet måtte flyttes ut og inn av hallene med en Mafitralle. Den blir ombygd til malingstralle nå, men vil nok likevel være god å ha i reserve, sier han med et smil.

Også lastingen av lastebilenes oilexpress-hengere er blitt sikrere og gjennomføres mer effektivt enn med Kalmartruckene som bare har lov å ha 11,5 tonn på tuppen av gaflene.

- Tyngden på utstyret blir ikke mindre med årene. Jo flere rør vi skrur sammen på land, desto mindre operasjoner blir det offshore, tilføyer Wølstad-Knudsen.

- Tradisjonelt har vel ikke Combilift prioritert førerplassen i særlig grad, men her ser det unektelig bedre ut?

- Ja, det er jeg helt enig i. Den er adskillig mer romslig og etter å ha valgt både air condition og luftavfjæret sete er komforten blitt langt bedre. Nå er det en arbeidsstasjon. Tidligere kjørte alle truckene, men etter at vi omorganiserte oss og etablerte en egen Yardavdeling, har vi nå faste truckførere. Da teller ergonomien mye mer. De må trives på arbeidsplassen sin, og det gjør de utvilsomt her, avslutter Håvard Njærheim.

-------------

Weatherford er et av verdens største selskap innen oljeservice med 910 servicebaser og 95 produksjonsfasiliteter i mer enn 100 land. På verdensbasis har konsernet ca. 70.000 medarbeidere og omsatte i fjor for 15,2 milliarder dollar. Selskapet ble etablert i USA 1941 under navnet Weatherford Spring Co, men er av økonomiske grunner nå registrert i Sveits og med hovedkontor i Genève.

ble etablert i Stavanger i 1974. Da hadde allerede moderselskapet utført oppdrag på norsk sokkel siden 1968. I tillegg til hovedvirksomheten rett nord for Sandnes er selskapet etablert i Kristiansand, på Ågotnes uten for Bergen, i Florø, Stjørdal, Harstad og Hammerfest. Selskapet har ca. 525 ansatte og omsatte i fjor for 1,22 milliarder kroner. Forventet omsetning i år er 1,4 milliarder.Weatherford Norge AS

holder til i Trondheim, Bergen og flere steder i Stavanger og leverer analyser av kjerneprøver og andre tjenester for evaluering av reservoardata. Selskapet omsatte i fjor for 171 millioner kroner og er integrert i Weatherfords globale nettverk av geovitenskapelige laboratorier.Weatherford Laboratories (Norway) AS

bistår oljeselskapene med blant annet å estimere verdier og lønnsomhet i nye reservoarer og utarbeide løsningsforslag med tanke på eventuell produksjon fra reservoarene. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og omsatte i fjor for snaue 70 millioner kroner.Weatherford Petroleum Consultants AS

Til sammen har Weatherford ca. 700 ansatte i Norge.

- Nedetid er definitivt viktig for Weatherford Norge, sier Stig Wølstad-Knudsen, Business Group Manager Supply Chain & Shared Resources, som raskt også fremhever servicekvalitet, fleksibilitet og smidighet. Foto: Henning Ivarson

www.logistikk-ledelse.no © 2013

2013_ma1309_1B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!